query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 66 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 66)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-06-06 01:55:58') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Úřední deska (Vranov)

Filtr
Zobrazit 
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 23. 6. 2020 3. červen 2020
Seznam přijatých a nepřijatých dětí do MŠ Přestavlky u Čerčan od školního roku 2020/2021 3. červen 2020
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 15. 6. 2020 27. květen 2020
Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky - Tereza Kaňková 27. květen 2020
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy 27. květen 2020
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 12. 6. 2020 24. květen 2020
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 19. květen 2020
Návrh Závěrečného účtu obce Vranov na rok 2019 29. duben 2020
Úřední hodiny OÚ Vranov od 20. 4. 2020 15. duben 2020
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství 7. duben 2020

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci