Návrh rozpočtu na rok 2014

Rozpočet obce Všechlapy rok 2014    
      
  Příjmy Návrh  1.úprava 2.úprava 
    rozpočtu rozpočtu rozpočtu 
  DAŇOVÉ   PŘÍJMY    
1111  Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 215 000   0
1112  Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 5 000   0
1113  Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 25 000   0
1121  Daň z příjmů právnických osob 205 000   0
1122  Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000   0
1211  Daň z přidané hodnoty 437 690   0
1340  Poplatek za odpady 70 000   0
1341  Poplatek ze psů 2 500   0
1351  Odvod výtěžku z provoz.loterií 4 000   0
1361  Správní poplatky 1000   0
1511  Daň z nemovitostí 150 000   0
  C E L K E M 1 135 190   0
      0
  DOTACE    0
4134  Převody z rozpočtových účtů 50000   0
  C E L K E M 50 000   0
      0
  NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY    0
1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 85 000   0
3722 2112 Odpady - prodej zboží 1 000   0
3725 2324 Odpady - příjem Eko-Kom 5 000   0
6171 2111 OÚ - příjem Czech Point 100   0
6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 2000   0
 2142 Dividendy 10000   
6310 2324 Úrok ČNB 10   0
 8901 Fin.dar AVE 4 000   
  C E L K E M 103 110   0
      0
  DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 135 190   0
  D O T A C E 50 000   0
  N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 103 110   0
  P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 288 300   0

      
  Rozpočet obce Všechlapy rok 2014    
      
  Výdaje Návrh 1.úprava 2.úprava 
   rozpočtu rozpočtu rozpočtu 
      
      
1032  Obecní lesy 115 500   0
2212  Místní komunikace 60 000   0
2221  Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 17 000   0
2321  Kanalizace 6 000   0
3111  Mateřské školy - neinvestiční náklady 15000   0
3113  Základní škola - neinvestiční náklady 25 000   0
3314  Knihovna 12 000   0
3326  Stavba kapličky 200 000   0
3330  Činnosti církví a náboženských spol. - dar 10 000   0
3399  Ostatní záležitosti kultury 10 000   0
3631  Veřejné osvětlení 35 000   0
3639  Komunální služby 50 800   0
3721  Nebezpečný odpad - služby 10 000   0
3722  komunální odpad 70 000   0
3725  Tříděný odpad - služby 15 000   0
3745  Veřejná zeleň 52 000   0
5512  Hasiči 43 000   0
6112  Zastupitelstvo 125 500   0
6171  Místní správa 327 000   0
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 500   0
6320  Pojištění majetku 12 000   0
6330  Převody vl.rozp.účtům 50 000   0
6409  Platby daní a poplatků 20 000   0
 8901 Splátka AVE 4 000   
  Celkem 1 288 300   
      
      
      
      
      
  Rozpočet obce Všechlapy rok 2014    
      
  Výdaje Návrh 1.úprava 2.úprava 
   rozpočtu rozpočtu rozpočtu 
      
      
1032  Obecní lesy 115 500   0
2212  Místní komunikace 60 000   0
2221  Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 17 000   0
2321  Kanalizace 6 000   0
3111  Mateřské školy - neinvestiční náklady 15000   0
3113  Základní škola - neinvestiční náklady 25 000   0
3314  Knihovna 12 000   0
3326  Stavba kapličky 200 000   0
3330  Činnosti církví a náboženských spol. - dar 10 000   0
3399  Ostatní záležitosti kultury 10 000   0
3631  Veřejné osvětlení 35 000   0
3639  Komunální služby 50 800   0
3721  Nebezpečný odpad - služby 10 000   0
3722  komunální odpad 70 000   0
3725  Tříděný odpad - služby 15 000   0
3745  Veřejná zeleň 52 000   0
5512  Hasiči 43 000   0
6112  Zastupitelstvo 125 500   0
6171  Místní správa 327 000   0
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 500   0
6320  Pojištění majetku 12 000   0
6330  Převody vl.rozp.účtům 50 000   0
6409  Platby daní a poplatků 20 000   0
 8901 Splátka AVE 4 000   
  Celkem 1 288 300   

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci