Rozpočet na rok 2014 - II. úprava

Rozpočet obce Všechlapy rok 2014     
       
  Výdaje Schválený 1.úprava 2.úprava  
   rozpočet rozpočtu rozpočtu rozdíl mezi Skutečnost
      1.a2.úpravou 
      v tis. Kč 1-8.měsíc
1032 5021 Obecní lesy - DPP 55 000 55 000 55 000 0,00 23 349
1032 5139 Obecní lesy - materiál 60 000 60 000 60 000 0,00 9 798
1032 5156 Obecní lesy - poh.hmoty 500 500 500 0,00 0
1032 5166 Obecní lesy- konzult.a porad.služby 0   0,00 0
1032 5169 Obecní lesy- služby 0 20 000 20 000 0,00 18 642
1032 6121 Obecní lesy - projekt les.cesty 0 0  0,00 
1032  Les 115 500 135 500 135 500 0,00 51 789
2212 5021 Silnice - DPP zimní údržba 0   0,00 0
2212 5139 Silnice - materiál 20 000 20 000 20 000 0,00 0
2212 5171 Silnice - opravy 40 000 40 000 40 000 0,00 0
2212 6121    1 800 000 1 800,00 0
2212  Silnice 60 000 60 000 1 860 000 1 800,00 0
2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 17 000 17 000 17 000 0,00 12207
2310 6121 Vodovod - výstavba    0,00 
2321 5139 odvádění a čištění odpad.vod 1 000 1 000 1 000 0,00 0
2321 5171 opravy 5 000 5 000 5 000 0,00 0
2321 5362 poplatky   500 0,50 500
2321 6121 Kanalizace - výstavba   50 000 50,00 48220
2321  Kanalizace 6 000 6 000 56 500 50,50 48 720
3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 15000 15 000 15 000 0,00 0
3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 25 000 25 000 25 000 0,00 15000
3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 8 000 8 000 8 000 0,00 4 200
 5136 Nákup knih   2 000 2,00 1365
 5137 DHDM 2 000 2 000 2 000 0,00 0
3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 1 000 1 000 2 800 1,80 2 741
3314 5169 Knihovnické činnosti - služby 1 000 1 000 1 000 0,00 
3314  Knihovna 12 000 12 000 15 800 3,80 8 306
3326 5166 Stavba kapličky    0,00 
3326 6121 Stavba kapličky 200 000 200 000  -200,00 
3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar 10 000 10 000 10 000 0,00 0
3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 5 000 5 000 5 000 0,00 0
3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 5 000 5 000 5 000 0,00 3 774
3399  Ostatní záležitosti kultury 10 000 10 000 10 000 0,00 3 774
3429 5229 Ostatní zájmová činnost   10 000 10,00 10000
3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 20 000 20 000 20 000 0,00 12 543
3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy 15 000 15 000 15 000 0,00 0
3631   35 000 35 000 35 000 0,00 12 543
3635 6119 Územní plánování - dopl.územ.plán    0,00 
3639 5137 Komunální služby DHDM    0,00 
3639 5139 Komunální služby - materiál 5 000 5 000 15 000 10,00 10597
3639 5156 poh.hmoty  500 500 0,00 300
3639 5165 nájemné za půdu 800 800 800 0,00 800
3639 5169 služby 10 000 10 000 10 000 0,00 
3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování 10 000 10 000 10 000 0,00 
3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 25 000 25 000 27 600 2,60 27627
3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky 0   0,00 
3639 6121 Kůlna    0,00 
3639 6341 Rozhledna    0,00 
3639  Komunální služby 50 800 51 300 63 900 12,60 39 324
3721 5169 Nebezpečný odpad - služby 10 000 10 000 10 000 0,00 0
3722 5138 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle 2 000 2 000 2 000 0,00 0
3722 5139 Sběr a svoz komunálních odpadů - materiál 0 0  0,00 0
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby 68 000 68 000 68 000 0,00 55 405
3722   70 000 70 000 70 000 0,00 55 405
3725 5169 Tříděný odpad - služby 15 000 15 000 15 000 0,00 14765
3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 30 000 30 000 30 000 0,00 20421
3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000 1 000 1 000 0,00 0
3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 8 000 8 000 8 000 0,00 4948
3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 10 000 10 000 10 000 0,00 8560
3745 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - služby 0 0 7 000 7,00 7000
3745 5171 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - opravy 3 000 3 000 20 000 17,00 15912
3745  Veřejná zeleň 52 000 52 000 76 000 24,00 56 841
5512 5137 Požární ochrana - DHM 20 000 20 000 20 000 0,00 10 339
5512 5139 materiál 8 000 8 000 8 000 0,00 5 517
5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 7 000 7 000 10 000 3,00 8 455
5512 5169 služby 5 000 5 000 5 000 0,00 2 600
5512 5171 opravy a udržování   2 000 2,00 1 000
5512 5194 Požární ochrana - věcné dary  0 5 500 5,50 5 415
5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 3 000 4 000 4 000 0,00 4 000
5512 5362 poplatek 0 1 000 1 000 0,00 800
 6123 dopravní prostředky 0 60 000 60 000 0,00 60 000
5512  Hasiči 43 000 105 000 115 500 10,50 98 126
6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 100 000 100 000 100 000 0,00 53 200
6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 15 500 15 500 15 500 0,00 4 788
6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 10 000 10 000 10 000 0,00 2 858
6112  Zastupitelstvo 125 500 125 500 125 500 0,00 60 846
6117 5021 Volby - mzda   8 350 8,35 8 333
6117 5139 Volby - materiál   770 0,77 765
6117 5161 Volby - poštovné   30 0,03 29
6117 5175 Volby - občerstvení   440 0,44 663
6117 5173 Volby - cestovné   670 0,67 431
6117  Volby  Evrop.parlamet 0 0 10 260 10,26 10 221
6171 5021 Činnost místní správy - DPP 24 000 50 000 65 000 15,00 44000
6171 5136 knihy, tisk   510 0,51 504
6171 5139 Činnost místní správy - materiál 10 000 10 000 10 000 0,00 4467
6171 5151 Činnost místní správy - voda 4 000 4 000 4 000 0,00 0
6171 5154 Činnost místní správy - el.energie 84 000 84 000 84 000 0,00 41776
6171 5156 Činnost místní správy - poh.hmoty 2 000 2 000 2 000 0,00 0
6171 5182 ASI ŠPATNĚ     5215
6171 5162 Činnost místní správy - telefon 18 000 18 000 18 000 0,00 11647
6171 5166 Činnost místní správy - poradenské služby 2 000 2 000 2 000 0,00 605
6171 5167 Činnost místní správy - školení 2 000 2 000 2 000 0,00 0
6171 5173 Činnos místní správy - cestovné   2 500 2,50 2147
6171 5169 Činnost místní správy - služby 130 000 104 000 90 000 -14,00 43345
6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 15 000 15 000 15 000 0,00 0
6171 5172 Činnost místní správy - programové vybavení 25 000 25 000 25 000 0,00 0
6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení 10 000 10 000 10 000 0,00 1633
6171 5192 Činnost místní správy - neinv.příspěvky   2 100 2,10 2100
6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků 1 000 1 000 1 000 0,00 66
6171 5363 Činnost místní správy - penále    0,00 
6171 6121 přestavba budovy    0,00 
6171  Místní správa 327 000 327 000 333 110 6,11 157 505
6310 5161 poštovné 1 500 1 500 1 500 0,00 354
 5163 bank.poplatky 6 000 6 000 6 000 0,00 3747
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 500 7 500 7 500 0,00 4 101
6320 5163 Pojištění majetku 12 000 0 0 0,00 0
6330 5345 Převody vl.rozp.účtům 50 000 50 000 50 000 0,00 0
6402 5364 vratka dotace    0,00 
6409 5362 Platby daní a poplatků 20 000 23 200 23 200 0,00 23180
  Celkem 1 288 300 1 362 000 3 079 770 1 717,77 682 653
       682654
       -1

       
  Rozpočet obce Všechlapy rok 2014     
       
  Příjmy Schválený 1.úprava 2.úprava  
    rozpočet rozpočtu rozpočtu  
  DAŇOVÉ   PŘÍJMY     
1111  Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 215 000 215 000 215 000 0,00 157 246
1112  Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 5 000 5 000 5 000 0,00 1 424
1113  Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 25 000 25 000 25 000 0,00 17 664
1121  Daň z příjmů právnických osob 205 000 205 000 205 000 0,00 167 142
1122  Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000 23 200 23 200 0,00 23 180
1211  Daň z přidané hodnoty 437 690 437 690 437 690 0,00 344 446
1340  Poplatek za odpady 70 000 70 000 70 000 0,00 69 500
1341  Poplatek ze psů 2 500 2 500 2 500 0,00 2 520
1351  Odvod výtěžku z provoz.loterií 4 000 4 000 4 000 0,00 2 824
1361  Správní poplatky 1000 1 000 1 000 0,00 0
1511  Daň z nemovitostí 150 000 150 000 160 000 10,00 160 147
  C E L K E M 1 135 190 1 138 390 1 148 390  
      0,00 0
  DOTACE    0,00 0
4111  Neinv.přijaté transfery - sčítání    0,00 0
4111  Neinv.přijaté transfery - volby    10 200 10,20 0
4112  Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu   54 400 54 400 0,00 0
4116  Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp.    0,00 0
4121  Neinvestiční dotace od obcí    0,00 0
4122  Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas    0,00 0
4122  Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace    0,00 0
4111  Neinv.dotace přijaté z VPS SR    0,00 0
4134  Převody z rozpočtových účtů 50000 50 000 1 850 000 1 800,00 0
4222  Dotace od KÚ    0,00 0
  C E L K E M 50 000 104 400 1 914 600  
      0,00 
  NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY    0,00 
1032 2131 Obecní lesy - nájem pozemek 0 0  0,00 
1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 85 000 85 000 85 000 0,00 63 713
2212 2321 fi.dar oprava MK    0,00 
3639 2131 Dálnice - příjmy z pronájmů 0 1 000 136 000 135,00 134 293
3639 2119 Věcné břemeno ČEZ 0   0,00 
3639 2322 pojistné 0   0,00 
3639 3111 Komunální služby-prodej pozemku 0   0,00 
3722 2112 Odpady - prodej zboží 1 000 1 000 1 000 0,00 0
3725 2324 Odpady - příjem Eko-Kom 5 000 5 000 7 000 2,00 4 836
6171 2111 OÚ - příjem Czech Point 100 100 100 0,00 100
6171 2112 prodej pytlů  110 500 0,39 440
6171 2324 OÚ - ost.příjmy 0  1 000 1,00 1 000
6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 2000 2 000 2 000 0,00 633
 2142 Dividendy 10000 10 000 10 000 0,00 
6310 2324 Úrok ČNB 10 500 500 0,00 
6409  Ostatní činnosti    0,00 
 8901 Fin.dar AVE 4 000 4 000 4 000 0,00 
  C E L K E M 103 110 104 710 247 100 142,39 205 015
      0,00 
  DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 135 190 1 138 390 1 148 390 10,00 
  D O T A C E 50 000 104 400 1 914 600 1 810,20 
  N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 103 110 104 710 247 100 142,39 
  P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 288 300 1 347 500 3 310 090 1 962,59 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci