Informace pro žadatele o přípojku na veřejný vodovod

Vážení budoucí uživatele veřejného vodovodu,

plány dovést pitnou vodu do části území mikroregionu CHOPOS se konečně mění ve skutečnost. Dne 1. 8. 2018 byla společnému projektu přiznaná dotace, a tak se může začít stavět.  Letos musíme vybrat dodavatele stavby. V příštím roce bude zahájena výstavba, která nám řadě z nás vyřeší současný, ale hlavně budoucí problém s nedostatkem pitné vody. Nyní je nezbytné, aby každý majitel nemovitosti z obcí, které se budou připojovat, projevil zájem o dovedení pitné vody ke své nemovitosti. Letošní rok nám drastickým způsobem naznačuje, jak je těžké bez vody žít, cokoliv s vodou dělat, chovat či pěstovat. Ryby v rybnících hynou, koryta potoků vyschla a prognóza, že se to jednou zlepší, je nejistá.

Jaké budou podmínky našeho připojení na veřejný vodovod? Kolik nás bude připojení na vodovod stát? Za jakých podmínek se připojí občan na vodovod nyní a za jakých později? Jak drahá či levná bude voda?

Starostové sedmi obcí se dne 13. 8. 2018 sešli a dohodli se na stejných pravidlech. Zazněly zde různé varianty, nakonec byly dohodnuty podmínky, které jsou maximálně šetrné k Vaší (naší) peněžence.
Dohodlo se např. to, že žádná ze sedmi  obcí nebude do doby kolaudace vodovodu požadovat od občanů příspěvek navíc, i když by se tím snížily vysoké nároky na obecní rozpočty. Přitom v řadě obcí jde o běžnou praxi.
Věříme, že díky tomu se na veřejný vodovod připojí každý. Už jen proto, že pozdější připojení těch, co by váhali a při výstavbě vodovodu se hned nepřipojili, bude dražší a komplikovanější.

Výčet osad, které se budou připojovat na společný vodovod: Bezděkov, Bořeňovice, Čakov (pouze přes vodojem), Čeňovice, Chotýšany (pouze přes vodojem), Křešice u Divišova, Mačovice, Mžížovice, Ostředek, Tatouňovice, Teplýšovice, Struhařov (pouze přes vodojem), Vlkov, Vranov, Vranovská Lhota.

S občany se nyní intenzivně jedná prostřednictvím místních periodik a veřejných schůzí.

Starostové stanovili hlavní podmínky pro připojení obyvatelstva, které se na veřejný vodovod připojí hned při jeho výstavbě:

1)            odběratel musí s obcí uzavřít smlouvu o připojení do doby kolaudace hlavního řadu,

2)            odběratel musí do 1 roku od kolaudace nového vodovodního řadu realizovat vybudování vlastní přípojky,

3)            pokud tak neučiní, bude mu účtována sankce 50 Kč za každý den prodlení,

4)            odběratel uhradí obci cenu za zpracování projektové dokumentace vodovodní přípojky a vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu ve výši 3 630 Kč – k tomu je nutné dodat, že si obce vyjednaly pro občany službu, která zajistí všem občanům vyřízení povolení zbudovat přípojku „na klíč“ a bez starostí,

5)            odběratel uhradí veškeré náklady spojené s vybudováním přípojky na svém pozemku včetně ceny za zhotovení měrné šachty,

6)            odběratel se ve smlouvě zaváže, že po připojení na veřejný vodovod nedojde k propojení veřejného vodovodu s vodou z vlastních zdrojů

 

Další podmínky, které si obce zapracují do místních vyhlášek, které se budou týkat všech, kteří se na veřejný vodovod nepřipojí a později o připojení požádají:

1)            odběratel se bude moci připojit až po uplynutí 5 leté záruční lhůty stavby vodovodu, vyjma novostaveb, které nebudou mít do doby kolaudace Skupinového vodovodu CHOPOS vydané pravomocné stavební povolení,

2)            odběratel uhradí veškeré náklady spojené s vybudováním přípojky na svém pozemku včetně ceny za měrnou šachtu,

3)            odběratel uhradí 100% nákladů souvisejících s ostatními pracemi provedenými na veřejné části vodovodu.

 

Další informace:

1)            prodejní cena vody bude cca 35 Kč/m³, s tím, že bude záležet na výši ceny stavby vodovodu, provozních výdajích, ale zejména na množství odebrané vody.

více odebrané vody v systému = nižší cena

Nevíme kolik lidí (v území, které bylo do nedávna „soběstačné“, co do množství vody z vlastních zdrojů) bude vodu odebírat a zejména v jakém objemu.

Je zřejmé, že voda bude v budoucnu vysoce ceněnou komoditou, starostové si to dobře uvědomují a chtějí mít cenu pod kontrolou, bez zbytečného navyšování. Proto se hned na začátku dohodli, že si budou vodovodní systém provozovat sami, prostřednictvím DSO CHOPOS, s jehož fungováním mají bohaté zkušenosti, a který mohou ve velké míře ovlivňovat.

 C_1_přehledná
C_2_42_celkový situační výkres č. 42
C_2_43_celkový situační výkres č. 43
C_2_44_celkový situační výkres č. 44
C_2_45_celkový situační výkres č. 45
C_2_46_celkový situační výkres č. 46
C_2_47_celkový situační výkres č. 47
C_2_48_celkový situační výkres č. 48
C_2_49_celkový situační výkres č. 49
C_2_50_celkový situační výkres č. 50
C_2_51_celkový situační výkres č. 51
C_2_52_celkový situační výkres č. 52
C_2_53_celkový situační výkres č. 53
C_2_54_celkový situační výkres č. 54
C_2_55_celkový situační výkres č. 55
Vzorový výkres měrné šachty
Dotazník
Prezentace - Vodovodní přípojky CHOPOS

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci