Novější historie obce

"Po roce 1948 se situace spíše zhoršovala. Velkým zásahem do života byla měnová reforma v roce 1953. Na rodinu se vyměnilo 500 Kčs nové měny. Ostatní peníze byly jen bezcenný papír". (kronika Jan Martínek)

V účetní knize xaverovských hasičů je položka z 30. května 1953 "Ztráta měnovou reformou- 6 521 Kčs". Z celkové částky 7 840 Kčs přišel hasičský sbor prakticky o všechny peníze. Na konci roku vykázali pokladní hotovost 92 Kčs 50 haléřů. "Zvyšoval se tlak na zemědělce, aby zakládali zemědělská družstva. Nastalo přesvědčování v Xaverově. V týdnu přijeli třeba dvakrát tři muži, někdy i více. To trvalo až do žní roku 1958. Veškeré dodávky se plnily, takže na nás nemohli. Až v roce 1959 začali přesvědčovat znovu... V druhé polovině roku jsme už všichni věděli, že hospodařit soukromě nemůžeme." (kronika Jan Martínek)

Zemědělské družstvo bylo v Xaverově založeno 1. ledna 1960. Jako jedno z posledních v Čechách. Vzniklé zemědělské družstvo bylo okamžitě včleněno do JZD Choratice. V roce 1961 se stalo choratické družstvo součástí velkého zemědělského družstva Ostředek. Po dalších 30 let zemědělské družstvo hospodařilo společně na vzniklých lánech.

Po roce 1989 se obec osamostatnila. Patří mezi nejmenší obce české republiky, což přináší různé problémy, ale aktivita a schopnost lidí spolupracovat pomáhá mnohé vyřešit, například údržbu a úklid obecních pozemků. Pro pořádání různých akcí se najde vždy dostatek ochotných rukou. V posledních letech se dvakrát uskutečnilo Setkání rodáků a přátel Xaverova. Při prvním setkání vydal obecní úřad publikaci Xaverov 1752-2007, která shrnuje (a snad i pro potomky uchovává) všechny dostupné fotografie, vědomosti a vzpomínky. Pro druhé setkání vznikl Receptář dobré nálady, knížečka obsahující kuchařské recepty xaverovských hospodyněk a drobná vyprávění o tom, co se kde "semlelo".
Mimo dnes už málo se vyskytující dechovou muziku bylo součástí oslav loutkové divadélko pro děti a jiné atrakce. Velkou tradici mají v Xaverově Šakalí hry, v roce 2013 proběhl na přelomu července a srpna již 28. ročník. Sportovní soutěže s legráckami pro děti a dospělé končí večer táborákem s místními muzikanty.
První volejbalové hřiště vzniklo již v roce 1939. Podle pamětníků se scházelo ze všech okolních vesnic nejméně dvacet mladých vyznavačů koženého míče. Dnes jsou v Xaverově dva volejbalové kurty, jen volejbalisté se nějak vytratili. Hraje se spíše nohejbal. Velký turnaj v tomto českém vynálezu a příspěvku světovému sportu proběhl letos již po osmé. Fotbalový plácek, hojně navštěvovaný, nahradilo krásné hřiště. Bohužel těch nadšených fotbalistů také ubylo! Nicméně turnaj v malé kopané za účasti šesti, osmi mužstev probíhá každé léto. Pro nejmenší děti vyrostlo na návsi chráněné hřiště s prolézačkami, houpačkou, pískovištěm -zkrátka se vším, co má správné hřiště mít. Den dětí —1. červen v Xaverově je další příležitostí pro setkání dětí i dospělých. Napečou se dobroty, připraví se soutěže.
Díky dotacím se v posledních deseti letech realizovala řada projektů, které přispěly k rozvoji obce. Mimo jiné to byla oprava kapličky a dvou křížů. Oprava márnice a oplocení na místním hřbitově. Obnova povrchu místní komunikace p.č. 798/1 — rekonstrukce povrchu komunikace uvnitř obce. Oprava místní komunikace v ll. etapě.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci