• obecní rybník
  • hasičské muzeum
  • mokřady
  • kaple sv. Jana Nepomuckého
  • hasiči
  • cesta s dubovou alejí
  • Drahňovice

Obec Drahňovice

Správní území obce Drahňovice se rozkládá na výměře 817,43 ha na jednom katastrálním území Drahňovice.

V obci žije 101 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1401.