Římskokatolický kostel Všech svatých

Zakladateli tohoto kostela byli vladykové usedlí na tvrzi Třebešice. Kostel byl postaven v románském slohu a kruhová apsida potvrzuje značnou starobylost. V soupisu kostelů, který nechal první arcibiskup pražský, Arnošt z Pardubic, pořídit někdy kolem r. 1350, je uveden kostel Debrník (ve starých listinách byl kostel uváděn pod tímto jménem) jako farní kostel. Patřil k Arcidiakonátu kouřimskému a k děkanství Štěpánovskému. V době husitské se osadníci přidrželi kalicha. Od r. 1624 je duchovní správa vykonávaná z Divišova, neboť na základě dekretu císaře Ferdinanda II. opustil Třebešice poslední nekatolický kazatel. Roku 1752 připadly Třebešice do vlastnictví Emauzského opatství benediktinů a v roce 1760 otevřel klášter v Třebešicích školu. R. 1768 byl starý dřevěný strop na kostele nahrazen novou klenbou, současně byla zhotovena nová střecha. Později, r. 1829 byla přistavěna další část lodi, dnešní kůr. R. 1901 byla ke kostelu přistavěna sakristie a předsíň.

R. 1787 byla v Třebešicích zřízena tzv. lokálie, která byla r. 1857 povýšena na farnost. Duchovní správu od této doby vykonávali až do r. 1880 emauzští benediktini. Poté se zde střídali různí kněží jako faráři. Jako jeden z posledních to byl především P. Prokop Holý, který také fakticky ještě bydlil na "faře", umístěné v polovině budovy třebešického zámku. Zde také 21.3.1944 zemžel. Později je farnost už trvale spravována z Divišova.

Z farní kroniky vyplývá, že farnost v minulých dobách vykazovala značnou duchovní čilost. Nasvědčuje tomu i primice P. Jaroslava Frka OP, kterou zde měl 11. července 1937, když byl předtím na kněze vysvěcen v Olomouci.

Velké opravy i úpravy interiéru prodělal kostel v době působení P. Miroslava Vágnera. V r. 1973 byl pořízen nový obětní stůl, současně byla nově pokryta střecha. V r. 1974 provedena nová elektroinstalace, vnitřek kostela vymalován a ve spolupráci s akad. sochařem K. Stádníkem celkově velmi vkusně upraven. V r. 1975 zhotovena nová střecha věže, včetně fasády, nové okenice a lavice. R. 1983 pořízen nový zvon ke cti sv. Vojtěcha, do předsíně dána nová žulová podlaha. V r. 2000 zhotovena nová střecha věže včetně nového nátěru fasády horní části věže. Koncem r. 2001, "přičiněním" malého tornáda, které se 31. května přehnalo krajem a j. m. značně poničilo střechu lodi, byla zhotovena střecha nová.

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci