Třebešický mlýn - také "Ješulka" nebo "Bandasův mlýn"

Mlýn stával asi 0,5 km jihozápadně od obce. Období zániku po roce 1950.

Č.p. 34 - O tomto mlýnu děje se již zmínka r. 1603, že patřil za Václava ryt. mladšího z Věžník panství třebešickému a je tu jmenován "mlýn Klinotovský". Majiteli tohoto mlýnu byli: Černý, který jej prodal Žežulkovi a ten zase Sylabovi. Za tohoto majitele tento dřevěný mlýn r. 1812 vyhořel a Sylaba jej prodal manželům Jiřímu a Kateřině Langveilovým, od nichž jej koupili manželé Antonín a Kateřina Janovští r. 1845. Ti jej r. 1881 postoupili své dceři Josefině provdané za Jana Bandasa ze Březí u Říčan a ten jej dal svému synu Linhartovi, který má za manželku Marii Heřmanovou z Bílkovic. Jan Bandas byl od r. 1903 - 1912 míst. škol. dozorcem, je starostou sboru zdejších dobrovol. hasičů a to od jeho založení, starostou v místním spořitel. a založním spolku. 

Pamětní kniha obce Třebešic, 1922-1923

 

Na obraze je mlýn zachycen těsně před zbořením. Obraz uložen v soukromé sbírce, F. Kusala - 1949.

(Fotografie obrazu poskytnuta od pana Rudolfa Šimka, obraz získal od "dědečka", který na mlýně pobýval za války a obraz se mu podařilo koupit někdy v roce 2005 na bleším trhu.)

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci