Oznámení o zveřejnění - DSO CHOPOS

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

  • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS na aktuální účetní období
  • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018

 

 

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html

 

 

Dále zde budou zveřejněny:

  • Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další účetní období
  • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další účetní období
  • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další období
  • Schválený střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další období
  • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria dobrovolného svazku obcí CHOPOS
  • Schválená rozpočtová opatření dobrovolného svazku obcí CHOPOS
  • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
  • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 

 

 

Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.