Rozpočet na rok 2013 - I. úprava

 Rozpočet obce Všechlapy rok 2013   
     
    Schválený 1.úprava 
   rozpočet rozpočtu 
     
     
1032 5021 Obecní lesy - DPP 15 000 15 000 
1032 5139 Obecní lesy - materiál 10 000 10 000 
1032 5156 Obecní lesy - poh.hmoty 500 500 
1032 5166 Obecní lesy- konzult.a porad.služby 0  
1032 5169 Obecní lesy- služby 60 000 60 000 
1032 6121 Obecní lesy - projekt les.cesty 1 000 1 000 
1032   86 500 86 500 
2212 5021 Silnice - DPP zimní údržba 20 000 20 000 
2212 5139 Silnice - materiál   
2212   20 000 20 000 
2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 13 500 16 800 
2310 6121 Vodovod - výstavba   
2321 5139 odvádění a čištění odpad.vod 1 000 1 000 
2321 5171 opravy 5 000 5 000 
2321  Kanalizace 6 000 6 000 
3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 13000 20 000 
3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 24 000 24 000 
3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 8 000 8 000 
3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 1 000 1 000 
3314  Knihovna 9 000 9 000 
3326 6121 Stavba kapličky 200 000 200 000 
3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar 10 000 10 000 
3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 5 000 5 000 
3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 5 000 5 000 
3399  Ostatní záležitosti kultury 10 000 10 000 
3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 20 000 20 000 
3631 5171 Veřejné osvětlení - opravy  15 000 
3631   20 000 35 000 
3635 6119 Územní plánování - dopl.územ.plán   
3639 5139 Komunální služby - materiál 5 000 5 000 
3639 5165 nájemné za půdu 800 800 
3639 5169 služby 4 000 4 000 
3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování 10 000 10 000 
3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 30 400 30 400 
3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky 0 1 000 
3639  Komunální služby 50 200 51 200 
3721 5169 Nebezpečný odpad - služby 10 000 10 000 
3722 5138 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle  2 000 
3722 5139 Sběr a svoz komunálních odpadů - materiál 15 000 15 000 
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby 60 000 60 000 
3722   75 000 77 000 
3725 5169 Tříděný odpad - služby 10 000 15 000 
3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 30 000 30 000 
3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000 1 000 
3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 8 000 8 000 
3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 10 000 10 000 
3745 5171 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - opravy 1 000 1 000 
3745  Veřejná zeleň 50 000 50 000 
5512 5137 Požární ochrana - DHM 20 000 20 000 
5512 5139 materiál 8 000 8 000 
5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 7 000 7 000 
5512 5169 služby 2 000 2 000 
5512 5194 Požární ochrana - věcné dary  3 000 
5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 3 000 7 000 
5512 5362 poplatek 0  
5512  Hasiči 40 000 47 000 
6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 100 000 100 000 
6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 15 500 15 500 
6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 10 000 10 000 
6112  Zastupitelstvo 125 500 125 500 
6118 5021 Volby - mzda  9 750 
6118 5139 Volby - materiál  920 
6118 5175 Volby - občerstvení  890 
6118 5173 Volby - cestovné  1 280 
6118  Volby 0 12 840 
6171 5021 Činnost místní správy - DPP 24 000 24 000 
6171 5139 Činnost místní správy - materiál 25 000 25 000 
6171 5151 Činnost místní správy - voda 4 000 4 000 
6171 5154 Činnost místní správy - el.energie 84 000 84 000 
6171 5156 Činnost místní správy - poh.hmoty 2 000 2 000 
6171 5162 Činnost místní správy - telefon 18 000 18 000 
6171 5163 Činnost místní správy - pojištění majetku 6 000 6 000 
6171 5166 poradenské služby 2 000 2 000 
6171 5169 Činnost místní správy - služby 130 000 130 000 
6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 15 000 15 000 
6171 5172 Programové vybavení   
6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení 10 000 10 000 
6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků 1 000 1 000 
6171 5363 Činnost místní správy - penále  500 
6171 6121 přestavba budovy   
6171  Místní správa 321 000 321 500 
6310 5161 poštovné 1 300 1 300 
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000 5 000 
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 300 6 300 
6320 5163 Pojištění majetku  5 100 
6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené - daň 10 000 26 030 
  C E L K E M 1 110 000 1 184 770 
     
    
  Rozpočet obce Všechlapy rok 2013  
    
   Schválený 1.úprava
    rozpočet rozpočtu
  DAŇOVÉ   PŘÍJMY  
1111  Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 165 000 165 000,00
1112  Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 30 000 30 000,00
1113  Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 20 000 25 000,00
1121  Daň z příjmů právnických osob 169 000 169 000,00
1122  Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000 26 030,00
1211  Daň z přidané hodnoty 350 000 400 000,00
1340  Poplatek za odpady 63 000 63 000,00
1341  Poplatek ze psů 2 500 2 500,00
1351  Odvod výtěžku z provoz.loterií 2 000 5 000,00
1361  Správní poplatky  500,00
1511  Daň z nemovitostí 171 000 171 000,00
  C E L K E M 982 500 1 057 030,00
    
  DOTACE  
4111  Neinv.přijaté transfery - sčítání  
4111  Neinv.přijaté transfery - volby   11 810,00
4112  Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu   54 400,00
4116  Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp.  
4121  Neinvestiční dotace od obcí  
4122  Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas  
4122  Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace  
4111  Neinv.dotace přijaté z VPS SR  
4134  Převody z rozpočtových účtů  
4222  Dotace od KÚ  
  C E L K E M 0 66 210,00
    
  NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY  
1032 2131 Obecní lesy - nájem pozemek 1000 1 000,00
1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 50 000 50 000,00
3639 2131 Dálnice - příjmy z pronájmů 60 000 60 000,00
3639 2119 Věcné břemeno ČEZ 0 
3639 2322 pojistné 0 
3639 2324 Fin.dar AVE 4 000 4 000,00
3639 3111 Komunální služby-prodej pozemku 0 
3722 2112 Odpady - prodej zboží 1 000 1 000,00
3722 2324 Odpady - příjem Eko-Kom 8 000 0,00
3725 2324 Odpady - příjem Eko-Kom  8 000,00
6171 2111 OÚ - příjem Czech Point 100 100
6171 2324 OÚ - ost.příjmy 1 000 1000
6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 2400 2400
6409  Ostatní činnosti  
  C E L K E M 127 500 127 500,00
    
  DAŇOVÉ PŘÍJMY 982 500 1 057 030,00
  D O T A C E 0 66 210,00
  N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 127 500 127 500,00
  P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 110 000 1 250 740,00

I. úprava

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci