Rozpočtové opatření č. 2

CHOPOS – úprava rozpočtu č. 2 ke dni 31. 8. 2017

Paragraf           položka             Kč                               poznámka

6330                4134                +253 868,10                převod mezi účty - příjem

6330                5345                +253 868,10                převod mezi účty - výdej

3639                2329                +261 123,-                   SMO

3639                2111                +20 000,--                   příjem faktur

3639                5031                +75 000,--                   sociální pojištění zaměstnanci

                        4121                +330 000,-                   příjem od obcí na nákladní automobil

3722                6123                +574 750,--                  nákup auta na svoz kontejnerů

 Schváleno dne 29. 8. 2017, usnesením č. 6/2017.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci