Zákon č. 106/1999 Sb. (Všechlapy)

Žádost o poskytnutí informace - počet uzavřených darovacích smluv

Žádost:

Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:
- počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

 

Odpověď:

 

- od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 neuzavřela obec žádnou darovací smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci