Rozpočet na rok 2012 - I. úprava

 
  Rozpočet obce Všechlapy rok 2012   
     
    Schválený I.úprava 
   rozpočet rozpočtu 
     
     
1032 5021 Obecní lesy - DPP 25 000 25 000 
1032 5139 Obecní lesy - materiál 20 000 20 000 
1032 5156 Obecní lesy - poh.hmoty 500 500 
1032 5169 Obecní lesy- služby 80 000 80 000 
1032 6121 Obecní lesy - projekt les.cesty  1 000 
1032     
2212 5021 Silnice - DPP zimní údržba 20 000 20 000 
2212 5139 Silnice - materiál   
2212     
2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 14 000 13 510 
2310 6121 Vodovod - výstavba   
2321 5139 odvádění a čištění odpad.vod 1 000 1 000 
2321 5171 oprava ČOV 5 000 5 000 
3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 13 000 13 000 
3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 24 000 24 000 
3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 8 000 8 000 
3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 1 000 1 000 
3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar 10 000 10 000 
3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 5 000 5 000 
3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 5 000 5 000 
3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 10 000 10 000 
3631 6121 Veřejné osvětlení    
3631     
3635 6119 Územní plánování - dopl.územ.plán   
3639 5139 Komunální služby - materiál 5 000 5 000 
3639 5165 nájemné za půdu 800 800 
3639 5169 služby 4 000 4 000 
3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování 10 000 10 000 
3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 22 066 22 390 
3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky  50 
3639     
3721 5169 Nebezpečný odpad - služby 3 000 3 000 
3722 5139 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle 2 000 15 000 
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby 60 000 60 000 
3722     
3725 5169 Tříděný odpad - služby 10 000 10 000 
3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 30 000 30 000 
3745 5132 Ochranné pomůcky  1 000 
3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál 2 000 2 000 
3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 10 000 10 000 
3745 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - služby   
3745     
5512 5137 Požární ochrana - DHM 20 000 20 000 
5512 5139 materiál 2 000 5 000 
5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 7 000 7 000 
5512 5169 služby 2 000 2 000 
5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 1 000 3 000 
5512 5362 poplatek   
5512     
6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 100 000 100 000 
6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 15 500 15 500 
6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 10 000 10 000 
6112     
6171 5021 Činnost místní správy - DPP 24 000 24 000 
6171 5139 Činnost místní správy - materiál 25 000 25 000 
6171 5154 Činnost místní správy - el.energie 100 000 100 000 
6171 5162 Činnost místní správy - telefon 18 000 18 000 
6171 5163 Činnost místní správy - pojištění majetku 6 000 6 000 
6171 5166 poradenské služby 2 000 2 000 
6171 5169 Činnost místní správy - služby 120 000 120 000 
6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 5 000 5 000 
6171 5172 Programové vybavení   
6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení 5 000 5 000 
6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků 1 000 1 000 
6171 5363 Činnost místní správy - penále   
6171 6121 přestavba budovy 50 000 50 000 
6171     
6310 5161 poštovné 1 500 1 500 
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000 5 000 
6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené - daň 20 000 50 920 
  C E L K E M 940 366 991 170 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci