SDH Všechlapy

Sbor dobrovolných hasičů ve Všechlapech byl založen roku 1899. Š 1203 nahradila hasičská Avie, kterou obec koupila pro místní hasiče od SDH Chuchelná u Semil. SDH Všechlapy disponuje hasičskými stříkačkami PS 8, PS12 pro zásahy a soutěžní PS 12. Klenotem je motorová stříkačka z roku 1930 značky Holeček na loukoťových kolech tažená koňmi.
Od roku 2002 se začali mladí členové sboru zúčastňovat soutěží v požárním sportu v mužské kategorii. V roce 2004 přibyly do řad dobrovolných hasičů i ženy, které začaly v tomto roce také soutěžit.  V roce 2005 uspořádali místní hasiči poprvé soutěž okrskového kola ve Všechlapech. Soutěžní družstva se každým rokem účastní okrskového kola, následně okresního kola ve Vlašimi, Benešovské hasičské ligy s Ferdinandem a memoriálů spřátelených sborů. Pravidelně se účastní memoriálu Františka Procházky a Václava Chalupeckého v Divišově. Družstvům mužů i žen se při soutěžních kláních povětšinou daří, i když občas přijde i neúspěch. Důkazem úspěchů je velká sbírka pohárů pro družstva i jednotlivce.
SDH Všechlapy ve spolupráci s obcí na počest tragické smrti velitele hasičů od roku 2008 pořádá Memoriál Vladimíra Škvora. V roce 2013 SDH Všechlapy má 41členů z toho 17 žen, 24 mužů.

Prapor Z poskytnuté finanční podpory Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice byl vyroben prapor sboru dobrovolných hasičů Všechlapy. Realizace díla kladla důraz na historický vzhled celého praporu a vycházela z tradic hasičského sboru.
SDH Všechlapy se prezentuje na nejrůznějších hasičských akcích a posiluje se tak vztah členů k historii sboru, pocit sounáležitosti i vztah ke své obci a kraji. 

Oslavy výročí probíhaly ve dvou dnech V roce 2009 oslavila obce 110. výročí založen sboru. V první den oslav 110. výročí založení SDH Všechlapy a zároveň při okrskové soutěži dne 23. května 2009 se uskutečnilo slavnostní předání klíčků od hasičské Avie a požehnání praporu. Při slavnostním předávání byl posvěcen nový prapor i hasičská Avie, které byly předány členům SDH a slavnostně představeny občanům obce i sousedním sborům. V rámci oslav došlo k předání upomínkových plaket zasloužilým členům sboru.
V červenci 2009 pokračovaly oslavy 110. výročí založení sboru. Svoji práci představili vlašimští záchranáři, kynologové a dne byl naplněn soutěžemi v netradičních disciplínách. Štafeta se skládala převezení členů družstva na kolečku, nabrání vody do dvou kbelíků, naplnění džberovky a vodou z proudnice se shazovaly terče. Další disciplínách bylo přetahování hadice s následným zapojením do stříkačky PS8 a hod prázdným pivním sudem. Oslav se zúčastnili i jiní „všechlapáci“ z ČR, byli to Zabrušany od Teplic, pod něž spadá obec Všechlapy, Všechlapy od Tábora a Všechlapy u Nymburka.
Při zakončení soutěžního dne vzpomněli všichni z nás na tragédii posledních dní, na povodně. Při té příležitosti vznikla myšlenka sbírky na pomoc obětem záplav, konkrétně na pomoc rodině velitele dobrovolných hasičů z Vlčic na Jesenicku, který se utopil při zachraňování jiných. Při sbírce bylo vybráno celkem 4 010,- Kč. Tato částka byla zaslána na konto rodině utonulého hasiče.

Hasičská hymna - všechlapská  

 

 

 

 

 

Název: Hasičská kronika okresu Benešov

Vydalo:Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Benešov

Zpracoval: Členové komise historie při OSH pod vedením J. Maříka

prosinec 1999

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci