Rozpočet 2010 - úprava

Úprava rozpočtu obce Všechlapy pro rok 2010 k 10.10.2010      
vyvěšeno:      
sejmuto:      
projednáno:      
    tisíce Kč odd. par. položka
dotace  výkon státní správy  79,8  4112
příjmy  DPH  250,99  1211
  daň z příjmu právnických osob  157,5  1121
  daň z příjmu osob dle zvl. sazby  3,5  1113
  daň z příjmu osob sdílená  91  1112
  daň ze závislé činnosti  199,5  1111
  inkaso daně z nemovitosti  131  1511
  poplatky dle obecní vyhlášky  10  1341
  nájem most reklama  50 1031 2111
  prodej parcela JIH  105 3639 3111
  prodej parcela 1227/4  90 3639 3111
  les- prodej dřeva  100 1032 2111
  ostatní příjmy   6171 2321
  odpady  34 3722 5169
  dotace na volby   26,007  
    1328,297  
celkem      
      
výdaje  ZŠ Divišov  28 3113 5321
  MŠ Divišov   3111 5321
  ZŠ Vlašim  16  
  benebus- DOS  10 2221 5329
  věcné dary  20 3399 5194
  pohoštění  15 3399 5175
  knihy do MLK  5 3314 5136
  mzdy zastupitelstvo  100 6112 5023
  mzdy zaměstnanci  70 6171 5011
  mzdy brigádníci:    
  veřejná zeleň  25 3745 5021
  veřejné osvětlení  5 3631 5171
  hasiči  20 5512 5021
  knihovna  6  
  cestovné  10 6112 5173
  dovybavení SDH  50 6171 5156
  zdravotní pojištění  15,5 6171 5032Z.
  sociální pojištění   18,02 6171 5031S.
  oprava vody  200  
  telefon, internet  15 6171 5162
  odpady  70 3722 5169
  pojištění budov  6 6171 5163
  CHOPOS konsolidace  19 3639 5329
  oprava školy  100 6171 5139
  les  100 1032 5169
  elektřina  54 3631 5154
  zimní údržba  30  
  veřejná zeleň- osázení  10 3745 5021
  územní plán  115 3635 6119
  nákup majetku  165  
  nákup drobného majetku  30  
celkem    1327,52  
      
příjmy- výdaje    0,777  
      
ověřil:    starosta:  

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci