Program zasedání svazku obcí 1/2017 v Petroupimi dne 31. 1. 2017 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2017

které se koná v Petroupimi dne 31.1. 2017

  1. Prezence účastníků

  2. Zahájení zasedání

  3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání

  4. Volné téma 

  5. Granty a dotace

  6. Cyklokoncepce Středočeského kraje

  7. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru ve Struhařově v úterý dne 10. 3. 2017 od 16.00 hodin.