Rozpočtové opatření č. 2

CHOPOS – úprava rozpočtu č. 2 ke dni 31. 8. 2017

Paragraf           položka             Kč                      poznámka

6330              4134              +253 868,10            převod mezi účty - příjem

6330              5345              +253 868,10            převod mezi účty - výdej

3639              2329              +261 123,-              SMO

3639              2111              +70 000,--               příjem faktur

3639              5031              +90 000,--               sociální pojištění zaměstnanci

                     4121              +330 000,-              příjem od obcí na auto

3722              6123              +574 750,--             nákup auta na svoz kontejnerů

                     4121              -1 004 494,32           přeúčt. na investice

                     4221              +1 004 494,32          investice na vodo

3722              5163              +10 000,-                 pojištění

3722              5169              +2 000,-                   poplatky

6310              2141              +500,-                      úroky

 Schváleno dne 29. 8. 2017, usnesením č. 6/2017.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci