query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 15 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 15)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-02-23 04:33:27') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Úřední deska (CHOPOS)

Filtr
Zobrazit 
Error hláška 18. únor 2019
Program zasedání svazku obcí 1/2019 v Popovicích dne 12. 1. 2019 od 16.00 hod. 4. únor 2019
Rozpočtové opatření č. 4/2018 27. leden 2019
Program zasedání svazku obcí 11/2018 v Postupicích dne 27. 12. 2018 od 16.00 hod. 20. prosinec 2018
Program zasedání svazku obcí 10/2018 v Soběhrdech dne 4. 12. 2018 od 16.00 hod. 26. listopad 2018
Program zasedání svazku obcí 9/2018 ve Vranově dne 9. 11. 2018 od 16.00 hod. 1. listopad 2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 17. říjen 2018
Program zasedání svazku obcí 8/2018 v Litichovicích dne 2. 10. 2018 od 16.00 hod. 21. září 2018
Program zasedání svazku obcí 7/2018 v Drahňovicích dne 4. 9. 2018 od 16.00 hod. 27. srpen 2018
Závěrečný účet svazku obcí CHOPOS za rok 2017 2. červenec 2018

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci