• Xaverov
  • Kaplička-drobná, pravděpodobně nejstarší stavba v Xaverově
  • Místní hřbitov
  • Autobusová zastávka
  • Xaverov

Xaverov

Správní území obce Xaverov se rozkládá na výměře 216,78 ha na jednom katastrálním území Xaverov.

V obci žije 59 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1788.