• Hřiště s umělým povrchem
  • Všechlapy z letadla
  • Všechlapy
  • Hasičský prapor
  • Pomník padlým z 1. světové války
  • Obecní úřad

query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 363 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 363)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-07-07 02:51:20') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Historie (Všechlapy)

Historie obce

První písemná zmínka o obci Všechlapy je ze 14. srpna 1378. Tehdy česká královna Alžběta Pomořanská, čtvrtá manželka Karla IV, darovala za spásu své duše dvory kmetcí ve Všechlapech s ročním důchodem jedenáct kop a osm grošů panenskému klášteru sv. Kateřiny na Novém Městě Pražském. Majitelé se změnili až v 17. století, kdy toto území spadalo pod šternberskou vrchnost.

V 19. století obec Všechlapy patřila pod obec Měchnov. Na konci 19. století žilo ve vesnici přes 370 obyvatel ve 38 domech, jednalo se především o rolnické rodiny. Nelze opomenout tkalcovskou tradici, která se ve vsi udržela až do doby vzniku tovární výroby. Nerostné bohatství v obci bylo malé, přesto se zde nacházela cihelna, cementárna a později i pískárna.

V předminulém století bývali obyvatelé Všechlapy obávanými pytláky. V každém domě se za krovem nacházela nějaká zbraň. Před pytláky měli respekt i vrchnostenští hajní.

V roce 1899 byl založen Sbor dobrovolných hasičů Všechlapy.

Rok 1914 byl spojen s válkou, s odvody a rekvírováním. Zabrán byl i zvon z kapličky ve Všechlapech. Ten zachránil jeden z obyvatel, když vyslal jen nákladní list a zvon schoval. Zvon se po válce opět rozezněl.

Poválečná léta přinesla do obce spoustu nového. V roce 1921 byla založena knihovna, v roce 1922 byl postaven pomník padlým ve válce, od roku 1930 se začala v obci dolovat tuha a byla dostavěna škola.

Druhá světová válka se promítla do historie obce různými způsoby. V roce 1938 byla započata v katastru obce stavba dálnice, v roce 1942 byla skupina mužů vyslána do okolních lesů, pátrat po utečencích z koncentračních táborů.

Po velkém únoru nechal jeden místní občan zbořit kapličku, ze které byl zachráněn zvon, který je nyní umístěn v dřevěné zvoničce s datem 1759. Dřevěná zvonička je udělaná z jednoho kusu stromu a byla opatřená stříškou.

Po skončení 2. světové války i tato malá vesnička podlehla tlaku socialismu a začala s jeho budováním.

Dlouhou dobu v obci byla škola dvě hospody, dva obchody, dva mlýny, hájovna a kampelička. V roce 1936 byla postavena nová škola, ve které se učilo až do 60. let 20. století. Budova školy byla od 70. let využívaná pro výrobu tyčinek firmou Pekárny a cukrárny Benešov.

Od r. 1966 do 1972 se v katastru obce stavěl přivaděč vodního díla Želivka. Obec byla napojena na vody ze Želivky, všechny domácnosti mají vodovodní přípojky. Po obci jsou umístěny hydranty.

Modernizace se nevyhnula ani domácnostem - 1. automatická pračka prala v obci roku 1970 a v roce 1978 se děti dívaly na pohádky na barevném televizoru.

V roce 1977 byla obec Všechlapy převedena pod správu Divišova a přišla tak o svoji samostatnost. Obec znovu získala samostatnost v roce 1991.

V 90. letech 20. století výrobu tyčinek převzal tehdejší mistr výroby Jaroslav Turek, který ji ukončil v roce 2002. Od r. 2006 probíhala rozsáhlá rekonstrukce budovy bývalé školy a přilehlého krámu. V současné době je budova využívaná jako kancelář obecního úřadu, knihovna, společenský sál a klubovna hasičů. Obec nechala zasíťovat pozemky pro stavbu rodinných domků, kde následně probíhá jejich výstavba.
V rámci modernizace dálnice D1 v roce 2013 začala rekonstrukce dálničního mostu, který spojuje Všechlapy s Brtnicí.

U Všechlap se také nachází Rekreační středisko, které má za úkol poskytnout přístřeší pro turisty obdivující krásu okolní přírody a blízkých památek. Za zmínění také stojí paní Růženka Havelková, která je nejstarším žijícím rodákem Všechlap. V roce 2013 oslavila své 106. narozeniny.

V obci se nachází Obecní úřad a místní knihovna. Od roku 2002 se sbor dobrovolných hasičů družstvo mužů účastní okrskový a okresních soutěží a družstvo žen od roku 2005. Dále se od roku 2008 obnovila tradice pořádání hasičských plesů. Tradičně se v obci pořádá stavění májky, pálení čarodějnic, Vánoční prodej kaprů a pstruhů, plavby, trempiády v chatové oblasti Černá Skála a zábavy pod širým nebem, na kterých hraje kapela Šakalí dech. Jednou ročně v obci probíhá přehlídka hudebních skupin Ostofest pod záštitou místní kapely Šakalí dech.

Obyvatelé obce se účastní nejen společenských a kulturních akcí, ale rádi se sejdou na jarním a podzimním úklidu obce nebo na jarním čištění požární nádrže.

Historie obce

První písemná zmínka o obci Všechlapy je ze 14. srpna 1378. Tehdy česká královna Alžběta Pomořanská, čtvrtá manželka Karla IV, darovala za spásu své duše dvory kmetcí ve Všechlapech s ročním důchodem jedenáct kop a osm grošů panenskému klášteru sv. Kateřiny na Novém Městě Pražském. Majitelé se změnili až v 17. století, kdy toto území spadalo pod šternberskou vrchnost.

V 19. století obec Všechlapy patřila pod obec Měchnov. Na konci 19. století žilo ve vesnici přes 370 obyvatel ve 38 domech, jednalo se především o rolnické rodiny. Nelze opomenout tkalcovskou tradici, která se ve vsi udržela až do doby vzniku tovární výroby. Nerostné bohatství v obci bylo malé, přesto se zde nacházela cihelna, cementárna a později i pískárna.

V předminulém století bývali obyvatelé Všechlapy obávanými pytláky. V každém domě se za krovem nacházela nějaká zbraň. Před pytláky měli respekt i vrchnostenští hajní.

V roce 1899 byl založen Sbor dobrovolných hasičů Všechlapy.

Rok 1914 byl spojen s válkou, s odvody a rekvírováním. Zabrán byl i zvon z kapličky ve Všechlapech. Ten zachránil jeden z obyvatel, když vyslal jen nákladní list a zvon schoval. Zvon se po válce opět rozezněl.

Poválečná léta přinesla do obce spoustu nového. V roce 1921 byla založena knihovna, v roce 1922 byl postaven pomník padlým ve válce, od roku 1930 se začala v obci dolovat tuha a byla dostavěna škola.

Druhá světová válka se promítla do historie obce různými způsoby. V roce 1938 byla započata v katastru obce stavba dálnice, v roce 1942 byla skupina mužů vyslána do okolních lesů, pátrat po utečencích z koncentračních táborů.

Po velkém únoru nechal jeden místní občan zbořit kapličku, ze které byl zachráněn zvon, který je nyní umístěn v dřevěné zvoničce s datem 1759. Dřevěná zvonička je udělaná z jednoho kusu stromu a byla opatřená stříškou.

Po skončení 2. světové války i tato malá vesnička podlehla tlaku socialismu a začala s jeho budováním.

Dlouhou dobu v obci byla škola dvě hospody, dva obchody, dva mlýny, hájovna a kampelička. V roce 1936 byla postavena nová škola, ve které se učilo až do 60. let 20. století. Budova školy byla od 70. let využívaná pro výrobu tyčinek firmou Pekárny a cukrárny Benešov.

Od r. 1966 do 1972 se v katastru obce stavěl přivaděč vodního díla Želivka. Obec byla napojena na vody ze Želivky, všechny domácnosti mají vodovodní přípojky. Po obci jsou umístěny hydranty.

Modernizace se nevyhnula ani domácnostem - 1. automatická pračka prala v obci roku 1970 a v roce 1978 se děti dívaly na pohádky na barevném televizoru.

V roce 1977 byla obec Všechlapy převedena pod správu Divišova a přišla tak o svoji samostatnost. Obec znovu získala samostatnost v roce 1991.

V 90. letech 20. století výrobu tyčinek převzal tehdejší mistr výroby Jaroslav Turek, který ji ukončil v roce 2002. Od r. 2006 probíhala rozsáhlá rekonstrukce budovy bývalé školy a přilehlého krámu. V současné době je budova využívaná jako kancelář obecního úřadu, knihovna, společenský sál a klubovna hasičů. Obec nechala zasíťovat pozemky pro stavbu rodinných domků, kde následně probíhá jejich výstavba.
V rámci modernizace dálnice D1 v roce 2013 začala rekonstrukce dálničního mostu, který spojuje Všechlapy s Brtnicí.

U Všechlap se také nachází Rekreační středisko, které má za úkol poskytnout přístřeší pro turisty obdivující krásu okolní přírody a blízkých památek. Za zmínění také stojí paní Růženka Havelková, která je nejstarším žijícím rodákem Všechlap. V roce 2013 oslavila své 106. narozeniny.

V obci se nachází Obecní úřad a místní knihovna. Od roku 2002 se sbor dobrovolných hasičů družstvo mužů účastní okrskový a okresních soutěží a družstvo žen od roku 2005. Dále se od roku 2008 obnovila tradice pořádání hasičských plesů. Tradičně se v obci pořádá stavění májky, pálení čarodějnic, Vánoční prodej kaprů a pstruhů, plavby, trempiády v chatové oblasti Černá Skála a zábavy pod širým nebem, na kterých hraje kapela Šakalí dech. Jednou ročně v obci probíhá přehlídka hudebních skupin Ostofest pod záštitou místní kapely Šakalí dech.

Obyvatelé obce se účastní nejen společenských a kulturních akcí, ale rádi se sejdou na jarním a podzimním úklidu obce nebo na jarním čištění požární nádrže.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci