• Slavnostní otevření Domu pro občanská sdružení
 • Hřebčín v Pecínově
 • Rybníky u Struhařova
 • Struhařov - spolkový dům
 • Býkovice

Struhařov

Struhařov

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA OBCE

 

Správní území obce Struhařov se rozkládá na výměře 2195,39 ha na sedmi katastrálních územích.

Bořeňovice                        470,73 ha  
Býkovice u Bořeňovic        273,52 ha
Jezero                               362,72 ha
Myslič                                266,28 ha
Skalice u Benešova           378,47 ha
Střižkov u Bořeňovic           70,96 ha

Struhařov u Benešova       372,71 ha

Ve správním území obce jsou tyto místní části:mr light 300x250 002
Babčice, Bořeňovice, Budkov, Býkovice, Dolní Podhájí, Hlíňánky, Horní Podhájí, Jezero, Myslič, Pecínov, Skalice, Střížkov, Struhařov, Svatý Jan, Věřice

V obci žije 988 obyvatel (stav k 1. 1. 2023).

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1370.

 

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://chopos.cz/struharov-obecni-urad/struharov-uredni-deska.html, internetových stránkách obce http://chopos.cz/struharov-obecni-urad/struharov-rozpocty.html a http://chopos.cz/struharov-obecni-urad/struharov-závěrečné-účty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů obce Struhařov je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Struhařov, Struhařov 74, 256 01 Benešov,  v úředních hodinách: pondělí  9.00 hod. - 11.00 hod.   15.00 hod. – 17.00 hod., středa    9.00 hod. - 11.00 hod. a čtvrtek   9.00 hod. - 11.00 hod.   13.00 hod. – 15.00 hod.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

 

Kontakty

Oficiální název  Obec Struhařov 
Kontaktní adresa  Obecní úřad Struhařov 
  Struhařov 75 
  256 01 Benešov 
Telefony  Obecní úřad                              326 539 060 
  starosta: Ing. Libor Matoušek     731 483 656 
 

místostarosta: Josef Strnad        604 174 422

účetní : Pavla Hrochová             773 476 966

knihovna: paní Zelenková          775 545 821

E-maily  Obecní úřad    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

starosta: Ing. Libor Matoušek   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ;

místostarosta: Josef Strnad    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

účetní: Pavla Hrochová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bankovní spojení   0320076389/0800 
Číslo účtu u ČNB 94-3810121/0710
IČ  00232751 
DIČ  CZ00232751 
Číslo datové schránky 7mzaszz

 

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.


Úřední hodiny:


Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče


Ceník: 
ceny za jednotlivé služby na stránkách https://www.czechpoint.cz/public/accord_posts/jaka-je-vyse-poplatku/


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
- Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Elektronická podatelna obce Struhařov

Adresa pro elektronickou podatelnu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 
Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna  a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše  uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny obce Struhařov, Struhařov 75, 256 01 Benešov, a to  v pondělí 9,00-11,00 a 15,00-17,00, ve středu 9,00-11,00 a ve čtvrtek 9,00-11,00 a 13,00-15,00.
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT  (prostý text)
*.RTF  (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)   
*.PDF  (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.
 

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název

Obec Struhařov

2. Důvod a způsob založení

Obec Struhařov v souladu s ústavním zákonem číslo 1/1993 Sb. (ústava České republiky) základním územním samosprávným územním společenstvím občanů.

Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů. Podle § 1, odstavce 1, písmena a) zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona, tj. 24. listopadu 1990.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.

1)obec jako právnická osoba
2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
3)Každá obec má svůj obecní úřad
4) v naší obci je to Obecní úřad Struhařov.

1) zákon čís. 1/1993 Sb. (ústava ČR) článek 101
2) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), § 18, odst. 1, písm. C)
3) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), § 4, odst. 1
4) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), §

3. Organizační struktura

Obec Struhařov

Zastupitelstvo (hypertextový odkaz na kontakty nebo vypsat)

Ø  Finanční výbor

Ø  Kontrolní výbor

v Příspěvkové organizace

 

v Zřizované organizace podle jiného zákona

Ø  Jednotka sboru dobrovolných hasičů Obce Struhařov podle zákona č. 133/1985 Sb.

 

Jednací řád OZ

4. Kontaktní spojení

Struhařov 75
256 01 Benešov
Telefon: 317 723 965
VoIP: 326 539 060
Mobilní telefon: 731 483 656
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.obecstruharov.cz
ID Datové schránky: 7mzaszz

4. 1 Kontaktní poštovní adresa

Struhařov 75
256 01 Benešov u Prahy
Kód adresy: 14410176

4. 2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Struhařov 75
256 01 Benešov u Prahy

4. 3 Úřední hodiny

pondělí  9.00 hod. - 11.00 hod.   15.00 hod. – 17.00 hod.
středa    9.00 hod. - 11.00 hod.
čtvrtek   9.00 hod. - 11.00 hod.   13.00 hod. – 15.00 hod.

4. 4 Telefonní čísla

starosta: Ing. Libor Matoušek, 731 483 656
místostarosta: Josef Strnad, 604 174 422
účetní: Pavla Hrochová, 773 476 966

4. 5 Čísla faxu

subjekt nepoužívá fax

4. 6 Adresa internetové stránky

www.obecstruharov.cz

4. 7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. 8 Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna a.s., Tyršova 162  Benešov
číslo hlavního bankovního účtu pro styk s veřejností:
0320076389/0800
číslo účtu u ČNB pro styk s institucemi:
94-3810121/0710

6. IČ

00232751

7. DIČ

CZ00232751

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Strategie obce Struhařov
Akční plán strategie obce Struhařov

8.2 Rozpočet

Rozpočty

9. Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst. 5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1. 1. 2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
 1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
 1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
 1. probíhajícím trestním řízení,
 2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 3. plnění úkolů zpravodajských služeb
 4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské"), je-li v držení
 1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj. že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno, o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
 1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 •  

Kdo o odvolání rozhodne

 • odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena. 

Požadavky na elektronická podání:

Z podání musí být jasně zřejmé, pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)

Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.

Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

 

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:

 1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny OÚ a to v pondělí od 9:00 hod. do 11:00 hod. a od 15:00 hod. do 17:00 hod., ve středu od 9:00 hod. do 11:00 hod a ve čtvrtek od 9:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
 2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT (prostý text)
*.RTF (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)  
*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®) 

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.

Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

·         Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

·         Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

·         O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

·         Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

·         Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

·         Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životní situace

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

-

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

14.2 Vydané právní předpisy

Obec Struhařov vydává mj. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Vyhlášky

Směrnice

15. Úhrady za poskytování informací

-

15. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

-

16. 1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16. 2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro obec poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Rozpočet 2023

Návrh_rozpočet_2023_UD.pdf

Schválený_rozpočet_2023_UD.pdf

RO_1_2023.pdf vyvěšeno dne 24.3.2023

RO_2_2023.pdf vyvěšeno dne 21.4.2023

RO_3_2023.pdf vyvěšeno dne 16.6.2023

RO_4_2023.pdf vyvěšeno dne 30.6.2023

RO_5_2023.pdf vyvěšeno dne 25.8.2023

RO_6_2023.pdf vyvěšeno dne 22.9.2023

RO_7_2023.pdf vyvěšeno dne 20.10.2023

RO_8_2023.pdf vyvěšeno dne 1.12.2023

RO_9_2023.pdf vyvěšeno dne 2.1.2024

 

Rozpočet 2021

Navrh_rozpocet 2021 paragraf.pdf

Schvaleny_rozpocet 2021.pdf

RO1_21.pdf vyvešeno dne 9.4.2021

RO2_21.pdf vyvěšeno dne 7.5.2021

RO3_21.pdf vyvěšeno dne 4.6.2021

RO4_21.pdf vyvěšeno dne 1.7.2021

RO5_21.pdf vyvěšeno dne 24.9.2021

RO6_21.pdf vyvěšeno dne 22.10.2021

RO7_21.pdf vyvěšeno dne 5.11.2021

RO8_21.pdf vyvěšeno dne 3.12.2021

RO9_21.pdf vyvěšeno dne 5.1.2022

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které se vydává po vyplnění a ověření žádosti.

Informace a pokyny

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení.

Návod a postupy k vydání uživatelského jména a hesla:
K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí OÚ Struhařov, Struhařov 75, 256 01 Benešov – kancelář starosty.
Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Doporučení:
1. Seznámit se s podmínkami vydání uživatelského jména a hesla, viz tato stránka.
2. Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si
z něj opisy a výpisy.
3. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu
pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo
v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat:
a) Osobně u evidenčního orgánu,
b) Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
c) Elektronicky pomocí e-podatelny OÚ na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Na základě podané žádosti bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo.
Přístupové údaje budou žadateli předány podle způsobu podání žádosti s výjimkou žádosti podané podle bodu 3 písm. a). Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno!
5. Zveřejnit lze pouze údaje uvedené v registru, které se týkají veřejného funkcionáře – v podmínkách obce se jedná o člena zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a člena zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.
6. Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru.
7. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
8. Každý má právo oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti (§ 67 zákona o přestupcích).

Poučení:
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50 000 Kč.
Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.
Přidělené uživatelské jméno a heslo opravňuje po dobu, na které bylo vystaveno, nahlížet do registru na jeho stránkách z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.
Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů a to na dobu nejméně pět let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména.


Dokumenty v registru jsou uveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný volně dostupný prohlížeč.


Čestné prohlášení - formulář
Žádost o elektronické nahlédnutí do registru
Nahlížení do registru

Historie Struhařova

Struhařov, dle starých listin také Strhařov, býval samostatným statkem a náležel roku 1650 Petru Vilémovi z Říčan, který k němu v r.1676 koupil Jezero. Pánové z Říčan postupným přikupováním dalších obcí rozšířili tento majetek ještě o Postupice a Jemniště. V roce 1717 prodali panství Františku Adamovi , hraběti z Trautmannsdorfů. Za tohoto majitele byl v r.1717 vystavěn nový zámek a v r.1740 zřízena v Okrouhlici fara a škola. Po jeho smrti připadlo panství vdově Marii Gabriele, která se posléze vdala za Jindřicha Františka hraběte z Rottenhamů, panství pak zdědila jejich dcera Marie Isabella, provdaná za hraběte Chotka. Chotkovi drželi panství do r. 1829. Po několika majitelích koupil panství v r.1868 Zdeněk ze Šternberku a Šternberkové panství vlastnili až do pozemkové reformy v r.1924, kdy půda byla rozdělena mezi bezzemky a malozemědělce.

Struhařov byl dle katastru z r.1844 sídlem se dvěma návesními prostory, z nichž severní měl v centru umístěnu kapli p.Marie. Oba prostory byly spojeny "ulicovou zástavbou" s převážně podélně orientovanými objekty. Tuto ulici přetínal nad dolní návsí potok. Kolem potoka byly zamokřené louky. Z horní návsi východně vybíhala do svahu nahuštěná zástavba. Tato struktura je zachována dodnes. Dále se obec vyvíjela doplněním zástavby na západní části, kde byl pod obcí situován zemědělský areál, bohužel na pohledově exponovaném místě. Nová zástavba vzniká na severovýchodním okraji obce a na východních pozemcích, kde už byla naplánována nízkoppodlažní zástavba rodinnými domky, avšak uskutečnila se jen zčásti. V centru obce pak byly postaveny bytovky. Dnešní centrum je oproti historické zástavbě posunuto do severovýchodní části obce.

V r.1877 byla vystavěna obecná škola. Stavby v obci kolem r.1924 byly většinou jednopatrové, z toho 34 bylo kryto doškovou střechou. V letech 1920-21 byl vybudován žulový pomník padlým z 1. světové války. V budově školy byla založena obecní knihovna. V roce 1927 započato s čátečnou elektrizací obce. V roce 1931 byl u statku čp.21 postaven na obecní náklady most. V roce 1940 byla v obci zahájena stavba nové obecné školy.

S Benešovem obec spojuje okresní silnice, původně vybudovaná v 60.letech 19.století. a železnice z roku 1894. V r.1934 byla vystavěna státní silnice z Benešova do Vlašimi, v r.1935 pak byla vyasfaltována, místy i vydlážděna.
Podle sčítání z roku 1870 měla obec Struhařov 290 obyvatel, v roce 1881 295 obyvatel, v r.1921 292 osob a v r.1930 283 obyvatel.

Ve vesnici panoval relativně čilý společenský ruch, soustředěný zejména kolem hasičského spolku (plesy, cvičení). Vždy v červenci byla na Hůlrkách pálena hranice na počest Mistra Jana Husa.

Pomník padlým v I. světové válce

Díky místní omladině v čele s Karlem Fulínem a obci vznikl pomník padlým v První světové válce. V letech 1920 - 1921 byly pořádány různé akce - obžínky v jemnišťské aleji "lipkách" vynesly 2100,- Kč, slavnost máje a slavnost při odhalení pomníku 500,- Kč. Obec darovala 1000,- Kč. Samotný pomník stál 3500,- Kč a zahrádka okolo 1500,- Kč. K jeho odhalení došlo 5. června 1922. Za přítomnosti školní mládeže a učitelů zazněl projev řídícího učitele Karla Linharta a byly předneseny básně, pomník vzal do ochrany obce tehdejší starosta Josef Kocábek.


Na jaře roku 1924 byly po obou stranách pomníku žáky školy pod vedením Fr. Johanise zasazeny dvě šestileté lípy a o čtyři roky později při oslavách 10. výročí vzniku republiky další dvě.

V roce 1941 byla socha lva s přetrženými okovy dána do zahrádky kováře Jaroslava Zmeka čp. 52 a po osvobození se vrátila zcela nepoškozená na původní místo. Opravy se pomník dočkal v roce 1980, kdy byl rozebrán, vyčištěn a vyměněna deska.


Pomník obětem 1. a 2. světové války je umístěn na struhařovské návsi.

Text:
"Padli, aniž by tušili, že z krve jejich vzejde svobodná vlast"

Jména padlých:
Strnad Jan - 29 let
Strnad Josef - 42 let
Fulín František - 22 let
Strnad Jaroslav - 22 let
Chudlářský Jan - 30 let
Holoubek Václav - 43 let
Matoušek Josef - 19 let
Pešek Rostislav - 21 let

 
Týdeník "Jiskra"

Kaplička v Býkovicích

Rok výstavby kapličky není znám, ale podle gotického slohu se dá předpokládat doba vzniku na 16.století.

I zvon zavěšený v kapličce má svou historii. Z jedné strany je na něm vyryt portrét sv. Jana Nepomuckého a z druhé portrét sv. Prokopa a letopočet 1776. V první světové válce byl zvon zakopán ve stodole rodiny Strnadů panem Václavem a Josefem Strnadem a Josefem Zvárou. Mezí lety 1916 až 1918 byl hlídán místní hostinskou paní Anežkou Kučerovou. Ve druhé světové válce byl zvon zakopán (dne 16.4.1942) na Hrdinovo pole panem Antonínem Hrdinou, Josefem Novákem, Bohumilem Zvárou, Josefem Novákem a Anežkou Kovářovou-Strnadovou z Dívišova. Zvon byl vykopán dne 12.6.1945.
Do roku 1921 byla věžička kapličky ze šindele. Tohoto roku byla dána mistrem tesařským Heřmanem z Třeběšic nová vazba a tašky .V původní věžičce byl nalezen nápis, že ji před nimi stavěl mistr tesařský Remek z Takonína.
V roce 1950 dávali novou vazbu mistr tesařský Mareš z Benešova, Josef Hovorka z Bořeňovic a Josef Radvan z Boušic. Prvně byla plechována klempířem Josefem Boušou z Divišova a po druhé Václavem Škvorem též z Divišova.
V roce 1950 a 1970 dostala kaplička novou fasádu a věžičku natřel pan děkan Miroslav Vágner z Divišova.
V kapličce se konávala od nepaměti májová pobožnost, kterou vedl od roku 1913 Jan Tylner, po něm Josef Strnad, Hermína Nováková, Josef Novák a jeho sestra Marie Nováková. V roce 1975 se májová pobožnost konala naposledy.

ing. Antonín Záhořík, foto - webmaster

Jak v Ottově slovníku naučném

Struhařov (také Strhařov) - ves v Čechách, hejtmanství, okres a pošta Benešov, fara Okrouhlice. V roce 1900 měla ves 39 domů a 281 obyvatel. V obci byla obecná škola s dvěmi třídami, dvůr a mlýn. Obec ležela (a dodnes leží) na železniční trati Benešov - Vlašim.

Výsadba u sportoviště Struhařov

Obec Struhařov za účasti TJ Jiskra Struhařov, dobrovolných hasičů a obyvatel obce Struhařov upravila svah u tenisové kurtu ve Struhařově poblíž fotbalového hřiště a vysadila zde 7 třešní a 148 keřů skalníků. Na tuto akci přispěla Nadace Tipsport z výzvy Zasaď strom za svůj klub. Nadační příspěvek činil 36 162 Kč.

foto10

IMG 20220915 WA0006

IMG 20220930 WA0001

Hasičský sbor ve Skalici

Sbor dobrovolných hasičů ve Skalici byl založen 13. dubna 1951, kdy se také konala první valná hromada, za členy sboru se přihlásilo 32 občanů, z nichž bylo všech 32 členů činných. Sbor začínal pracovat s motorovou stříkačkou PS 8 a technika byla poprvé použita při požáru v roce 1963. V současné době má sbor požární stříkačku PPS 12 a technika je uložena v požární zbrojnici postavené v roce 1985. Členská základna k 1. lednu 1999. Celkový počet 43 členů, z toho 10 žen.

Výbor SDH v roce 1999: starosta Jiří Provazník, nám. starosty Jaroslav Rajgl, velitel Josef Kaňka, strojník Martin Rajgl, jednatel Zdeněk Stěhule, hospodář Ladislav Dráb, člen výboru Miloslav Žížala.

Hasičský sbor v obci Jezero

Po zrušení roboty a vydání nových zákonů, jimiž dána obcím samospráva, spojeny byly osady Okrouhlice, Věřice, Střížkov a Jezero v jednu politickou obec. Prvním starostou zvolen byl v červenci 1850 Karel Drahotin, svobodný pán Villani, majitel velkostatku ve Střížkově, kterýžto úřad zastával 12 let s neobyčejnou horlivostí a pílí. Karel Drahotin, svobodný pán Villani de Pillonico se narodil 23. ledna 1818 v Sušici. Pocházel ze starobylého italského šlechtického rodu, který se ujal též na české půdě. Villani byl vždy věrným synem této vlasti, jíž upřímně se snažil sloužiti, zprvu věnoval se povolání vojenskému, byl i poslancem sněmu českého. Rok 1848 vyrušil Villaniho z klidu venkovského života a učinil jej bojovníkem za svobodu a práva našeho národa. Vlastenci se scházeli také u něho, ve střížkovském zámečku. Villani zemřel dne 24.března 1883 na zámku střížkovském a pohřben za veliké účasti celého okolí na hřbitov v Okrouhlici.

 Značný vliv na zřízení místního hasičského sboru měl mimo jiné požár, zveřejněný ve Věstníku Z.Ú.H.J. království Českého z r. 1889, kdy 9. prosince několik dětí na poli u Kochanova si rozdělalo ohníček a peklo brambory, přiblížila se sedmiletá Marie Vašáková tak blízko k ohni, že šaty její plameny zasaženy byly .Ubohé dítě utrpělo tak těžkých popálenin, že ještě téhož dne ve velikých bolestech pozemskou svou pouť dokonalo. Další požár pak v Bořeňovicích, kde vypukl dne 22. prosince o 5. hodině ranní v č. 39. oheň a strávil hospodářské stavení i s příslušenstvím. V tutéž chvíli vybuchlo to i ve stodole sousedního rolníka, a i ten požárem přišel skoro o vše. Má se za to, že oheň byl založen. Stříkačka nedostavila se na místo požáru žádná. Litovati jest, že obec Bořeňovice, čítající 40 čísel, mezi nimi panský dvůr a více větších usedlostí, nemá vlastní své stříkačky a podobně tomu též v jiných obcích, které čítají až na 60 čísel domovních. Sousedé někteří obávají se výloh na stříkačku, zůstávajíce vůči zhoubnému živlu bezbrannými,viz: "Český hasič-1891 ".

Myšlenka zříditi hasičský sbor pro obec Jezero vyslovena počátkem měsíce ledna 1897. Stalo se tak při schůzi obecního zastupitelstva obecním starostou Janem Šimkem a majitelem pivovaru ve Střížkově Vratislavem Kuchtou. Že myšlenka ta padla v dobrou půdu, svědčí skutečnost, že přípravné práce ihned byly započaty a sbor v kratičkém čase skutečně založen a dne 14. března 1897 odbývána již 1. valná hromada. Sbor nesl původně jméno "Sbor dobrovolných hasičů spojených osad Jezera". Ve výborové schůzi 2. května 1899 název změněn na "Sbor dobrovolných hasičů v Okrouhlici". Ihned koupena stříkačka za 760 zl., výzbroj za 230 zl. Ve Věřicích postavena kolna na náčiní nákladem 170 zl. 60 kr., přičemž dříví, kámen a povozy dány zdarma. První písemné zprávy o sboru dobrovolných hasičů v Okrouhlici jsou dnes pouze ze zápisů župních sjezdů. Zápisy sboru, zaznamenávající svou činnost z prvních 40 let, neexistují. Jedním z župních sjezdů, kterých se nový hasičský sbor Okrouhlice zúčastnil, byl župní sjezd v Bukovanech dne 18. června 1899, kde je v zápise uveden s účastí 11 členů. 12. července 1902 se pak konala župní valná hromada v Okrouhlici u příležitosti pětiletého trvání Okrouhlického hasičského sboru. V neděli 17. července 1904 se konal 18. sjezd hasičské župy Benešovské s veřejným cvičením pořádajícího Kozmického sboru. Přítomno bylo z 22 sborů 18 se 154 hasiči. Jedním se zapisovatelů byl i Emil Lenz, starosta sboru Okrouhlice, významný činovník župy v oboru vzdělávání a knihovnictví.

 V neděli dne 18. prosince 1921 o 2 hodině odpolední konala se důvěmá schůze osadníků v hostinci Václava Kureše v Jezeře, kde hlavním bodem programu byl proslov o povinnostech vůči padlým bratrům ve světové válce a postavení jim pomníku Jelikož nebylo dopřáno všem toho šťastného okamžiku, by se mohli navrátit do své rodné vísky , je podán návrh na vybudování pomníku padlým bratrům, by jména jejich nezůstala nepovšimnuta a 15. ledna 1922 pak započato s domovní sbírkou. Jako při všem jiném jsou začátky vždy zlé, tak i při této sbírce museli jsme skutečně mnoho nepříjemného zakusiti. Pomník tento jest stavěn roku 1922. Dne 17 .dubna 1921 svolána první schůze občanů osady Okrouhlice, kde hlavním bodem programu bylo "odloučení" osady Okrouhlice od obce Jezera a její prohlášení za samostatnou obec. Toto bylo několikrát zamítnuto obecním zastupitelstvem v Jezeře. Až v roce 1923 za podpory Okresní správní komise v Benešově byly obce rozděleny a to na obec Jezero s osadami Střížkov a Věřice a obec Okrouhlici. Dne 14. května 1927 zemřel náhle dlouholetý člen a zakladatel sboru František Bartošovský , známý v širokém okolí jako kapelník.

 Na zelený čtvrtek roku 1928 vypukl v usedlosti č.p. 3 oheň, shořela stodola se zásobou slámy, píce a přilehlý chlév. Místnímu sboru hasičskému přijeli na pomoc sbory z Petroupimi, Teplýšovic a Benešova. Požár se podařilo včas lokalizovat a přilehlou konímu, vepřín a sýpky zachránit. O připravované velké národní pouti ve Střížkově se jednalo i na schůzi samaritánů hasičské župy Poloprudského dne 31. května 1934 v Benešově Na Špitále, kdy jednatel župy br. Patka zve přítomné samaritánky a samaritány z okolí Střížkova, aby v hojném počtu a v plné výzbroji se zúčastnili této akce dne 10. června, kde slavnostním způsobem bude odhalena pamětní deska barona K. M. Villaniho. 15. července 1934 konán sjezd župy Poloprudského ve Střížkově. Dopoledne bylo kladení věnců k pomníku padlých bratrů v Jezeře, kde přítomné uvítal starosta obce. Po obědě za úmomého vedra bylo málo kázně a mnoho chyb. Průvod se odebral na cvičiště. Cvičení bylo provedeno výborně, zvláště sestry si vedly znamenitě. Též žáci byli na místě. Župní sjezd byl rozšířen i o samaritánské cvičení. (Ze zápisu Hasičské kroniky Neustupov O návštěvě starosty župy br .Aichelburga ve Střížkově) V roce 1938 na popud okrouhlického starosty Jana Žížaly a řídícího učitele V. Novotného bylo usneseno rozdělit hasičský sbor na "Sbor dobrovolných hasičů v Jezeře" a "Sbor dobrovolných hasičů v Okrouhlici".

V roce 1941 je zaznamenán pokles zájmu o hasičskou činnost. Bratr starosta se k tomu vyjadřuje slovy, cituji: "Připomínám, by sbor znovu se dal a láskou k hasičstvu do práce a vynikal ukázněností, jako tomu bylo dříve". Sbor se zúčastnil požáru stohu ve Střížkově. V usnesení konstatováno zajistit v obci nepotřebnou mosaz a tu zaslati panu Stratílkovi do Vysokého Mýta na šroubení ku novým hadicím. Od roku 1942 do roku 1945, během války, zápisy nebyly vedeny , neboť činnost sboru byla omezena. V roce 1946, 17 .března po delší odmlce opět zasedá řádná valná hromada v hostinci pana Filipa ve Střížkově. Bylo konstatováno, že během válečných let byla vedena pouze pokladní dokumentace. Sbor se zúčastňoval jen pohřbů svých zesnulých bratrů. Bylo nutno zvolit nový výbor a je dohodnuto zakoupit nové pracovní obleky , neboť se blíží oslavy 50 let založení sboru. 13 .7 .1947 se koná ve Střížkově veliká sláva, aby místní občané a hlavně hasiči oslavili 50 let založení sboru. Průvod, v čele se státní vlajkou, sestávající z dívek v národních krojích, hasičského žactva, hudby a br .hasičských sborů, po přehlídce dává se na pochod za doprovodu hudby směrem na cvičiště, kde hasičstvo řadí se před tribunou. Za zvuků státní hymny československé následuje vztyčení vlajky. Starosta sboru br. Jan Kubát zahajuje tuto akci svým projevem. V závěru projevů předává předseda MNV Jaroslav Kotouš, hasičskému sboru nový stroj PS 8 Po uvítacích projevech je předvedeno školní cvičení se strojem, prostná cvičení žáků a žákyň sboru Přestavlky , školní cvičení se žebříky , které provádí skupina hasičského sboru z Jezera. Toto poslední cvičení je doplněno dívkami v národních krojích. Na závěr zaznívá poplachový povel k požámímu útoku. Po vyčerpání celého programu je v místním hostinci taneční veselice. Dne 14. dubna 1953 se konala ustavující valná hromada "Místní jednoty Československého svazu hasičstva" v Jezeře, kterou zahájil br. Neruda, přečetl referát k vytvoření nových místních jednot a poděkoval odstupujícímu výboru. Je volen nový výbor, kde do funkce předsedy je zvolen Josef Mareš Věřice.

 Rok 1956 přináší poměmě dost problémů. Hasiči se snaží dát do pořádku vodní nádrž, ale MNV v Jezeře se k tomu staví zápomě a nevychází hasičům vstříc. Ani domovní prohlídky nejsou provedeny, přesto, že byla určena 3 členná hlídka. I ze strany OV ČSPO jsou zaznamenány nedostatky. Jezerští si stěžují na nedostatečný přístup k práci, na špatnou organizovanost při akcích pořádaných OV ČSPO. Činnost všech funkcionářů je velice slabá, což nechává následky na celé ZO v Jezeře. 19. července 1964 se koná ve Věřicích okrsková soutěž. Je dohodnuto o vybírání vstupného na hřišti a to 5,- Kčs a 8,- Kčs na večemí zábavu, která se pořádá po soutěži v Čeňovicích. V tomto roce si požámíci celostátně připomínají stoleté výročí (1864), kdy jsou zapáleny 23 .května. večer slavnostní vatry . Rok 1967 je významný tím, že ZO ČSPO v Jezeře oslavuje 70. výročí svého trvání. Při této příležitosti je uspořádáno okrskové kolo soutěže. Na této akci byli vyhodnoceni někteří členové za dlouholetou, nebo dobrou práci. Z roku 1973 je dochováno složení výboru ZO v Jezeře, a to předseda František Hřebíček, místopředseda JosefPáv, velitel JosefPapež, referent Vladimír Hradec, ref. prevence Jaroslav Rada, organ. ref. Karel Rýdl, jednatel Jaroslav Kotouš, hospodář Jan Kureš, ref. MTZ Josef Vojta, ref. CO Josef Podroužek, ref. mládeže Stanislav Grůber, náhradníci Miroslav Kotouš a Jaroslav Dušek, revizoři Karel Filip a František Papež. V roce 1981 je dokončena výše uvedená vodní nádrž. Samozřejmě bez pomoci MNV a JZD ve Struhařově by tento úkol asi nemohl být splněn.

 Roku 1992 má sbor 21 členů z toho jednu ženu. Hlavním úkolem je udržovat techniku v takovém stavu, aby byla vždy provozuschopná. V tomto roce sbor převzal stroj PS 12 a v užívání měl ještě auto Škoda 1203, stroj PS 8 s vybavením. Ani rok 1996 se nemění svou činností. Na valné hromadě je vše řádně zhodnoceno a důležitým bodem je zmínka o úkolu, který nás čeká v roce 1997 .Před sborem stojí velký a důležitý úkol, a to oslavy 100 letého výročí jeho založení. Pan Páv se dobrovolně ujímá příprav a zajištění (za pomoci ostatních) těchto významných oslav .Je na čase zúčtovat, jestli práce sboru je dobrá, postačující a jestli nejsme našim předchůdcům něco dlužní. A samozřejmě je důležité, abychom v této tak důležité činnosti setrvat a nedopustit toho, aby práce našich zakladatelů byla opomíjena, nebo dokonce zapomenuta.

 ...je sobota 30. srpna 1997, kdy na louce mezi Střížkovem a Věřicemi začíná velká oslava 100 letého trvání hasičského sboru. Za hojné účasti okolních sborů a řady hostů a rodáků probíhá slunný den ve znamení soutěží a tance na přírodním parketě až do pozdních hodin. Rokem 1998 pak začíná další století tohoto malého sboru se všemi jeho běžnými problémy tak, jak to bylo prakticky i v předcházejících desetiletích. Členská základna k 1. lednu 1999. Celkový počet 28 členů. z toho 4 ženy.

Výbor SDH v roce 1999 : starosta Karel Rýdl, nám. starosty Luboš Vacek, velitel Josef Papež, zást. velitele Jiří Campodonico, strojník Jaroslav Rada, ref prevence Karel Sahula, jednatel Václav Mareš, hospodář Jaroslav Rada, předseda kontrolní a revizní rady (KRK) František Papež, členové KRK: Lukáš Nevařil a Zdeněk Šich.

Hasičský sbor v Býkovicích

Sbor dobrovolných hasičů v Býkovicích byl založen 2. ledna 1898. První valná hromada se konala hned následující den, za členy sboru se přihlásilo 10 občanů, z nichž bylo všech 10 členů činných. V prvním výboru pracoval starosta Josef Matoušek, velitel Jan Frk č.p. 6 a jednatel Ant. Matoušek. Sbor začínal pracovat s ruční dvoukolovou stříkačkou, která byla později předělána na čtyřkolovou a technika byla poprvé použita 17 .července 1900 při požáru u Fr .Remka v Takoníně. Členská základna k 1. lednu 1999 .Celkový počet 21 členů.

Výbor SDH v roce 1999: starosta Stanislav Komenda, nám. starosty Martin Strnad, velitel Libor Matoušek, strojník Jiří Žížala, ref prevence Josef Ottl, jednatel Jan Matoušek, hospodář Ladislav Macháček, předseda kontrolní a revizní rady (KRK) Antonín Záhořík, členové KRK Otto Nejedlý a Miroslav Mráz .

Hasičský sbor v Bořeňovicích

Sbor dobrovolnýchhasičů v Bořeňovicích byl založen v roce 1898. V prvním výboru pracoval starosta Jos. Matoušek, místotarosta Jos. Cacák. Sbor začínal pracovat s ruční stříkačkou a technika byla poprvé použita při požáru v roce 1922. V současné době má sbor požární stříkačku PPS l2. Technika je uložena v požární zbrojnici, která byla v roce 1995 nově rekonstruována a zároveň přistavěna zasedací místnost. Členská základna k l. lednu 1999 .Celkový počet l5 členů.

Výbor SDH v roce 1999: starosta a velitel Jaroslav Sochovský, strojník Luboš Granát, ref prevence Josef Bělka, jednatel Jiří Pěkný, hospodář Jan Zeman, kronikář Jaroslav Růžička, revizoři Josef Calta a Vladimír Vavroch.

Historie hasičského sboru ve Struhařově

Sbor dobrovolných hasičů ve Struhařově byl založen 17 .ledna 1904, kdy se také konala první valná hromada, za členy sboru se přihlásilo 16 občanů, z nichž bylo 14 členů činných a 2 přispívající. V prvním výboru pracoval starosta Václ. Pohůnek, místostarosta J .Šesták, velitel K. Polák, jednatel Jan Frk a hospodář J. Matoušek. Sbor začínal pracovat s ruční stříkačkou a technika byla poprvé použita při požáru v roce 1910.

Sbor vlastní všechny písemnosti od založení sbor po současnost celkem se jedná o čtyři knihy. Při založení sbor patřil pod župu Benešov. Do soutěží požár. družstev se sbor zapojuje každoročně s 2 družstvy mužů a 1 žen. V současné době má sbor požární stříkačku PPS 12. Technika je uložena ve staré požární zbrojnici z roku 1946. Členská základna k 1. lednu 1999. Celkový počet 70 členů, z toho 16 žen a 4 mladí hasiči.

Výbor SDH v roce 1999: starosta Jaros!av Jiroušek, nám. starosty Josef Randa, ve!itel Josef Kůstka, strojník Jaros!av Zemek, ref prevence Zdeněk Tůma, jednate! Antonín Kohoutek, hospodář Ladis!av Brabec, ref žen Vác!av Šebesta, č!enové výboru Luboš Sysel, Jan Laš, Jiří Burda a Pave! Kaňka, revizoři Josef Hocek a Josef Chudlářský.

 Hasičské sbory v přidružených obcích Bořeňovice, Býkovice, Jezero, Skalice.

Spolkový život v obci

V obci jsou aktivní dobrovolní hasiči - jejich sdružení pracují v pěti vesnicích patřících ke Struhařovu - mimo Struhařov jsou ještě v Bořeňovicích, Jezeru (tento sbor oslavil sto let trvání), Skalici a Býkovicích.

Ve Struhařově funguje také tělovýchovná jednota Jiskra - její oddíl kopané hraje v 2. třídě okresního přeboru. Sportovci mají k dispozici sportovní areál s novým zatravněným hřištěm, jehož slavnostní otevření je plánováno na květen - červen roku 2000. Chystá se také rekonstrukce přilehlých kabin.

Ve Struhařově se pravidelně konají zábavy v sále místní restaurace.

Bořeňovice

Vývoj počtu obyvatel:
1869 - 273
1950 - 167
1970 - 134
1980 - 106
1991 - 81Býkovice

Vývoj počtu obyvatel:
1869 - 132
1950 - 87
1970 - 60
1980 - 42
1991 - 24


Jezero

Vývoj počtu obyvatel:
1869 - 139
1950 - 78
1970 - 47
1980 - 34
1991 - 28

Myslíč

Vývoj počtu obyvatel:
1869 - 359
1950 - 195
1970 - 64
1980 - 68
1991 - 55

Skalice

Vývoj počtu obyvatel:
1869 - 74

1950 - 83
1970 - 91
1980 - 113
1991 - 103
Střížkov

Vývoj počtu obyvatel:
1869 - 157
1950 - 74
1970 - 39
1980 - 25
1991 - 13

Svatý Jan

Vývoj počtu obyvatel:
1869 - 99
1950 - 43
1970 - 25
1980 - 12
1991 - 8

Věřice

Vývoj počtu obyvatel:
1869 - 110
1950 - 44
1970 - 26
1980 - 25
1991 - 24Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci