Žádost o informace - o prodeji pozemků p. č. 445 a 448

Žádost:

Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto,

dne 20. 6. 2018 byl zastupitelstvem Obce Vranov, Vranov č. p. 16, 257 22 Čerčany, schválen prodej pozemků p. č. 445 a p. č. 448, katastrální území Vranov u Čerčan (785351) o výměře 73 m2 a 75 m2, způsob využití zastavěná plocha, nádvoří, které byly dne 25. 10. 2018 prodány z vlastnictví Obce Vranov právnické osobě za cenu 500,- Kč/m2.

Žádám Vás o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to:

- zaslání otisku úřední desky se zveřejněním záměru prodeje těchto pozemků
- zaslání kupní smlouvy a znaleckého posudku či jiného titulu, na základě kterého byla stanovena cena těchto pozemků
- zaslání nájemních smluv mezi Obcí Vranov a právnickou osobou za roky 2018, 2017, 2016, 2015 a 2014 vztahujících se k uvedeným pozemkům, včetně uvedení částek a dalších podmínek, za kterých byly tyto pozemky pronajímány

 

Odpověď:

Dne 10. 7. 2019, pod č. j. 402/2019 byla doručena na Obecní úřad Vranov žádost o  poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 10. 7. 2019, která se týká poskytnutí informace a to o prodeji pozemků p. č. 445 a p. č. 448 v k. ú. Vranov.

Vzhledem k malému rozsahu požadované informace, byla tato informace zproštěna od poplatku.

- Otisk úřední desky se zveřejněním záměru prodeje viz. příloha č. 1 a č. 2
- Kupní smlouva viz. příloha č. 3
- Znalecký posudek neexistuje, cena byla stanovena dle nejvyšší nabídky uchazeče
- Pozemky nebyly do doby prodeje pronajímány 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci