Program zasedání svazku obcí 1/2016 v Chotýšanech dne 26. 1. 2016 od 16.00 hod.

které koná se dne 26. 1. 2016 od 16.00 hodin – Chotýšany.

Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání: Bohuslav Kovář, Marie Matoušková
  3. Volné téma
  4. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1
  5. Granty a dotace
  6. Plnění rozpočtu
  7. Projednání a schválení uzavření Dodatku č. 1 k smlouvě o poskytování daňového poradenství
  8. Nominace zástupce dobrovolného svazku obcí do Řídícího výboru MAP SO ORP Benešov
Příští zasedání výboru ve Struhařově dne 11. 3. 2016 od 16.00 hodin.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci