Program zasedání svazku obcí 4/2019 v Mrači dne 23. 4. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 4-2019

které se koná v Mrači dne 23. 4. 2019

  1. Prezence účastníků
  2. Zahájení zasedání

  3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání:

  4. Volné téma

  5. Granty a dotace

  6. Centrum společných služeb

  7. Schválení účetní závěrky za rok 2018

  8. Skupinový vodovod CHOPOS

 

 

Další zasedání výboru dne                    v          od       

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci