Program zasedání svazku obcí 4/2016 v Kozmicích dne 26. 4.2016 od 16.00 hod.

které se koná v Kozmicích dne 30.4. 2016 od 16.00 hod.

  1. Zahájení zasedání
  2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání: Helena Matoušková, Jana Kovářová
  3. Volné téma
  4. Granty a dotace
  5. Technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS
  6. Skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice a vodovod Vranov
  7. Schválení účetní závěrky svazku obcí CHOPOS za rok 2015

Příští zasedání výboru ve Všechlapech dne 31. 5. 2016 od 16.00 hodin.