Návrh rozpočtu na rok 2012

Rozpočet obce Všechlapy rok 2012  
    
    Návrh  
   rozpočtu 
    
výdaje    
1032  Obecní lesy 125 500 
2212  Místní komunikace 20 000 
2221  Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 14 000 
2321  odvádění a čištění odpad.vod 6 000 
3111  Mateřské školy - neinvestiční náklady 13 000 
3113  Základní škola - neinvestiční náklady 24 000 
3314  Knihovnické činnosti  9 000 
3330  Činnosti církví a náboženských spol. 10 000 
3399  Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků 10 000 
3631  Veřejné osvětlení  10 000 
3639  Komunální služby a územní rozvoj  41 866 
3721  Nebezpečný odpad  3 000 
3722  Sběr a svoz komunálních odpadů  62 000 
3725  Tříděný odpad  10 000 
3745  Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň  42 000 
5512  Požární ochrana 32 000 
6112  Zastupitelstvo obce  125 500 
6171  Činnost místní správy  356 000 
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 500 
6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené - daň 20 000 
  C E L K E M 940 366 
 

    
   Návrh 
  rozpočtu 
 

 DAŇOVÉ   PŘÍJMY  
1111  Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 145 000 
1112  Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 25 000 
1113  Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 15 000 
1121  Daň z příjmů právnických osob 150 000 
1122  Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000 
1211  Daň z přidané hodnoty 350 000 
1337  Poplatek za odpady 37 000 
1341  Poplatek ze psů 2 000 
1361  Správní poplatky  
1511  Daň z nemovitostí 125 000 
  C E L K E M 869 000 
    
  DOTACE  
4111  Neinv.přijaté transfery - sčítání  
4111  Neinv.přijaté transfery - volby zastup.  
4112  Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu   
4116  Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp.  
4121  Neinvestiční dotace od obcí  
4122  Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas  
4122  Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace  
4111  Neinv.dotace přijaté z VPS SR  
4134  Převody z rozpočtových účtů  
4222  Dotace od KÚ  
  C E L K E M 0 
    
  NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY  
1032  Obecní lesy  130 000 
2212  Místní komunikace 40 000 
3722  Odpady  8 000 
6310  Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ 1 000 
  C E L K E M 179 000 
    
  D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 869 000 
  D O T A C E 0 
  N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 179 000 
  P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 048 000 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci