SDH Třebešice kronika

Sbor dobrovolných hasičů Třebešice založen 14 členy  L.P. 14. 6. 1903
12.6.1904  -  svěcení hasičské stříkačky
12.6.1921  -  svěcení hasičské kolny
Od r. 1903 do r. 1921 SDH Třebešice přítomno hašení 15 požárů v obci a okolí.
3.6.1923  -  konání Župního hasičského sjezdu a cvičení v Třebešicích na památku 25. výročí hasičské župy Divišovské
rok 1925  -  sbor čítal 30 členů místních obyvatel
rok 1926 -  zemřel Jan Bandas, 1. starosta sboru
Tímto rokem začíná tradice účasti hasičského sboru na všech pohřbech v obci.
12.12.1926 -  zimní cvičení s hasičskou stříkačkou
19.7.2936 -  na schůzi místního sboru dobrovolných hasičů, za účasti továrníka Ebereta z Prahy byla projednána koupě motorové stříkačky za obnos 30 500 Kčs
28.9.1946 -  účet za 18 pracovních oděvů s čapkami od Václava Cudlína z Divišova
14.12.1965 -  podána žádost o nákupu nové stříkačky
Jaro 1968 -  úprava požární zbrojnice - strop, střecha, podlaha. Oprava hráze vodní nádrže
19.12.1970 -  nákup nových hasičských obleků
5.1.1973    poděkování „IM MEMORIAM“: Fr.Vašíček – 40let, J.Khek – 30let, J.Sysel – 30let,  M.Hampl – 25let
8.2.1973 -  sběr šrotu po obci za niž byly koupeny nové vycházkové uniformy. Brigáda na výstavbě nové silnice do Býkovic
13.12.1974 -  projednání nákupu nových hadic a kanistrů
25.6.1978 -  Khek Jan zvítězil na soutěži v kategorii jednotlivců
16.5.1981 -  historické vítězství - 1. místo na hasičské soutěži
2.12.19889 -  projednávání výstavby sušáků na hadice
SDH Třebešice po roce 1989
30.11.2002 -  příprava na 100. výročí založení místního SDH
14.6.2003 -  pořádána soutěž ke 100. výročí založení sboru SDH Třeběšice - 3. místo
30.11.2007 -  založeno dívčí družstvo v počtu 9 členek
23.2.2008 -  brigáda – čištění místní požární nádrže
17.5.2008 -  okrsková soutěž Ostředek - 3. místo
16.8.2008 -  pořádána soutěž se stříkačkami PS 8 ke 105. výročí založení SDH Třebešice, společně se 650 lety Obce - 2. místo
29.11.2008 -  na valné hromadě obdržel sbor prapor k výročí vzniku SDH
25.4.2009 -  noční námětové cvičení Třemošnice
27.6.2009 -  111 let SDH Býkovice – 2. + 6. místo
4.7.2009 -  PS 8 Třemošnice – 1. místo Ženy
24.4.2010 -  noční námětové cvičení Ostředek
15.5.2010 -  Hasičský den Drahňovice
3.7.2010 -  Čechtice – 3. místo
V roce 2011 nákup nových hasičských obleků.
11.5.2011 -  námětové cvičení Český Šternberk – doprava  vody na hrad
18.6.2011 -  Třemošnická 8, účast dvou družstev   – 3. a 5. místo
2.7.2011 -  Čechtice, účast ženy, muži   – 3. místo Ženy PS-12
V roce 2012 účast sboru na hasičských cvičeních
15.5.2012 -  Samechov
9.6.2012 -  Třemošnice
16.6.2012 -  120 let SDH Bedrč
23.6.2012 -  Postupice
18.5.2013 -  pořádána soutěž k 110. výročí založení SDH Třebešice
Podzim 2013 rozpadá se dívčí družstvo.
10.10.2015 -  Okrskové cvičení Lbosín, rozhledna Špulka
V roce 2015 brigády v obci - likvidace náletových křovin.
28.5.2016 -  130 let SDH Sázava

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci