• tradiční jarmark
  • Šternberské koláče
  • jez pod hradem
  • Český Šternberk
  • Český Šternberk s řekou Sázavou
  • Český Šternberk
  • Hrad Český Šternberk

Městys Český Šternberk

Správní území městyse Český Šternberk se rozkládá na výměře 546,6 ha na jednom katastrálním území Český Šternberk.

V městysu žije 153 obyvatel.

První písemná zmínka o městysu pochází z roku 1242.