Rozpočet na rok 2011

ROZPOČET   OBCE   VŠECHLAPY  PRO  ROK   2011     
     
  Schválený I.úprava II.úprava 
   rozpočet rozpočtu rozpčtu 
     
     
 DAŇOVÉ   PŘÍJMY  tisíce Kč    
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 199,50   
1112 Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 91,00   
1113 Daň z příjmu dle zvláštní sazby 3,50   
1121 Daň z příjmů právnických osob 160,00   
1341 Poplatky dle obecní vyhlášky 10,00   
1211 Daň z přidané hodnoty 248,50   
5169 Poplatek za odpady 34,00   
1511 Daň z nemovitostí 131,00   
     
     
 C E L K E M 877,50   
     
 DOTACE    
4112 Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu  79,80   
     
     
     
     
     
     
     
     
 C E L K E M 79,80   
     
 NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY    
2111 Nájem most reklama 80,00   
2111 Les 150,00   
3111 Prodej parcela 1227/4 106,00   
     
     
     
     
     
     
     
     
 C E L K E M 336,00   
     
 D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 877,50   
 D O T A C E 79,80   
 N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 336,00   
 P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 293,30   

     
     
ROZPOČET   OBCE   Všechlapy   ROK   2011     
     
   Schválený I.úprava II.úprava 
  rozpočt rozpočtu rozpočtu 
     
     
1032 Les 120 000,00   
3113 Základní škola Divišov 8 000,00   
3113 Základní škola Vlašim 16 000,00   
3113 Mateřská škola Divišov 7 500,00   
2221 Benebus 9 801,00   
3399 Věcné dary 20 000,00   
3399 Pohoštění  15 000,00   
3314 Knihy do MLK 5 000,00   
6112 Mzdy zastupitelstvo 91 200,00   
1032 Mzdy les 16 800,00   
3314 Mzdy knihovna 7 600,00   
3745 Mzdy veřejná zeleň 24 500,00   
 Mzdy zimní údržba 16 400,00   
6112 Cestovné 10 000,00   
5512 Vybavení SDH 50 000,00   
6171 Zdravotní pojištění 15 500,00   
6171 Telefon, internet 17 000,00   
3722 Odpady 68 460,00   
6171 Pojištění budov 5 950,00   
3639 Chopos konsolidace 26 824,00   
6171 služby 70 000,00   
 Oprava č.p.5 100 000,00   
3631 Elektřina 75 600,00   
3745 Veřejná zeleň 10 000,00   
5512 PHM 5 000,00   
3745 PHM 10 000,00   
6171 správní poplatky 5 000,00   
 C E L K E M 827 135,00 0 0 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci