query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 15 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 15)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-23 00:21:23') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Úřední deska (CHOPOS)

Filtr
Zobrazit 
Program zasedání svazku obcí 1/2020 v Ostředku dne 28. 1. 2020 od 16.00 hodin 20. leden 2020
Schválený rozpočet svazku obcí CHOPOS na rok 2020 (2) 5. leden 2020
Program zasedání svazku obcí 11/2019 v Postupicích dne 27. 12. 2019 od 16.00 hodin 19. prosinec 2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 18. prosinec 2019
Program zasedání svazku obcí 10/2019 v Čakově (Tatouňovice) dne 26. 11. 2019 od 16.00 hod. 18. listopad 2019
Program zasedání svazku obcí 9/2019 v Teplýšovicích dne 29. 10. 2019 od 16.00 hod. 21. říjen 2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 27. září 2019
Program zasedání svazku obcí 8/2019 ve Všechlapech dne 24. 9. 2019 od 16.00 hod. 16. září 2019
Program zasedání svazku obcí 7/2019 v Divišově dne 27. 8. 2019 od 16.00 hod. 19. srpen 2019
Schválený Závěrečný účet DSO CHOPOS za rok 2018 25. červen 2019

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci