Zastupitelé

Starosta obce  Luboš Kuneš 
Místostarosta obce  Ing. Václav Aubrecht 
Předseda finančního výboru    Jan Plevka 
Členové finančního výboru Ing. Karel Bechyně
  Jiří Burda
Předseda kontrolního výboru   Ladislav Kadlec 
Členové kontrolního výboru František Škvor 
  Jiří Burda