Program zasedání svazku obcí 2/2016 ve Struhařově dne 11. 3. 2016 od 16.00 hod.

které se koná dne ve Struhařově dne 11. 3. 2016 začátek od 16.00 hodin

  1. Zahájení zasedání
  2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání: Ing. Libor Matoušek, Jana Kovářová
  3. Volné téma
  4. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1
  5. Granty a dotace
  6. Převod profilu zadavatele
  7. Nabídka na služby pro projekt Technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS
  8. Výroční zprávy o poskytování informací

 

Příští zasedání výboru v Soběhrdech dne 29. 3. 2016 od 16.00 hodin.