query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 48 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 48)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-13 20:04:28') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Úřední deska (Čakov)

Filtr
Zobrazit 
Oznámení o svolání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čakov dne 30.6.2020 22. červen 2020
Uzavírka místních komunikací Tatouňovice 11. květen 2020
Oznámení o svolání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čakov dne 11.3.2020 4. březen 2020
Rozpočet obce Čakov na rok 2020 6. leden 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 9. prosinec 2019
Oznámení o svolání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čakov dne 3.12.2019 26. listopad 2019
Oznámení o svolání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čakov dne 4.10.2019 27. září 2019
Oznámení o svolání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čakov dne 24.9.2019 16. září 2019
Svoz nebezpečného odpadu 26. srpen 2019
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 27. květen 2019

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci