• Obec Třebešice

Třebešice

Třebešice

Obec Třebešice se nachází v okrese Benešov.

První dochovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1358.
V obci žije 94 obyvatel. 

Obec se rozkládá v mírné kotlině 5 km od městečka Divišov, 8 km od dálnice D1 (Exit 41 km - Český Šternberk / Divišov), 11 km od Benešova, 13 km od Vlašimi a 45 km jiho-východně od Prahy.

 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví z 29.4.2021

Mimořádná opatření a změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví z 29.4.2021. 

 1. Usnesení vlády č. 423 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 2. Usnesení vlády č. 423, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol​​. 

Od pondělí 3. května se do škol budou moci vrátit v rotační výuce žáci druhého stupně základních škol a studenti nižšího stupně víceletých gymnázií a konzervatoří a také všechny děti z mateřských škol v sedmi regionech. Kromě již avizovaných Karlovarského, Plzeňského a Královéhradeckého kraje vláda souhlasila s rozšířením seznamu o Liberecký, Pardubický a Středočeský kraj a hlavní město Prahu. V těchto krajích budou moci školáci také začít sportovat a bude platit výjimka z povinnosti testování pro školkové děti a otevřít budou moci i dětské skupiny.

 1. Usnesení vlády č. 423, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb. 

V kraji se rozšiřuje i výjimka pro otevření muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů pro individuální prohlídky, možnost pořádat veletrhy a prodejní hospodářské výstavy za účasti veřejnosti a také možnost obnovení sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let organizované sportovními svazy ve venkovních areálech za stanovených protiepidemických podmínek.

Vláda zároveň schválila úpravu podmínek pro klienty otevřených služeb péče o tělo. Podle nové úpravy bude možné obsloužit i zákazníka, který se prokáže potvrzením zaměstnavatele či školy o provedeném testu, případně se otestuje přímo v provozovně. 

 1. Usnesení vlády č. 423, příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách.

Od 3. května se jen jednou týdně budou muset testovat ti žáci, kteří už do škol pravidelně chodí. Nově se vracející ročníky škol zůstanou v režimu dvou testů týdně. Do učeben se budou moci vrátit na klinickou a praktickou výuku a praxi studenti všech ročníků studijního programu veterinární lékařství.

 1. Usnesení vlády č. 423, příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování zaměstnanců škol a školských zařízení

Od 3. května se také zmírní pravidla pro testování zaměstnanců škol a školských zařízení tak, že se preventivní testování bude provádět jen jednou týdně.

 1. Usnesení vlády č. 424 Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

K dalšímu rozvolnění by podle přijatého usnesení vlády mělo dojít o týden později, 10. května. K tomuto datu by se měly otevřít zbývající segmenty maloobchodu a část služeb s výjimkou restaurací, kasin, wellnes a dalších nejvíce epidemiologicky rizikových provozoven. K prezenčnímu vyučování by se měli v rotačním režimu vrátit žáci 2. stupně ZŠ, nižších stupňů víceletých gymnázií a konzervatoří a všechny děti v mateřských školách i ve zbývajících krajích a měla by být umožněna osobní přítomnost studentů zbývajících ročníků vysokých škol na klinické a praktické výuce a praxi.

Zdroj zde: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-29--dubna-2021-188060/.

Následně by měly být mimořádná a ochranná opatření vyhlášena MZ ČR zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

OZNÁMENÍ - ZMĚNA SVOZU SKO

OZNÁMENÍ - ZMĚNA SVOZU SKO

TS Vlašim s.r.o. oznamují zahájení  l e t n í c h  svozů SKO z popelových nádob:

od 3.5.2021 do 5.9.2021

svoz bude uskutečněn vždy v sudém týdnu - ve středu

počínaje dnem 5.5.2021.

 

SČÍTÁNÍ 2021 - BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. (dne 30. 3. 2021 vydáno oznámení o prodloužení možnosti sečíst se online až do 11. 5. 2021). Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“.  Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

pdfSčítání 2021 - informační leták 
pdfOZNÁMENÍ Českého statistického úřadu

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s nařízením

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID - 19, s platností ode dne 21.10.2020 do odvolání, zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb, v prostředcích veřejné dopravy, nádražích, nástupištích, v motorových vozidlech, na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází k přítomnosti více než dvou osob.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 5/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona:

1. s účinností ode dne 21. 9. 2020 do odvolání nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na hromadných akcích typu slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Tento zákaz se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
c) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
d) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
e) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

2. s účinností ode dne 19. 9. 2020 ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 4/2020 vyhlášené dne 11. září 2020 pod č.j. KHSSC 46879/2020, kterým byla s účinností ode dne 14. 9. 2020 pro území všech okresů Středočeského kraje nařízena mimořádná opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod.

Nařízení KHS včetně odůvodnění

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 08.09.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE
Z 8. ZÁŘÍ 2020

č. 6-37/2020 až 6-45/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

6-37/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zasedání.
Hlasování: 6/0/0

6-38/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice žádost Policie ČR projednalo a rozhodlo, že aktualizovat OZV 9/2015 TECHNO zatím nebude.
Hlasování: 0/6/0

6-39/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice rozhodlo, že se k žádosti Ing. E.V. a Ing. I.V. o vyjádření k žádosti o podporu z fondu Záchrany architektonického dědictví pro rok 2021 nebude vyjadřovat, protože nebyly doplněny podklady, o které byli žadatelé opakovaně žádáni.
Hlasování: 0/6/0

6-40/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 4/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

6-41/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh na vyřazení nefunkčního a nevratně poškozeného majetku ve vlastnictví obce projednalo a vyřazení schvaluje. Soupis je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 8. září 2020.
Hlasování: 6/0/0

6-42/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt: Výměna oken na OÚ Třebešice a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: 6/0/0

6-43/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje výrobu praporu pro SDH.
Hlasování: 6/0/0

6-44/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice rozhodlo o neschválení realizace historické mapy obce.
Hlasování: 0/6/0

6-45/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje Pasport komunikací obce Třebešice.
Hlasování: 6/0/0

Zastupitelstvo bere na vědomí
–  Došlou korespondenci.
–  Finanční záležitosti, plnění rozpočtu.
–  Volby do zastupitelstva Středočeského kraje.
–  Informování ze zasedání DSO CHOPOS.
–  Řád veřejného pohřebiště.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.06.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE Z 23. ČERVNA 2020
č. 5-31/2020 až 5-36/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

5-31/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

5-32/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice žádost společnosti Centrum české historie o finanční příspěvek projednalo a s příspěvkem z rozpočtu obce Třebešice nesouhlasí.
Hlasování: 6/0/0

5-33/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice účetní závěrku za rok 2019 projednalo a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2019 schvaluje bez připomínek.
Hlasování: 6/0/0

5-34/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice Návrh závěrečného účtu projednalo a Závěrečný účet obce za rok 2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2019, schvaluje bez výhrad.
Hlasování: 6/0/0

5-35/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 3/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

5-36/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje, na základu Zápisu o výběru dodavatele, výběr dodavatele na zakázku „Výměna oken na OÚ Třebešice“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: 6/0/0

Zastupitelstvo bere na vědomí
–  Došlou korespondenci.
–  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2019.
–  Finanční záležitosti, plnění rozpočtu.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.05.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE Z 21.05.2020
č. 4-26/2020 až 4-30/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

4-26/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zase­dání.
Hlasování: 7/0/0

4-27/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice žádost Ing. I.V. o vyjádření ke stavbě plotu k dodatečné žádosti o povolení projednalo a ke stavbě plotu, oplocení pozemků parc. č. 459/5, č. 459/3, č. 459/7 a st. 141, v souladu s poskytnutým zákresem nemá námitky. Zastupitelstvo obce Třebešice vyjadřuje námitku a nesouhlas k již realizované výsadbě jehličnatých stromů bezprostředně za plotem, a to z důvodu, že se jedná o výsadbu v těsné blízkosti s příjezdovou komunikací do obce, silnicí III. tř. 11120 ve vlastnictví KSÚS, p.o., a současně z důvodu, že se z části jedná o výsadbu v intravilánu obce Třebešice, k.ú. Třebešice u Divišova.
Hlasování: 7/0/0

4-28/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice žádost Ing. I.V. o vyjádření ke stavbě plotu k žádosti o stavební povolení projednalo a ke stavbě plotu, oplocení pozemků parc. č. 459/4 a č. 466, v souladu s poskytnutým zákresem, nemá námitky. Zastupitelstvo obce Třebešice, v souladu s ustanovením § 1017, odst. 1, NOZ, vyjadřuje námitku a nesouhlas s výsadbou stromů bezprostředně k hranici pozemku parc. č. 1144, účelová veřejně přístupná komunikace ve vlastnictví Obce Třebešice, k.ú. Třebešice u Divišova.
Hlasování: 7/0/0

4-29/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice Žádost o finanční příspěvek pro „Charita Vlašim“ projednalo a příspěvek neschvaluje.
Hlasování: 7/0/0

4-30/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice „Dohodu o provedení práce – Péče o veřejnou zeleň“ pro Václava Kheka, odměna 100,00 Kč/hodina, projednalo a dohodu o provedení práce schvaluje.
Hlasování: 6/0/1

Zastupitelstvo bere na vědomí
–  Došlou korespondenci.
–  Finanční záležitosti, plnění rozpočtu.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.4.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE Z 16.4.2020
č. 3-18/2020 až 3-25/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

3-18/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

3-19/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo, z důvodu bezpečnosti, výměnu 8 stožárů VO v části obce k „Bandasáku“ ve výši 53.678,00 Kč.
Hlasování: 6/0/0

3-20/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020.
Hlasování: 6/0/0

3-21/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice projednalo návrh zadání Pasportu místních komunikací a rozhodlo podat žádost na zahájení správního řízení.
Hlasování: 6/0/0

3-22/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice zjištění, že došlo k zaslepení větve dešťové kanalizace vedoucí souběžně s příjezdovou komunikací do obce č. 11120 - parc. č. 1142 a dále po pozemku parc. č. 1134/1 a 391/2 a ústící do rybníka „Židák“ - parc. č. 394/1, a její částečné odstranění ze směru od rybníka projednalo a schvaluje pozastavení Pasportu dešťové kanalizace v obci Třebešice do vyřešení situace.
Hlasování: 6/0/0

3-23/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice nesouhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu obce Třebešice na rok 2020 pro Linku bezpečí, z.s.
Hlasování: 6/0/0

3-24/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice bere na vědomí Oznámení o právním zastoupení Ing. I.V. a Ing. E.V. JUDr. Markem Hlaváčem, advokátem, a současně projednalo a souhlasí s odpovědí vypracovanou právním zástupcem Obce Třebešice JUDr. Janem Podhorským, advokátem.
Hlasování: 6/0/0

3-25/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice projednalo, bere na vědomí a souhlasí s postoupením došlých oznámení Č.j.: 070100/2020, Č.j.: 077100/2020, Č.j.: 081100/2020 na Odbor správních agend – oddělení přestupků pro nepříslušnost.
Hlasování: 6/0/0

Zastupitelstvo bere na vědomí
–   Plánované rozmístěním VO a realizaci.
–   Žádost o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Aktivity v přírodě a výkon práv v době mimořádných opatření

Povinnost nošení roušky či obdobné ochrany dýchacích cest platí i při aktivitách v přírodě.

Informace Ministerstva zemědělství:

Výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství

16.3.2020

Informace Ministerstva zemědělství: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215.

Výkon práva myslivosti:

Výkon práva myslivosti, zejména individuální lov, péče o zvěř a nezbytné provozní povinnosti uživatelů honiteb jsou v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy, stejně jako jakékoli shromažďování myslivců z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o zvěř a výkon práva myslivosti – lov zvěře, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

 

Výkon rybářského práva:

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

 

Včelařství:

Péče o včelstva – včelařství je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Jakékoli shromažďování (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o včely a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

 

OPATŘENÍ Česká pošta, s.p.

Krizový štáb České pošty dne 18.3.2020 rozhodl o následných opatřeních:

 • Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Omezení otevírací doby do 16 hodin je v jejich kompetenci.
 • Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Víkendové uzavření provozu je v jejich kompetenci.
 • Česká pošta na základě dnešního jednání vlády budou pobočky České pošty od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Požádali jsme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového štábu České pošty.
 • Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje.
 • Co se týká mezinárodní přepravy vybrané země z důvodu jejího omezení a nedostatečných kapacit přestávají přijímat zásilky z dalších zemí. Vyzvali jsme občany, aby nenakupovali zboží na zahraničních e-shopech z dále uvedených zemí a ani si nenechali z těchto zemí od jiných odesilatelů nic zasílat. Z daných lokalit do České republiky s největší pravděpodobností v následujícím období zásilky neodejdou. Zároveň Česká pošta od čtvrtka 19. března 2020 přestává přijímat do své přepravy jakékoli zásilky adresované do následujících zemí - Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Kypr a Gruzie. Česká pošta nemůže garantovat jejich převzetí cílovou zemí. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace nevylučujeme rozšíření seznamu zemí, kam Česká pošta nedoručuje a odkud zásilky do České republiky nepřichází.

O dalších přijatých opatřeních Vás budeme neprodleně informovat.

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 18.3.2020

Vláda ČR nařídila od dnešní půlnoci, 18.3.2020 od 24:00 hod., všem osobám povinnost nosit jakoukoliv ochranu dýchacích cest při pobytu mimo domov (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky), dále pak od čtvrtka 19.3.2020 mezi 10:00 a 12:00 hod. mohou nakupovat v obchodech pouze lidé nad 65 let.

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 18.3.2020

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.3.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE Z 3.3.2020
č. 2-8/2020 až 2-17/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

2-8/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zase­dání.
Hlasování: 5/0/0

2-9/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo umístění pojistkové skříně na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 1132/1 (veřejné prostranství) pro nemovitosti č.p. 16, č.p. 17 a č.p. 31 v rámci akce „Třebešie – TS, kNN“ na místě vlevo ve směru jízdy do kopce.
Hlasování: 5/0/0

2-10/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo akci č. IE-12-6009125 „Třebešice TS, kNN“ v těchto bodech: a) většinová demontáž nadzemního vedení, b) smlouvy na věcné břemeno k hlavním domovním vedením, c) smlouvu na věcné břemeno na páteřní vedení kNN, kVN a pověřuje starostku podpisem smluv.
Hlasování: 5/0/0

2-11/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo žádost o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova – výměna oken na budově Obecního úřadu Třebešice, Třebešice 39.
Hlasování: 5/0/0

2-12/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo dotaci z dotačního programu Výstavba „D-ČOV“ z rozpočtu obce Třebešice na rok 2020 pro pana             . Dotace bude žadateli proplacena dle pravidel pro poskytování dotace k dotačnímu programu výstavba „D-ČOV“ v obci Třebešice z rozpočtu obce Třebešice.
Hlasování: 5/0/0

2-13/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice nesouhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu obce Třebešice na rok 2020 pro společnost TŘI o.p.s.
Hlasování: 5/0/0

2-14/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice vyhlašuje, v souladu s pravidly, prodej palivového dřeva z obecního lesa samovýrobou.
Hlasování: 5/0/0

2-15/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice z důvodu vyřešení odtokového koryta z rybníku Dolní Roháček schválilo zveřejnění záměru na odkoupení části pozemku ve vlastnictví paní              , č. 270/3 o velikosti 38,3 m2, a pana              , parc. č. 273, o velikosti 49,2 m2, vše v k.ú. Třebešice u Divišova, za cenu v místě obvyklou, veškeré náklady bude hradit obec Třebešice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku, aby po uplynutí stanovené lhůty v této věci rozhodla a dále zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smluv.
Hlasování: 5/0/0

2-16/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo žádost o podpoření veřejně prospěšného projektu z projektu „Můj kraj – Participativní rozpočet Středočeského kraje 2020“.
Hlasování: 5/0/0

2-17/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje připojení k akci „Hodina země“ dne 28.3.2020 od 20.30 do 21.30 hod.
Hlasování: 5/0/0

Zastupitelstvo bere na vědomí
–      Pasport komunikací.
–      Pasport dešťové kanalizace.
–      Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti či reálného věcného břemene.
–      Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace na rekonstrukci rybníku Horní Roháček z dotačního programu MZE.
–      Veřejné projednávání Z2 ÚP Třebešice 1.4.2020 od 17.hod.
–      Různé: Došlá korespondence, Hospodaření obce k 29.2.2020, Výsledek rozboru pitné vody Třebešice č.p. 39, Vyrovnání závazku vůči panu              , Zrušení investičního účtu.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.1.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE Z 28.1.2020
č. 1-1/2020 až 1-7/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

1-1/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zase­dání.
Hlasování: 5/0/0

1-2/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020.
Hlasování: 5/0/0

1-3/2020 Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Třebešice na rok 2021–2023.
Hlasování: 5/0/0

1-4/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo neinvestiční dotaci společnosti RUAH o.p.s. ve výši 3.000,00 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

1-5/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo cenovou nabídku na výrobu vchodových dveří k nebytovým prostorám v budově č.p. 39, dveře budou identické s vchodovými dveřmi do budovy OÚ, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: 5/0/0

1-6/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice nesouhlasí s příspěvkem na osvětově – preventivní projekt IV-Nakladatelství s.r.o.
Hlasování: 5/0/0

1-7/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice nesouhlasí s umístěním reklamy v kalendáři od společnosti Kalousková s.r.o.
Hlasování: 5/0/0

 

Zastupitelstvo bere na vědomí
–  Došlou poštou Č.j.: 011100/2020 kterou na OÚ Třebešice podali manželé   .
–  Došlou poštou Č.j.: 017100/2020 kterou na OÚ Třebešice podali manželé    a místní šetření dne 6.2.2020 od 16,30 h.
–  Edukační program MVČR.
–  Informování ze zasedání DSO CHOPOS. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.12.2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 30.12.2019
č. 11-75/19 až 11-84/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

11-75/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

11-76/19  Zastupitelstvo obce rozpočet obce Třebešice na rok 2020 projednalo, nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky a ZO rozpočet pro rok 2020 schválilo jako schodkový.
Hlasování: 6/0/0

11-77/19  Zastupitelstvo obce návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Třebešice na rok 2021–2023 projednalo a s návrhem souhlasí.
Hlasování: 6/0/0

11-78/19  Zastupitelstvo obce předpokládané oprávněné náklady obce vyplývající z režimu nakládání s komunálním odpadem při zachování rozvržení na jednotlivé poplatníky projednalo a Přílohu č. 2 k OZV obce Třebešice 1/2019 schválilo. Výše poplatku pro rok 2020 byla stanovena následovně: 43 svozů/rok = 1.700,00 Kč; 43 svozů/rok (druhá nádoba) = 1.384,00 Kč; 26 svozů/rok = 1.101,00 Kč; 12 svozů/rok = 607,00 Kč; rekreační objekty období 05-10 včetně = 607,00 Kč.
Hlasování: 4/2/0

11-79/19  Zastupitelstvo obce žádost OSH Benešov o podporu aktivit projednalo a poskytnutí neinvestiční dotace neschvaluje.
Hlasování: 6/0/0

11-88/19  Zastupitelstvo obce žádost Ochrany fauny ČR o.p.s. o podporu aktivit projednalo a poskytnutí neinvestiční dotace neschvaluje.
Hlasování: 5/1/0

11-81/19  Zastupitelstvo obce rozpočtové opatření č. 5/2019 projednalo a úpravu rozpočtu k 31.12.2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

11-82/19  Zastupitelstvo obce projednání Úpravy projektu - oprava odtokového koryta + Doplnění žádosti o dotaci z důvodu doplnění informací odložilo na další zasedání ZO.
Hlasování: 6/0/0

11-83/19  Zastupitelstvo obce žádost obce Třebešice, Č.j.: 302102/2019, o povolení vyřezání náletových křovin z účelové komunikace, tzv. „Rokle“, parc. č. 1144, vedené jako ostatní plocha – ostatní komunikace v souladu s Usnesením ZO č. 10-71/19 ze dne 3.12.2019 projednalo, s prořezáním a úpravou souhlasí a zahajuje řízení o povolení.
Hlasování: 6/0/0

11-84/19  Zastupitelstvo obce stanovuje cenu za pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 39 na částku 3.500,00 Kč měsíčně a pověřuje starostku podpisem smlouvy, nájemce viz Usnesení ZO 10-74/19 ze dne 3.12.2019.
Hlasování: 6/0/0

Bereme na vědomí
–  Novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ze dne 9.12.2019 o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC.
–  Plán inventur obce Třebešice za rok 2019, jmenování inventarizační komise.
–  Informování ze zasedání DSO CHOPOS. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.12.2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 3. 12. 2019
č. 10-62/19 až 10-74/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

10-62/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

10-63/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh rozpočtu projednalo a se zveřejněním návrhu rozpočtu na rok 2020 souhlasí.
Hlasování: 0/6/0

10-64/19  Zastupitelstvo obce Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebešice projednalo a OZV č. 2/2019 schvaluje.
Hlasování: 0/6/0

10-65/19  Zastupitelstvo obce Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu projednalo a OZV č. 3/2019 schvaluje.
Hlasování: 0/6/0

10-66/19  Zastupitelstvo obce Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku ze psů projednalo a OZV č. 4/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

10-67/19  Zastupitelstvo obce Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného projednalo a OZV č. 5/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

10-68/19  Zastupitelstvo obce Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství projednalo a OZV č. 6/2019 schvaluje.
Hlasování: 0/6/0

10-69/19  Zastupitelstvo obce Třebešice předpokládané oprávněné náklady obce vyplývající z režimu nakládání s komunálním odpadem při zachování rozvržení na jednotlivé poplatníky projednalo a rozhodnutí odložilo na další zasedání.
Hlasování: 6/0/0

10-70/19  Zastupitelstvo obce Třebešice projednalo nárůst průjezdu vozů (těžké techniky) po obci a přijalo systémová opatření.
Hlasování: 6/0/0

10-71/19  Zastupitelstvo obce Třebešice projednalo obnovu účelové komunikace „Rokle“ parc. č. 1144, vedené jako ostatní plocha – ostatní komunikace a obnovu schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

10-72/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh na vyřazení nefunkčního nebo nevratně poškozeného majetku ve vlastnictví obce projednalo a vyřazení schvaluje. Soupis je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 3.12.2019.
Hlasování: 6/0/0

10-73/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh Dodatku č.1. ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje projednalo a Dodatek č.1, zpoplatnění služby za cenu 500,00 Kč/rok bez DPH na nádobu, schvaluje a pověřuje starostku podpisem dodatku.
Hlasování: 6/0/0

10-74/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje nabídku pana Jaroslava Šimka, RED OR WHITE, na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 39. Cena a doba pronájmu bude stanovena po nezbytných úpravách, nutných pro plné užívání prostor.
Hlasování: 6/0/0

Bereme na vědomí
–  Došlou korespondenci.
–  Informování ze zasedání DSO CHOPOS. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.10.2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22. 10. 2019
č. 9-54/19 až 9-61/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

9-54/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

9-55/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh Č.j.: 224103/2019 na pořízení změny ÚP Třebešice, podle ustanovení § 46 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, na vypracování regulačního plánu pro celé území k.ú. Třebešice u Divišova nebo konkrétní lokalitu projednalo a s návrhem nesouhlasí.
Hlasování: 0/6/0

9-56/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh Č.j.: 225103/2019 na pořízení změny ÚP Třebešice, podle ustanovení § 46 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, na zamezení změny využití pozemku parc. č. 462 a parc. č. 463 oproti změně č. 1 ÚP Třebešice projednalo a s návrhem nesouhlasí.
Hlasování: 0/6/0

9-57/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh na pokračování ve změně č. 2 ÚP Třebešice klasickou formou projednalo a s návrhem nesouhlasí.
Hlasování: 0/6/0

9-58/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh na pokračování ve změně č. 2 ÚP Třebešice zkrácenou formou projednalo a návrh, ve stávajícím rozsahu: a) změna funkčního využití pozemku parc.č. 266/2 ze zeleně soukromé na venkovské bydlení, b) změna regulativů výstavby na pozemku parc.č. 462, která umožní výstavbu více RD místo jednoho, c) změna textu v návrhu týkajících se minimální velikosti pozemku nové zástavby (snížení z 800 m2 na 700 m2 pouze ve výjimečných případech), schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

9-59/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje prodej částí obecního pozemku ve vlastnictví obce, parc. č. 449 o velikosti cca 70 m2 a 11 m2, k.ú. Třebešice u Divišova, z podnětu obdržené žádosti Č.j.: 221103/2019. Cena byla stanovena na 100,00 Kč/m2. ZO pověřuje starostku, po předložení dělícího GP podpisem smlouvy. Náklady spojené s GP a převodem pozemku hradí kupující.
Hlasování: 6/0/0

9-60/19  Zastupitelstvo obce Třebešice žádost POSÁZAVÍ o.p.s. o podporu aktivit projednalo a s poskytnutím neinvestiční dotace nesouhlasí.
Hlasování: 0/6/0

9-61/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti obce č.p. 39. Nebytové prostory je možné vidět vždy v době úředních hodin, v jiný termín po předchozí domluvě. Po uplynutí zákonem stanovené lhůty 15 dní rozhodne o pronájmu ZO na nejbližším zasedání následujícím po dni uplynutí zákonem stanovené lhůty.
Hlasování: 6/0/0

Bereme na vědomí
–  Došlou korespondenci.
–  Zahájení řízení o posunutí dopravního značení „začátek“ a „konec“ obce Třebešice. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. 10. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 1. 10. 2019
č. 8-46/19 až 8-53/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

8-46/19  ZO schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

Souhlas obce se zařazením správního území obce do území působnosti MAS Posázaví na období 2021–2027
8-47/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje zapojení správního území obce Třebešice do přípravy Strategie regionu Posázaví na období 2021–2027 včetně strategických plánů Leader.
Hlasování: 6/0/0

8-48/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje zařazení správního území obce Třebešice do území působnosti MAS Posázaví na období 2021–2027.
Hlasování: 6/0/0

8-49/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje zařazení správního území obce Třebešice do území turistické oblasti Posázaví.
Hlasování: 6/0/0

8-50/19  Zastupitelstvo obce Třebešice pověřuje starostku podpisem schvalovacího protokolu.
Hlasování: 6/0/0

8-51/19  ZO souhlasí s předloženou projektovou dokumentací RD O120 (Eko 120) a výstavbou na pozemku č. 261/49, k.ú. Třebešice u Divišova. RD O120 (Eko 120) není v rozporu s platným Územním plánem obce Třebešice.
Hlasování: 5/0/1

8-52/52  ZO schválilo zveřejnění záměru na odprodej částí obecního pozemku ve vlastnictví obce, parc. č. 449 o velikosti cca 70 m2 a 11 m2, k.ú. Třebešice u Divišova, na základě žádosti Č.j.: 221103/2019. ZO pověřuje starostku, po uplynutí zákonem stanovené lhůty 15 dní, rozhodnutím.
Hlasování: 6/0/0

5-53/19  ZO schválilo prodej části pozemku ve vlastnictví obce č. 1134/1 o velikosti cca 12-13 m2 po předložení GP na dělení pozemku. Cena je stanovena 100,00 Kč/m2. Náklady spojené s GP a převodem pozemku hradí kupující.
Hlasování: 5/0/1

Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci.
–   Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2019.
–   Zprávu ze zasedání DSO CHOPOS. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. 9. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 3. 9. 2019
č. 7-37/19 až 7-45/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

7-37/19  ZO schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 7/0/0

7-38/19  ZO schválilo Dotační program z rozpočtu obce na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod.
Hlasování: 7/0/0

7-39/19  ZO schválilo Pravidla pro poskytování dotace k dotačnímu programu výstavba domovních čistíren odpadních vod z rozpočtu obce a Žádost o dotaci.
Hlasování: 7/0/0

7-40/19  ZO schválilo zveřejnění záměru na odprodej části pozemku ve vlastnictví Obec Třebešice č. 1134/1 o velikosti cca 12-13 m2, v k.ú. Třebešice u Divišova na základě žádosti Č.j.: 178103/2019.
Hlasování: 6/0/1

7/41  ZO neschválilo nabídkou individuálního úročení volných finančních prostředků.
Hlasování: 0/7/0

7-42/19  ZO schválilo rámcovou smlouvu o údržbě a revizi elektrických zařízení v majetku obce.
Hlasování: 7/0/0

7-43/19  ZO schválilo cenovou nabídkou na zpracování dokumentace změny č. 2 ÚP Třebešice včetně úplného znění ÚP po vydání změny č. 2, kterou předložila společnost FOGLAR ARCHITECTS, Kubištova 6, Praha 4.
Hlasování: 7/0/0

7-44/19  ZO schválilo cenovou nabídku na pořízení 2 ks PC od společnosti 6PLUS, spol. s r.o., Tyršova 1902, Benešov.
Hlasování: 7/0/0

7-45/19  ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/2019.
Hlasování: 7/0/0

Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci.
–   Strategický rozvojový dokument obce – aktualizace.
–   Plnění rozpočtu.
–   Oprava místní komunikace – výtluky.
–   Povinné čipování psů od 01.01.2020. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 30. 7. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 30. 7. 2019
č. 6-31/19 až 6-36/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

6-31/19  ZO schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 4/0/0

6-32/19  ZO schvaluje projednání dotačního programu z rozpočtu obce na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod „D-ČOV“ na příštím zasedání.
Hlasování: 4/0/0

6-33/19  ZO Žádost o finanční příspěvek „Charita Vlašim“ projednalo a příspěvek neschvaluje.
Hlasování: 4/0/0

6-34/19  ZO schvaluje projednání žádosti o prodej části pozemku ve vlastnictví obce na příštím zasedání.
Hlasování: 6/0/0

6-35/19  ZO připomínku KUSK–odbor životního prostředí projednalo a bere ji na vědomí.
Hlasování: 4/0/0

6-36/19  ZO Třebešice přetrvávající problémy s BIO odpadem projednalo a přijalo opatření.
Hlasování: 4/0/0

Bereme na vědomí
–    Došlou korespondenci.
–    Vytyčování hranic a zaměření vlastnických hranic – pozemek parc. č. 1134/1.
–    Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
–    Výsledek kontroly HZS SK.
–    Omezení provozu obecního úřadu a úředních hodin od 10. 9. do 20. 9. 2019. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 6. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. 6. 2019
č. 5-20/19 až 5-30/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

5-20/19  ZO schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

5-21/19  ZO Třebešice se ztotožňuje s výroky paní starostky Hany Moravcové a souhlasí s nimi.
Hlasování: 5/0/1

5-22/19  ZO Třebešice Žádost o povolení a doplnění žádosti o povolení sjezdu k RD č.p. 52 projednalo a rozhodnutí odkládá do doby doplnění potřebných dokumentů pro rozhodnutí a současně svolává místní šetření za účasti všech dotčených vlastníků a orgánů. O termínu budou všichni písemně informováni.
Hlasování: 6/0/0

5-23/19  ZO Žádost o finanční příspěvek „Klub RADOST“ projednalo a příspěvek neschvaluje.
Hlasování: 6/0/0

5-24/19  ZO Třebešice Žádost o prominutí poplatku ze vstupného pro „spolek Přátelé starého Podskalí“ projednalo a prominutí poplatku schvaluje do roku 2022.
Hlasování: 6/0/0

5-25/19  ZO účetní závěrku za rok 2018 projednalo a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2018 schvaluje bez připomínek.
Hlasování: 6/0/0

5-26/19  ZO Návrh závěrečného účtu projednalo a Závěrečný účet obce za rok 2018, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2018, schvaluje bez výhrad.
Hlasování: 6/0/0

5-27/19  ZO návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 3/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

5-28/19  ZO vydává Nařízením obce Třebešice č. 1/2019 zákaz zalévání, napouštění bazénů a používání pitné vody při stavebních činnostech ze společných zdrojů pitné vody.
Hlasování: 6/0/0

5-29/19  ZO Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebešice projednalo a OZV č. 2/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

5-30/19  ZO Třebešice navýšení odměny pro účetní obce projednalo a odměnu od 1. 7. 2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0 

Bereme na vědomí
–     Došlou korespondenci.
–     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2018.
–     Kůrovcová kalamita na území obce Třebešice.
–     Projekt revitalizace a obnovy – rybník Horní a Dolní Roháček.
–     Domovní čistírny odpadních vod na území obce Třebešice.

 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 4. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22. 4. 2019
č. 4-16/19 až 4-19/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

4-16/19  ZO schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

4-17/19  ZO Třebešice projekt revitalizace a obnovy – rybník Horní a Dolní Roháček projednalo a projekt schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

4-18/19  ZO Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad, změna splatnosti poplatku do 31. 3. běžného roku, projednalo a úpravu termínu splatnosti schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

4-19/19  ZO Třebešice změnu ÚP Třebešice č. 2 projednalo, s navrhovanými změnami souhlasí a schvaluje pořízení změny ÚP Třebešice č. 2 zkrácenou formou. Pro komunikaci s dotčenými orgány a zpracovatelem návrhu změny ÚP Třebešice č. 2 pověřuje starostku Hanu Moravcovou.
Hlasování: 6/0/0 

Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci.
–   Projekt „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“.
–   Vyúčtováním el. energie za rok 2018 a přijatá opatření.
–   Domovní čistírny odpadních vod – výhled do roku 2022.
–   Odložení na další zasedání ZO – Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebešice – úprava.
–   Omezení provozu obecního úřadu a úředních hodin od 6. 5. 2019 do odvolání.

  

Hana Moravcová
starostka obce

Nařízení Středočeského kraje č. 5/2017 - Zákaz rozdělávání ohňů

Český hydrometeorologický ústav vydal v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“ platnou pro Středočeský kraj od 22. 6. – 12.00 hodin do odvolání.

Doba platnosti této výstrahy je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů. V období výstrahy na místech se zvýšeným nebezpečím vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. 

V období výstrahy "NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ" na místech se zvýšeným nebezpečím vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízení Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. 1. 2017, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, které naleznete v přiloženém dokumentu (ke stažení).

Další doporučení ČHMÚ k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:

 • V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
 • Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.
 • Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
 • Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.
 • Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
 • Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
 • Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
 • Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
 • Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 st.C.
 • Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.
   

Dokumenty ke stažení
Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 3. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26. 3. 2019
č. 3-10/19 až 3-15/19

3-10/19    ZO schvaluje program zase­dání.
               Hlasování: 6/0/0

3-11/19    ZO Třebešice „Dohodu o provedení práce – Péče o veřejnou zeleň“ pro pana                  , odměna 100,00 Kč/hodina, projednalo a dohodu o provedení práce schvaluje.
               Hlasování: 5/0/1

3-12/19    ZO Třebešice Smlouvu s TS Vlašim na pronájem kontejneru na směsný plast projednalo, smlouvu schvaluje a pověřuje starostku jejím podpisem.
               Hlasování: 6/0/0

3-13/19    ZO Žádost o finanční podporu Linky bezpečí na rok 2019 projednalo a podporu neschvaluje.
               Hlasování: 6/0/0

3-14/19    ZO Žádost o finanční podporu na výměnu BabyBoxu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie, Benešov projednalo a podporu neschvaluje.
               Hlasování: 6/0/0

3-15/19    ZO návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 2/2019 schvaluje.
               Hlasování: 6/0/0


Bereme na vědomí

–     Prohlášení manželů                     .
–     Došlou korespondenci – žádost Č.j.: 058106/2019–106, Č.j.: 057100/2019–OU, stanovisko pana                 .
–     Pozastavení povolení sjezdu k rodinnému domu č.p. 52 (Č.j.: 057100/2019–OU) do doby doložení dokladů a vyjádření NPÚ Praha.
–     Návrh Závěrečného účtu DSO BENEBUS za rok 2018.
–     Negativní vliv tzv. zábavní pyrotechniky.
–     Zpráva ze zasedání DSO CHOPOS.
–     Zprávu o průběhu příprav podkladů na podání žádosti o dotaci “Oprava a revitalizace rybníků – Roháčky”.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. 3. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 5. 3. 2019
č. 2–6/19 až 2–9/19

2-6/19   ZO schvaluje program zase­dání.
            Hlasování: 5/0/0

2-7/19   ZO žádost o pronájem části pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 572 a parc. č. 576 o výměře 1.110 m2 za účelem využití pro spásání domácími hospodářskými zvířaty projednalo a pronájem schvaluje. Cena pronájmu 10,00/m2/rok. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
            Hlasování: 5/0/0

2-8/19   ZO žádost Č.j.: 037/103/2019-RQ o vyjádření k stavbě hospodářské budovy projednalo a ke stavbě nemá námitky. ZO pověřuje starostku vydáním souhlasného stanoviska.
            Hlasování: 5/0/0

2-9/19   ZO Třebešice stanovuje pozemek parc. č. 1145/3 veřejně přístupnou účelovou komunikací.
            Hlasování: 5/0/0


Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci ze dne 5. 3. 2019 určenou ZO, doručení na OÚ prostřednictvím e–mailu.
–   Projednání – st. parcela č. 61/2, pozemková parcela č. 1134 (1134/1 a 1134/2).
–   Úplná uzavírka silnice č. II/113 z důvodu rekonstrukce mostu v Bílkovicích.
–   Výzvu pro všechny vlastníky lesů – kůrovcová kalamita.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 12. 2. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 12. 2. 2019
č. 1–1/19 až 1–5/19

1-1/19   ZO schvaluje program zase­dání.
            Hlasování: 6/0/0

1-2/19   ZO návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 1/2019 schvaluje.
            Hlasování: 6/0/0

1-3/19   ZO Žádost RUAH o.p.s., Č.j.: 024/103/2019–OU, o finanční příspěvek na rok 2019 projednalo a schvaluje
            příspěvek ve výši 5.000,00 Kč.
            Hlasování: 5/1/0

1-4/19   ZO žádost Č.j.: 029/103/2019/RQ o pronájem části pozemků parc. č. 572 a parc. č. 576 projednalo a
            schválilo zveřejnění záměru.
            Hlasování: 6/0/0

1-5/19   ZO Třebešice schvaluje přistoupení obce Mrač k členství v DSO CHOPOS.
            Hlasování: 6/0/0


Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci.
–   Dotace z Ministerstva obrany – Zabezpečení péče o válečné hroby, příprava podkladů.
–   Zpráva ze zasedání DSO CHOPOS
–   Právní poradna SMO.
–   Seznámení s interním auditem hospodaření s pozemky ve vlastnictví obce.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 12. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 31. 12. 2018
č. 4-34/18 až 4–37/18

4-34/18   ZO schvaluje program zase­dání.
  Hlasování: 6/0/0
4-35/18  ZO projednalo rozpočtové opatření č. 7/2018 a úpravu rozpočtu k 31. 12. 2018 schvaluje.
  Hlasování: 6/0/0
4-36/18  ZO na základě rozhodnutí manželů S. zrušení žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parc. č. 555/2, 563/7 a 558 rozhodlo o zrušení Správní řízení za účasti dotčených orgánů.
  Hlasování: 6/0/0
4-37/18  ZO rozhodlo darovat výtěžek z koncertu 14. 12. ve výši 3.320,00 Kč kostelu Všech svatých v Třebešicích (dobrovolné vstupné).
  Hlasování: 6/0/0


Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci
–   Plán inventur Obce Třebešice za rok 2018, inventarizační komise
–   Informování ze zasedání DSO CHOPOS

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11. 12. 2018
č. 3-24/18 až 3–33/18

3-24/18   ZO schvaluje program zase­dání.
  Hlasování: 7/0/0
3-25/18   ZO rozpočet obce Třebešice na rok 2019 projednalo, nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky a ZO rozpočet pro rok 2019 schválilo jako vyrovnaný.
  Hlasování: 7/0/0
3-26/18   ZO projednalo aktualizace dokumentů obce a aktualizace schvaluje.
  Hlasování: 7/0/0
3-27/18   ZO předpokládané oprávněné náklady obce vyplývající z režimu nakládání s komunálním odpadem při zachování rozvržení na jednotlivé poplatníky projednalo a Přílohu č. 2 k OZV obce Třebešice 2/2017 schválilo. Výše poplatku zůstává stejná jako v roce 2017 a 2018.
  Hlasování: 7/0/0
3-28/18   ZO stanovuje výši náhrad za zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce: a) právnické osoby 7.500,00 Kč, b) u fyzických osob výši náhrady posoudí ZO.
  Hlasování: 7/0/0
3-29/18   ZO žádost POSÁZAVÍ o.p.s. o podporu aktivit projednalo a poskytnutí neinvestiční dotace neschvaluje.
  Hlasování: 7/0/0.
3-30/18   ZO žádost OCHRANA FAUNY o.p.s. o podporu aktivit projednalo a poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.000,00 schvaluje.
  Hlasování: 7/0/0
3-31/18   ZO žádost manželů S. o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parc. č. 555/2, 563/7 a 558 projednalo, kácení nepovoluje a zahajuje Správní řízení za účasti dotčených orgánů.
  Hlasování: 5/0/2
3-32/18   ZO aktualizaci informačního panelu umístěného na rozhledně Špulka projednalo a aktualizaci schvaluje.
  Hlasování: 6/1/0
3-33/18   ZO bere na vědomí jednorázovou výplatu za cenné papíry ČSs. a zrušení majetkového účtu a převod obnosu do ČNB schvaluje.
  Hlasování: 7/0/0


Bereme na vědomí
– Informování ze zasedání DSO CHOPOS

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 13. 11. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13. 11. 2018
č. 2-16/18 až 2–23/18

2-16/18   ZO schvaluje program zase­dání.
2-17/18   ZO žádost společnosti Elmoz Czech, s.r.o. projednalo a s návrhem stavby el. přípojky „Třebešice–kNN, NN–č.p. 462“ dle předložené dokumentace, návrhu řešení stavby, nesouhlasí.
2-18/18   ZO projektovou dokumentací k projektu „Rekonstrukce el. vedení NN v obci Třebešice – zdemontování stávajícího venkovní vedení NN a nahrazení zemním kabelem NN“ projednalo a z důvodu neexistence projektové dokumentace k existenci sítí kanalizace na povrchovou vodu a vodovod navrhuje jednání se společností Mašek elektro s.r.o. a ČEZ Distribuce a.s..
2-19/18   ZO NÁVRH rozpočtu na rok 2019 projednalo a se zveřejněním NÁVRHU rozpočtu na rok 2019 souhlasí.
2-20/18   ZO zvolilo pro zastupování obce Třebešice v DSO CHOPOS starostku Hanu Moravcovu a místostarostu Václava Kheka.
2-21/18   ZO schvaluje RO č. 6/2018.
2-22/18   ZO návrh změny č. 2 územního plánu Třebešice projednalo a rozhodlo o pořízení změny č. 2 územního plánu Třebešice. ZO schvaluje podání žádosti o pořízení změny č. 2 územního plánu Třebešice k Městskému úřadu Benešov, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov a jako zástupce pro zastupování obce Třebešice při jednání s příslušnými úřady a dotčenými orgány určuje starostku Hanu Moravcovu.
2-23/18   ZO možnost vydávání občasníku Obecních listů – informačního zpravodaje Obecního úřadu Třebešice projednalo a s vydáním pilotního čísla souhlasí.


Bereme na vědomí
– Oznámení o nuceném přechodu akcií ČS na hlavního akcionáře

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 4. 10. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 4. 10. 2018
č. 57–8/2018 až 61–8/2018

57–8/2018          ZO schvaluje navržený program zasedání.

58–8/2018          ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,00 Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21. 8. 2018, č.j.: KUZL 60663/2018.

59–8/2018          ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.

60–8/2018          ZO schvaluje odměnu starostce ve výši 10.000,00 Kč po zdanění za přípravu oslav výročí obce a dosavadní práci ve volebním období 2014–2018.

61–8/2018          ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku, Č.J.: 236103/2018 – BabyBox.

Bere na vědomí:
–     Pasport komunikací.
–     Informování ze zasedání DSO CHOPOS.
–     Výsledek Společného jednání o upřesnění trasy budoucí komunikace v lokalitě „Za hřištěm“.
–     Přípravu akce „Setkání rodáků 2019“.
–     Aktualizaci dokumentů obce – nové volební období 2018–2022.

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 6. 9. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6. 9. 2018
č. 53–7/2018 až 56–7/2018

53–7/2018          ZO schvaluje navržený program zasedání.

54–7/2018          ZO rekonstrukci, opravu a odbahnění vodní nádrže Dolní Roháček a Horní Roháček projednalo, a schvaluje podání žádosti o dotaci z fondu MZe – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádrží ve vlastnictví obce. OZ schvaluje využít pro podání dotace společnost zabývající se získáváním dotací.

55–7/2018          ZO Strategický plán rozvoje sportu obce Třebešice na období 2019–2023 projednalo a v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schválilo. Zveřejnění na EÚD nebo k nahlédnutí na OÚ Třebešice.

56–7/2018          ZO možnost získání do vlastnictví obce tzv. „přídělovou cestu“ parc. č. 352/39 projednalo a souhlasí s přípravnými kroky.

Bere na vědomí:
–    Dočasná uzavírka místní komunikace – hráz rybníka Židák.
–    Obnova barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého – konečné vyúčtování.
–    Informování ze zasedání DSO CHOPOS + Dotace 2018–2019.

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 9. 8. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 9. 8. 2018
č. 47–6/2018 až 52–6/2018

47–6/2018          ZO schvaluje navržený program zasedání.

48–6/2018          ZO schválilo přijetí dotace na akci „Oslava 660 obce Třebešice“ z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tématického zadání „Podpora hejtmana“ a uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

49–6/2018          ZO Návrh Strategického plánu rozvoje sportu obce Třebešice na období 2019–2023 projednalo a v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schválilo.

50–6/2018          ZO návrh Č.j.: 175103/2018 na pořízení změny ÚP podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednalo, s návrhem souhlasí.

51–6/2018          ZO žádost Č.j. 180103/2018 – Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby projednalo, s uzavřením smlouvy souhlasí a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.

52–6/2018          ZO rozpočtové opatření č. 4/2018 schvaluje.

Bere na vědomí:
–    Vrácená doporučená zásilka – vyjádření k žádosti Č.j.: 144103/2018.

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. 7. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 3. 7. 2018
č. 44–5/2018 až 46–5/2018

44–5/2018     ZO schvaluje navržený program zasedání.

45–5/2018     ZO aktualizaci Strategického rozvojového dokumentu obce Třebešice projednalo a v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění schválilo.

46–5/2018     ZO umístění stávajícího velkoobjemového kontejneru za budovu OÚ (na pozemek parc. č. 402/1 – ostatní plocha ve vlastnictví obce) a jeho využití na větve projednalo a schválilo. Vzniklá štěpka bude k dispozici obyvatelům obce.

Bere na vědomí:
–     Termín Volby do Zastupitelstva obce volební období 2018–2022 a Volby do senátu parlamentu ČR I. Kolo.
–     Podmínky pro komplexní pozemkové úpravy – k.ú. Třebešice u Divišova, Obec Třebešice
–     Informování ze zasedání DSO CHOPOS
–     Informování ze Shromáždění starostů – Posázaví o.p.s.
–     Hodnocení akce „660. let od první dochované písemné zmínky o obci Třebešice a 115. let od založení Sboru dobrovolných hasičů Třebešice, Sraz rodáků“.

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 5. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 31. 5. 2018
č. 31-4/2018 až 43-4/2018

31-4/2018  ZO schvaluje navržený program zasedání.

32-4/2018  ZO účetní závěrku za rok 2017 projednalo a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2017 schvaluje bez připomínek.

33-4/2018  ZO Návrh závěrečného účtu projednalo a Závěrečný účet obce za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2017, schvaluje bez výhrad.

34-4/2018  ZO úpravu Jednacího řádu projednalo a doplněk schvaluje.

35-4/2018  ZO úpravu Organizačního řádu Obecního úřadu Třebešice projednalo a doplněk schvaluje.

36-4/2018  ZO rozhodlo o odložení projednávání žádosti Č.j.: 113103/2018 z důvodu geometrického a polohového určení společné hranice pozemku parc. č. 1143/1, parc. č. 575/4 a parc. č. 575/5 a pověřilo starostku pořízením geometrického a polohového zaměření.

37-4/2018  ZO žádost Posázaví o.p.s. a „VRV+DHI“ projednalo a nesouhlasí s umístěním navrhovaného opatření na pozemku parc. č. 537/4 a parc. č. 534/7 ve vlastnictví obce Třebešice v rámci projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy – dotčené povodí Křešický potok“.

38-4/2018  ZO návrh Č.j.: 132103/2018 na pořízení změny ÚP podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednalo, s návrhem souhlasí.

39-4/2018  ZO přijetí darů na realizaci oslav „660. let od první dochované písemné zmínky o obci Třebešice a 115. let od založení Sboru dobrovolných hasičů Třebešice, Sraz rodáků“ projednalo a s přijetím darů souhlasí.

40-4/2018  ZO vícepráce na zakázce vchodové dveře do OÚ projednalo a s navýšením ceny o 495,00 Kč souhlasí.

41-4/2018  ZO rozpočtové opatření č. 3/2018 schvaluje.

42-4/2018  ZO dočasnou deponii recyklátu projednalo a rozhodlo o dočasném uložení na pozemek parc. č. 402/1 – ostatní plocha, vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov na LV 10001. Likvidace deponie v rozmezí 14 dní až 3 týdny, využití na opravu výtluků a udržovací práce, po likvidaci deponie uvedení povrchu pod deponií do původního stavu.

43-4/2018  ZO stanovuje počet členů zastupitelstva obce Třebešice na volební období 2018-2022 na 7 členů.

 

Bere na vědomí:
–    Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2017
–    Informování ze zasedání DSO CHOPOS
–    Obnova barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého – průběh obnovy a dokončení obnovy

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.4.2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26.4.2018
č. 24-3/2018 až 30-3/2018

24-3/2018       ZO schvaluje navržený program zasedání.

25-3/2018       ZO návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2019 – 2020 projednalo a střednědobý výhled rozpočtu obce Třebešice na rok 2019–2020 schvaluje.

26-3/2018       ZO Obecně závaznou vyhlášku Obce Třebešice č. 1/2018 o nočním klidu projednalo a OZV č. 1/2018 schvaluje.

27-3/2018       ZO návrh Č.j.: 100103/2018 na pořízení změny ÚP podle ustanovení § 46 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednalo, s návrhem nesouhlasí.

28-3/2018       ZO žádost Č.j.: 103103 o podporu Linky bezpečí, z.s. projednalo a s podporu neschvaluje.

29-3/2018       ZO návrh společnosti CETIN na zrušení přívodu pevné linky do Obce Třebešice a následné odstranění sloupů telefonního vedení projednalo a s návrhem souhlasí.

30-3/2018       ZO projednání žádosti Č.j.: 113103/2018 odložilo na další zastupitelstvo z důvodu doplnění informací.

Bere na vědomí:
-      Informování ze zasedání DSO CHOPOS
-      GDPR – aktuální připravenost obce
-      Obnova barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého – informování o průběhu obnovy.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.3.2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.3.2018
č. 12-2/2018 až 23-2/2018

12-2/2018       ZO schvaluje navržený program zasedání.

13-2/2018       ZO návrh OZV o nočním klidu projednalo a s návrhem souhlasí.

14-2/2018       ZO žádost Č.j.: 78103/2018 o odkoupení části pozemku ve vlastnictví obce, parc. č. 402/1, projednalo a prodej části pozemku neschvaluje.

15-2/2018       ZO návrh Č.j.: 86103/2018 na pořízení změny ÚP podle ustanovení § 46 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů projednalo, s návrhem souhlasí a pověřuje starostku v souladu se Zásadami postupu při pořizování změn Územního plánu Třebešice jednáním s příslušnými odbory Městského úřadu Benešov.

16-2/2018       ZO se zněním smlouvy s TS Vlašim na odvoz komunálního a tříděného odpadu pro rok 2018 souhlasí a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

17-2/2018       ZO cenovou nabídku na výrobu a instalaci vchodových dveří do budovy OÚ Třebešice projednalo a s nabídkou souhlasí.

18-2/2018       ZO návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Třebešice na rok 2019 - 2020 projednalo a s návrhem souhlasí.

19-2/2018       ZO rozpočtové opatření č. 1/2018 schvaluje..

20-2/2018       ZO pasport VO a technického stavu VO projednalo a přijímá nezbytná opatření k nápravě stavu.

21-2/2018       ZO návrh na nezbytné úpravy zabezpečení osobních údajů v rámci GDPR projednalo, úpravy schvaluje a pověřuje starostku zajištěním úprav.

22-2/2018      ZO v souladu se Směrnicí o postupech při zadávání veřejné zakázky, čl. III, odst. 3, bod A) předložené nabídky na obnovu barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého projednalo, posoudilo efektivnost nabídek a za zhotovitele vybralo společnost KK Stavební firma Karel Křeček.

23-2/2018       ZO návrh na vyřazení označeného majetku ve vlastnictví obce projednalo a vyřazení schvaluje.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 8.2.2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.2.2018
č. 1-1/2018 až 11-1/2018

1-1/2018     ZO schvaluje navržený program zasedání.

2-1/2018     ZO rozpočtové opatření č. 1/2018 schvaluje.

3-1/2018     ZO žádost spolku LUNGTA projednalo a připojení se ke kampani neschvaluje.

4-1/2018     ZO podání žádosti o dotaci na projekt „Úprava veřejného prostranství“ze Středočeského Fondu obnovy schvaluje.

5-1/2018     ZO podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova hřbitovní zdi a hřbitovní kaple“ z dotačního titulu MZE - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny schvaluje.

6-1/2018     ZO podání žádosti o dotaci na „pořádání kulturní akce – výročí obce, SDH a sraz rodáků“ z Fondu hejtmanky kraje schvaluje

7-1/2018     ZO návrh projednalo a Zásady postupu při pořizování změn územního plánu Třebešice schvaluje.

8-1/2018     ZO návrh projednalo a zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v domě č.p. 39 jako prodejnu schvaluje.

9-1/2018     ZO návrh projednalo a jednorázově navýšit odměnu o 500,00 Kč z rozpočtu obce všem členům OVK schvaluje.

10-1/2018   ZO žádost projednalo a finanční příspěvek členům SDH Třebešice na pořízení 5 ks slavnostní uniformy + 1ks pánského saka schvaluje.

11-1/2018   ZO nabídku společnosti JUSTO Nový domov projednalo a vyčlenění pozemků jako „pastevní“ neschvaluje.


Bere na vědomí
-     Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst, č.j. 33100/2018
-     Zpráva z jednání s ČEZ Distribuce o úpravě stávajícího el.vedení
-     Zpráva ze zasedání DSO CHOPOS
-     Konečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
-     Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2017 – zákon č. 106/1999 Sb.

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.12.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 28.12.2017
č. 58-12/2017 až 58-12/2017

58-12/2017       ZO schvaluje navržený program zasedání.

59-12/2017   ZO nabídku od DSZ Struhařov na uzavření nové nájemní smlouvy na zemědělské pozemky projednalo a pověřuje starostku obce Hanu Moravcovou uzavřením smlouvy na 10 let.

 

 

Bere na vědomí
-  Zprávu ze zasedání DSO CHOPOS
-  Výsledky výběrového řízení na projekt „Technika pro sběr BRO v mikroregionu CHOPOS“

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.12.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 14.12.2017
č. 50-11/2017 až 57-11/2017

50-11/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

51-11/2017    ZO rozpočet obce Třebešice na rok 2018 projednalo, nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky a ZO rozpočet pro rok 2018 schválilo jako schodkový, rozdíl bude hrazen ze zůstatku roku 2017.

52-11/2017    ZO návrh projednalo a zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory, prodejnu, v domě č.p. 39 v Třebešicích schvaluje.

53-11/2017    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017.

54-11/2017    ZO žádost Ochrany fauny ČR o.p.s. projednalo a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,00 Kč.

55-11/2017    ZO žádost organizace RUAH o.p.s. projednalo a schvaluje finanční příspěvek na podporu činnosti – krytí provozních nákladů ve výši 3.000 Kč.

56-11/2017    ZO žádost OSH Benešov projednalo a poskytnutí účelové neinvestiční dotace neschvaluje

57-11/2017    ZO schvaluje za zdroje vody pro hašení požárů vodní plochy Roháček (49.7746436N, 14.8303572E) a Židák (49.7770075N, 14.8304744E).

 

Bere na vědomí
-   Společné projednání oslav 660. let obce a 115. let SDH a sraz rodáků
-   Plán inventur Obce Třebešice za rok 2017 - příkaz starostky k provedení inventur

Hana Moravcová
starostka obce

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11.2017
č. 44-10/2017 až 49-10/2017

44-10/2017  ZO schvaluje navržený program zasedání.

45-10/2017  ZO žádost POSÁZAVÍ o.p.s. projednalo a poskytnutí neinvestiční dotace neschvaluje.

46-10/2017  ZO pasportizaci veřejného osvětlení projednalo a realizaci společností SATHEA schvaluje.

47-10/2017  ZO aktualizaci pojistné smlouvy Obce Třebešice projednalo a aktualizaci schvaluje.

48-10/2017  ZO nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/41, Praha 2 - podíl id. 1/3 pozemku - parc.č. 481/8 (výměra dle KN 889 m2) v k.ú. Třebešice u Divišova, obec Třebešice a pozemek parc.č. 492/1 (výměra dle KN 177 m2) v k.ú. Třebešice u Divišova, obec Třebešice za cenu 12.000,00 Kč a podmínek uvedených v kupní smlouvě projednalo a nabytí předmětných pozemků schvaluje.

49-10/2017  ZO žádost pana Jiřího Straky, bytem Vlašimská č.ev. 38, Benešov, projednalo a výjimku z ÚP obce Třebešice, aby u nově vznikajících pozemků určených pro zástavbu byla výměra menší než 800 m2 v návaznosti ÚP obce Třebešice neschvaluje.

 

Bere na vědomí

-    Informování ze zasedání DSO CHOPOS - GDPR - pověřenec od 05/2018.

 

 

Hana Moravcová
starostka obce

 

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.10.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 7.9.2017 
č. 40-9/2017 až 43-9/2017

40-9/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

41-9/2017    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.

42-9/2017    ZO stanovuje odměnu podle nařízení vlády č.318/2017 Sb. za výkon funkce místostarosta jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 1.1.2018.

43-9/2017    ZO stanovuje odměnu podle nařízení vlády č.318/2017 Sb. za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12.000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 1.1.2018.

 

Bere na vědomí

-   Dílčí přezkoumání hospodaření obce.
-   Prohlášením STAN.
-   Webhosting, webové stránky.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 2.11.2017.

 

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 7.9.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 7.9.2017 
č. 35-8/2017 až 39-8/2017

35-7/2017     ZO schvaluje navržený program zasedání.

36-7/2017     ZO rozhodlo o odložení realizace obnovy Barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého na rok 2018 04-05.

37-7/2017     ZO podmínky výběrového řízení vyhlášené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej pozemků v majetku státu v k.ú. Třebešice projednalo a rozhodlo  o účasti Obce Třebešice ve výběrovém řízení.

38-7/2017     ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.

39-7/2017     ZO možnost podat žádost o dotaci na rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí projednalo a podání žádosti o dotaci schvaluje.

Bere na vědomí

-   Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.

-   Informace ze zasedání DSO CHOPOS.

-   Ukončení spolupráce se společností Webnode.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 13.9.2017.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.7.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25.7.2017 
č. 32-7/2017 až 34-7/2017

32-7/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

33-7/2017    ZO rozhodlo o odložení výběru dodavatele na obnovu Barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého na další zasedání.

34-7/2017    ZO posoudilo cenové nabídky na výspravu komunikace (výtluky, praskliny) a na základě předložených nabídek schvaluje jako nejvýhodnější nabídku od společnosti Dana Vrbová - WOFOR, IČ: 48928895 za cenu 38.350,00 bez DPH.

Bere na vědomí

- Zasedání DSO CHOPOS 29.8.2017 v Třebešicích.
- Novelu zákona o pohřebnictví – zákon č. 193/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb o pohřebnictví s účinností od 1.9. 2017.
- Dílčí přezkoumání hospodaření obce za 1 ½ 2017 které proběhne 20. září od 8.00.
- Volby do PS, které proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 28.7.2017.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 13.6.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13.6.2017 
č. 25-6/2017 až 31-6/2017

25-6/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

26-6/2017    ZO účetní závěrku za rok 2016 projednalo a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2016 schvaluje bez připomínek.

27-6/2017    ZO Návrh závěrečného účtu projednalo a Závěrečný účet obce za rok 2016, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2016, schvaluje bez výhrad.

28-6/2017    ZO Návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů s JPO Divišov projednalo a uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů s JPO Divišov včetně ročního příspěvku schvaluje a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

29-6/2017    ZO podání žádosti o dotaci z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova na projekt “Revitalizace veřejného prostranství a obnova Barokní výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého” projednalo a podání žádosti o dotaci schvaluje.

30-6/2017    ZO možnost poskytnutí finančního příspěvku určeného k hrazení části poplatku za komunální odpad projednalo a možnost poskytnutí finančního příspěvku neschvaluje.

31-6/2017    ZO možnost Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Třebešice u Divišova, Obec Třebešice projednalo a zahájení jednání o Komplexní pozemkové úpravě k.ú. Třebešice u Divišova, Obec Třebešice schvaluje.

Bere na vědomí

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2016.
- Obnova barokní výklenkové kaple sv.Jana Nepomuckého.
- Informace ze zasedání DSO CHOPOS.
- Účast zástupců SDH Třebešice na Hasičských slavnostech Litoměřice 2017.
- Plnění rozpočtu obce 2017.
- Vysazení lípy u příležitosti rodinného setkání.
- Veřejné projednávání návrhu ÚP Struhařov.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 19.6.2017.

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE - prodej části obecního pozemku p.č. 1133/2 a p.č. 449 - narovnání stavu

ČÍSLO JEDNACÍ: 23103/2017 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE

Věc: prodej části obecního pozemku p.č. 1133/2 a p.č. 449 – narovnání stavu

Obec Třebešice, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a obecních zřízení a dále se zákonem č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím a na základě usnesení č. 18-4/2017 ze dne 30.3.2017  zveřejňuje záměr prodat část majetku ve vlastnictví obce Třebešice v k.ú. Třebešice u Divišova.

Z důvodu narovnání stavu hodlá obec Třebešice prodat geodetickým odměřením z parcely p.č. 1133/2 a p.č. 449, pozemky zapsané na LV č. 10001 pro obec Třebešice, nově vzniklý pozemek „1133/7“ o výměře 93 m2 do vlastnictví L.B.

Náklady související s vyhotovením Geometrického dělícího plánu a náklady spojené se zapsáním do Katastru nemovitostí půjdou k tíži nabyvatele.

Záměr o prodeji pozemku bude zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce po dobu 15 dnů před rozhodnutím starostky obce.

1. O prodeji rozhodne na základě pověření ZO starostka obce Třebešice.
2. Cena prodeje byla ZO stanovena na cenu 100,00 m2/rok.
3. Případné připomínky je možno předložit pouze v tomto řízení, které probíhá od 20. dubna 2017.
4. Informace se poskytují na telefonu 731 000 871 nebo ústně na OÚ.

mapa

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 4.4.2017.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.3.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 30.3.2017 
č. 13-4/2017 až 21-4/2017

13-4/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

14-4/2017    ZO žádost o občasné parkování projednalo a žádosti se rozhodlo nevyhovět.

15-4/2017    ZO žádost o vyjádření k územnímu souhlasu projednalo a žádosti se rozhodlo vyhovět..

16-4/2017    ZO změnu systému na svoz směsného komunálního odpadu a sběr tříděného odpadu projednalo a změnu systému schvaluje a pověřuje starostku podpisem smlouvy a přípravou OZV „Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, tříděného odpadu a bio odpadu“.

17-4/2017    ZO nabídku společnosti TS Production.cz na letní kino projednalo a využití nabídky neschvaluje.

18-4/2017    ZO žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1133/2 a p.č. 449 projednalo a zveřejnit záměr na prodej části obecního pozemku p.č. 1133/2 - 45 m2 a z p.č. 449 - 48 m2 za stanovenou cenu 100,00 m2 schvaluje a pověřuje starostku, po uplynutí 15ti denní lhůty, v této věci rozhodnout.

19-4/2017    ZO možnost vykoupení pozemků v exekuci projednalo a s možností pokusit se získat pozemky do vlastnictví obce souhlasí. ZO pověřuje starostku k získání potřebných podkladů.

20-4/2017    ZO žádost organizace RUAH o.p.s. projednalo a finanční příspěvek na podporu činnosti – krytí provozních nákladů ve výši 10.000 Kč schvaluje.

21-4/2017    ZO návrh rozpočtového opatření č.2 projednalo a rozpočtové opatření č.2 schvaluje. 

Bere na vědomí

- Návrh a termín oslav „660. let obce - setkání rodáků a přátel Třebešic“ a „115. výročí SDH Třebešice“ v roce 2018.
- Mapový podklad „ochranné pásmo zámku Třebešice“.
- Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy – POSÁZAVÍ.
- Přijatá opatření k zabezpečení části pozemku p.č. 46/1 (soukromý pozemek) proti zajíždění linkových autobusů a úpravu terénu.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 4.4.2017.

Oznámení o zveřejnění - DSO CHOPOS

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS na aktuální účetní období
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018 

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html

 • Dále zde budou zveřejněny:
 • Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další účetní období
 • chválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválená rozpočtová opatření dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS


Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.2.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 27.2.2017 
č. 7-3/2017 až 12-3/2017

7-3/2017    ZO schvaluje navržený program zasedání.

8-3/2017    ZO žádost projednalo a schvaluje zveřejnit Záměr na povolení parkování na pozemku p.č. 1134/1 v k.ú. Třebešice a to za plnou sazbu dle OZV o veřejném prostranství ve výši 1.500 Kč/rok.

9-3/2017    ZO vydává "Zákaz rozdělání a manipulaci s ohněm včetně svíček v obecním lese v k.ú. Třebešice u Divišova pod pokutou 50.000 Kč". S výjimkou pálení zbytků po těžbě po předchozím ohlášení na HZS SK. Dodržování zákazu bude průběžně kontrolováno.

10-3/2017    ZO nabídku společnosti EON projednalo a využití nabídky neschvaluje.

11-3/2017    ZO přijímá opatření k vyřešení vzniklé situace tak, aby napříště nedocházelo k zajíždění linkových autobusů na travnatou část pozemku p.č. 46/1 v blízkosti autobusové zastávky.

12-3/2017    ZO schválilo revokaci usnesení č. 8-3/2017 o zveřejnění záměru na povolení občasného parkování na pozemku p.č. 1134/1 v k.ú. a opakované projednání žádosti odložit na další zasedání.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 5.3.2017.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.1.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26.1.2017 
č. 4-2/2017 až 6-2/2017

4-2/2017    ZO vícenáklady nad rámec smlouvy o dílo Zpracování změny č.1 územního plánu Třebešice schvaluje.

5-2/2017    ZO rozpočtové opatření č.1/2017 schvaluje.

6-2/2017    ZO žádost spolku LUNGTA projednalo a připojení se ke kampani neschvaluje.

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 30.1.2017.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci