Zastupitelé

Starosta obce Josef Vašák
Místostarosta obce Zdeněk Vožický
Předsedkyně finančního výboru Alena Čutová 
Členové finančního výboru Miloslav Vejmelka
  Martina Kodetová
Předseda kontrolního výboru Tomáš Uhlíř 
Členové kontrolního výboru Jiří Zach
   Milan Dráb
Předsedkyně kulturní komise Jitka Škvorová 
Členové kulturní komise Alena Čutová 
  Lenka Šustová
Předseda komise životního prostředí Jiří Zach
Členové komise životního prostředí Miloslav Vejmelka
  Tomáš Uhlíř