• Konírna na Krásné Hoře
  • Petroupim
  • Náves s rybníkem v Sembratci
  • Hřiště v Petroupimi
  • Dětský den 2012
  • Škola v Petroupimi
  • Petroupec

Petroupim

Petroupim

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA OBCE

Správní území obce Petroupim se rozkládá na výměře 950,63 ha na jednom katastrálním území Petroupim.

Ve správním území obce jsou tyto místní části:
 - Petroupec        
 - Petroupim      
 - Sembratec

 
V obci žije 329 obyvatel (stav k 1. 1. 2023).

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.


Informační systém obce Petroupim

Program zastupitelstva 28. prosince 2020

 

V Petroupimi, dne 21. prosince 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

na pondělí 28. prosince 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 

Program zasedání:

1/ Schválení střednědobého výhledu obce Petroupim

2/ Schválení rozpočtu obce Petroupim na rok 2021

3/ Schválení střednědobého výhledu MŠ Petroupim

4/ Schválení rozpočtu MŠ Petroupim na rok 2021

5/ Rozpočtové opatření č. 9

6/ Obecně závazná vyhláška – poplatek za komunální odpad

7/ Závazný ukazatel MŠ

8/ DSO OLB

9/ Různé

 

Vyvěšeno: 21. 12. 2020

Sejmuto:

 

Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 9. prosince 2020

V Petroupimi, dne 2. prosince 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

na středu 9. prosince 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

Program zasedání:

1/ Návrh střednědobého výhledu obce Petroupim

2/ Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2021

3/ Návrh střednědobého výhledu MŠ Petroupim

4/ Návrh rozpočtu MŠ Petroupim na rok 2021

5/ Rozpočtové opatření č.8

6/ CHOPOS

7/ Různé

 

Vyvěšeno: 2. 12. 2020

Sejmuto:

 

 

 

Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 16. listopadu 2020

V Petroupimi, dne 4. listopadu 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

na pondělí 16. listopadu 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

 

Program zasedání:

1/ Rozpočtové opatření č. 6

2/ Lesy BN

3/ CHOPOS

4/ Pozemky směna

5/ Podpora aktivit Posázaví

6/ Příspěvek fotbalový klub

7/ DIMATEX

8/ Různé

 

 

 Vyvěšeno: 4. 11. 2020

 Sejmuto:

 

 

Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Směna pozemků

Smena_pozemku.pdf 

 

                                                Obec Petroupim

                                               Obecní úřad Petroupim

 

 

 

V Petroupimi, dne 5. 10.2020

 

 

Obec Petroupim zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směnit pozemek parc. č. 2205/25 díl a) ostatní plocha o výměře 92 m2 a pozemek 2205/27 díl b) ostatní plocha o výměře 8 m2. Pozemky budou směněny za pozemky parc. č. st. 137/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2, pozemek parc. č. 113/47 ostatní plocha o výměře 32 m2, pozemek st. 177/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 nacházející se v katastrálním území Petroupim, které jsou zapsány na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.

 

Připomínky k tomuto záměru mohou vyjádřit občané písemně obecnímu úřadu do 30. 10. 2020.

 

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Petroupim na jeho zasedání dne 7. září 2020, usnesením č. 4/ 6/2020.

 

Vyvěšeno na úřední desce a na EÚD dne: 5. října 2020

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

 

                                                                                   Černý Jiří

                                                                                   starosta obce

Program zastupitelstva 7. září 2020

V Petroupimi, dne 31. srpna 2020

 

Úřední deska

Obce Petroupim

 

Starosta obce Petroupim svolává zasedání zastupitelstva

 

na pondělí 7. září 2020 od 19. 00 hodin v kanceláři OÚ Petroupim

 

Program zasedání:

1/ Rozpočtové opatření č. 5

2/ Územní plán

3/ CHOPOS

4/ Pozemky

5/ Studna Sembratec

6/ Různé

 

 Vyvěšeno: 31. 8. 2020

 Sejmuto:

 

Černý Jiří

starosta obce Petroupim

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci