Program zasedání svazku obcí 6/2016 v Divišově dne 24. 6.2016

které se koná v Divišově dne 24. 6. 2016 od 16.00 hod.

  1. Zahájení zasedání
  2. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
  3. Granty a dotace
  4. Schválení závěrečného účtu svazku obcí CHOPOS za období 2015