Žádost o poskytnutí informace - o pozemku p. č. 2063/3

Žádost:

Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto,

dne 31. 5. 2017 byl zastupitelstvem Obce Vranov, Vranov č. p. 16, 257 22 Čerčany, schválen prodej pozemku p. č. 2063/3, katastrální území Vranov u Čerčan (785351) o výměře 16 m2, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha, který byl dne 19. 9. 2017 prodán z vlastnictví Obce Vranov z cenu 150,- Kč/m2.

Žádám Vás o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to:

- zaslání otisku úřední desky se zveřejněním záměru prodeje tohoto pozemku
- vyjádření odboru výstavby a územního plánování, odboru dopravy a oddělení silničního správního úřadu k oddělení pozemku, prodeji a zúžení obecní komunikace
- povolení zaplocení tohoto pozemku Obecním úřadem Vranov, Vranov č. p. 16, 257 22 Čerčany
- zaslání kupní smlouvy a znaleckého posudku či jiného titulu, na základě kterého byla stanovena cena tohoto pozemku

 

Odpověď:

Dne 10. 7. 2019, pod č. j. 401/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov žádost o
poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 10. 7. 2019, která se týká poskytnutí informace a to o prodeji pozemku p. č.2063/3 
v k. ú. Vranov o výměře 16m2.

 

Vzhledem k malému rozsahu požadované informace, byla tato informace zproštěna od
poplatku. Vzhledem k tomu, že kupní smlouva, jejíž kopii mimo jiné požadujete, obsahuje
citlivé údaje, byly tyto informace odepřeny. Rozhodnutí o částečném neposkytnutí
informace Vám bylo zasláno samostatně v písemné podobě. 

 

- Otisk úřední desky se zveřejněním záměru prodeje viz. příloha č. 1 a č. 2
- Vyjádření odboru výstavby a územního plánování viz příloha č.3
-  vyjádření odboru  dopravy a silničního správního úřadu neexistuje
-  Povolení zaplocení tohoto pozemku, se s ohledem na stáří oplocení nedochovalo
-  Kupní smlouva, notářský zápis viz. Příloha č.4
- Znalecký posudek neexistuje, cena byla stanovena dle nejvyšší nabídky uchazeče

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci