Program zasedání svazku obcí 7/2016 v Drahňovicích dne 30. 8. 2016 od 16.00 hod.

Program zasedání 7-2016

které se koná v Drahňovicích dne 30.8. 2016

  1. Zahájení zasedání
  2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
  3. Volné téma
  4. Granty a dotace
  5. Plnění rozpočtu DSO CHOPOS a úprava rozpočtu, rozpočtové opatření č. 3
  6. Skupinový vodovod CHOPOS

 

Příští zasedání ve Vranově v úterý 27. 9. 2016 od 16.00 hod.