Program zasedání svazku obcí 1/2018 v Petroupimi dne 30. 1. 2018 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2018

které se koná v Petroupimi dne 30.1. 2018

  1. Prezence účastníků

  2. Zahájení zasedání

  3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

  4. Granty a dotace

  5. Centrum společných služeb

  6. Skupinový vodovod CHOPOS

  7. Volné téma 

  

Další zasedání výboru ve Struhařově v pátek dne 3. 3. 2018 od 16.00 hodin.