Rozpočet na rok 2011 - III. úprava

  e cnvarenv  r.uprava  lI.uprava  III.uprava
    rozpočet  rozpočtu  rozpočtu  rozpočtu
  DANOVE  PRIJMY     
1111   Dan z příjmu řvzrckvcn osob ze zavisle cmnosu  199500  '99500  '50000  152000
1112   Dan z příjmu fvzickvch osob z samostatne výdélecne Činnosti  91000  91000  41000  25000
1113   Dan z ořurnu řvzickvcn osob z kaoualovvch vynosu  3500  35000  35000  15000
1121   Dan z přílmu právruckvch osob  160000  160000  160000  155400
1122   Dan z přijmu pravntckýcn osob za obce     
1211   Dan z přidane hodnoty  248500  248500  300000  364900
1337   Poplatek za odpady  34000  34000  38000  38000
1341   Poplatek ze psu  10000  10000  2000  1800
1361   Spravru poplatky    500  400
1511   Dan z nernovrtosn  131000  131000  131 000  169500
  CELKEM  877500  909000  857500  922000
       
  DOTACE      
4111   Nemv přuate transfery - scrtaru   440  440  440
4111   Neinv přqate transfery - volbv zastup     
4112   Neinvest dotace ze stat rozpočtu v ramci souhrn oot vztahu  79800  60100  60100  60100
4116   Ostatní nernvest dotace ze st rozp     
4121   Nemvestrcm dotace od obci     
4122   Nemvestrcni dotace od krau, - sport a volnv cas     
4122   Nemvesucm dotace od kraru - rrustru komukace     
4111   Nernv dotace přijaté z VPS SR     
4134   Převody z rozpočtových učtu     
4222   Dotace od KU     
  CELKEM  79800  60540  60540  60540

  NEDANOVE  PRIJMY     
1032  2131  Obecní lesy - nájem pozemek    1000  1000
1032  2111  Obecní lesy - prodej dřeva  150000  150000  150000  142500
2211  2131  Oalmce - příjmy z pronajmu  80000  160000  160000  120600
3639  2111  Kornunalru sluzbv - prodej porostu     4720
3639  3111  Komunalm stuzbv-orooej pozemku  106000  106000  106500  120600
3722  2112  Odpady - prodej zboz:  O  1000  1000  200
3722  2324  Odpady - pří lem Eko-Kom   5000  12000  13100
6310  2141  Obecne př"my z řinancnich operact - urok z BU   1000  1500  1 300
6409   Ostatru Činnosti     
  CELKEM   336000  423000  432000  404020

DANOVE PRIJMY  877 500  909000  857500  922000
DOTACE  79800  60540  60540  60540
NEDANOVE PRIJMY  336000  423000  432000  404020
PRIJMY CELKEM  1 293300  1 392540  1 350040  1 386560

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci