Rozpočtové opatření č. 1/2018

CHOPOS – úprava rozpočtu č. 1 ke dni 24. 4. 2018

Výdaje

Paragraf

položka

 Popis

3722

6122

Stroje, přístroje a zařízení - řádek obsahuje (výdaj) částku, která vychází z uzavřených smluv na pořízení kontejnerů, drtiče a štepkovače.

- 2356 000,00

 

Příjmy

Snížení příjmů

Obec

položka 4121

Kozmice

- 21 692,00

Litichovice

- 12 331,00

Popovice

- 20 027,00

Český Šternberk

- 15 561,00

Drahňovice

- 13 737,00

Pozn. Zmíněné obce nebudou využívat služeb společného svazkového pověřence GDPR. O výše uvedené částky se snižují rozpočtované příjmy. Službu pověřence si zajistí individuálně.

Zvýšení příjmů

Paragraf

položka

 popis

3639

2111

Příjem z vlastní činnosti

+ 250 000,00

 

 

Úvěr na předfinancování projektu

„Technika pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS“

+ 1 917 600,00 Kč

Pozn: navýšení příjmů z vlastních činností z důvodu dodržení přebytkového rozpočtu a úvěru na předfinancování nákupu štěpkovače, drtiče a kontejnerů.

 Schváleno dne 24. 4. 2018, usnesením č. 4/2018.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci