Program zasedání svazku obcí 3/2016 v Soběhrdech dne 29. 3.2016 od 16.00 hod.

které se koná dne v Soběhrdech dne 29. 3. 2016 začátek od 16.00 hodin

  1. Zahájení zasedání
  2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání: Pavel Bartík, MBA; Marie Matoušková
  3. Volné téma
  4. Granty a dotace
  5. Technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS
  6. Převod profilu zadavatele
  7. Veřejná zakázka na projekční práce spojené s projektem „Skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice a vodovod Vranov“

Příští zasedání výboru v Kozmicích dne 26. 4. 2016 od 16.00 hodin.