• Popovice
 • Popovice

Popovice

Popovice

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA OBCE

PF 2024 

povinna publicita plakatA3 1

Správní území obce Popovice se rozkládá na výměře 1171,48 ha na jednom katastrálním území Popovice u Benešova

Ve správním území obce jsou tyto místní části:
 - Kamenná Lhota        
 - Kondratice           
 - Mladovice       
 - Pazderná Lhota      
 - Popovice     
 - Věžníčky

V obci žije 284 obyvatel (stav k 1. 1. 2023).

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1295.

Změna územního plánu obce Popovice

Na posledním jednání obecního zastupitelstva dne 31.8.2021 byl schválen návrh zahájit shromažďování podkladů pro budoucí změnu územního plánu Obce Popovice. Své žádosti o změnu ÚPD obce můžete zasílat elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo v písemné podobě poštou na adresu Obec Popovice, Popovice čp.78, 25701 Postupice.

František Páv, starosta Obce Popovice

Nový web Středočeského kraje o očkování

stručně, přehledně, data, čísla, statistiky, nejčastější otázky občanů a odpovědi. To je nový web, který jsme udělali speciálně pro očkování.

https://ockovani.kr-stredocesky.cz

✅Stránka obsahuje informace o podmínkách a očkování v kraji, odpovědi na základní otázky, seznam očkovacích míst i užitečných kontaktů.

✅Nejen pro média je určena část věnovaná statistikám z oblasti očkování.

✅Kraj dále zveřejnil na svém Youtube kanálu první z videí z nového seriálu bojujícího proti dezinformacím v oblasti očkování.

✅ Občané mohou nově také využít linky 800 124 111, kterou provozujeme ve spolupráci se společností Chytrá péče. Na této lince jim asistenti pomohou překonat případné obtíže s registrací.

✅Pro občany Středočeského kraje, kteří potřebují poradit v oblasti očkování, je ve všední dny v době 8-17 k dispozici informační linka 800 710 710.

✅Dotazy lze směřovat také na mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Informační portál vznikl v rekordně krátkém čase během pěti dní.

Tým Středočeského kraje na něm spolupracoval především s odborníkem na IT a digitalizaci Michalem Bláhou, který je také projektovým manažerem pracovní skupiny velkokapacitních očkovacích center.

Přímé náklady spojené s webem činí 24.000 Kč, další služby a náklady spolupracovníci kraji věnovali pro bono. 

Tým, který se na vzniku podílel:

✳Hejtmanka Petra Pecková

                - supervize projektu

                - videa

✳Tiskové oddělení KUSK

Martina Kemrová, Jana Pancířová

                - naplnění obsahu webu, 

                - návrh struktury webu

✳Pavel Pavlík, radní pro zdravotnictví

✳MUDr. Martin Polák, krajský koordinátor

                - oponentura grafů

✳Team Očkovacích center

                - dodání a konsolidace podkladů

✳Michal Bláha

                - IT řešení, denní transformace dat v Keboola a Google Cloud - hodnota 2000 Kč / 6 měsíců

                - instalace, hosting, provoz - hodnota 4000 Kč na celou dobu existence webu/ 6 měsíců

                - integrace - hodnota 10 000 Kč

                               - vše zdarma

                - konsolidace podkladů

                - návrh struktury webu

                - naplnění obsah webu

                - školení

                - analýza dat, programování a transformace dat

                - vytvoření reportů (veřejných i neveřejných)

                - celkem 30 hodin - 24600 Kč.

✳Petr Šimeček

                - příprava, transformace dat v systému Keboola

                - konzultace a práce zdarma - v hodnotě 15 000 Kč ✳️Jaroslav Bengl, Jakub Goldmann, Tomáš Hanáček

                - konzultace při tvorby reportů, zdarma

                - celkem 2 hodiny v hodnotě 3000 Kč.

✳Team Centrálního Řídícího Teamu Chytré karantény

                - konzultace o datech, koordinace

                - lobbing vůči nim za strojově zpracovatelná data

                - konzultace

Celkové přímé náklady na web

- přímé náklady 24 600 Kč

- nepřímé v platech zaměstnanců

- zdarma konzumujeme jednorázové služby v hodnotě 34 000 Kč

- provozní technické náklady - 0 Kč / měsíc.

Snad o žádném tématu se v poslední době neobjevilo takové množství dezinformací, jako právě o onemocnění COVID-19 a očkování proti němu.

Považujeme za naprosto zásadní vyvracet mýty a lži, které mohou negativně ovlivnit ochotu občanů se chránit očkováním. Proto jsme se rozhodli vytvořit seriál videí, který se s pomocí odborníků pokusí vyvrátit ty nejzásadnější.

✳Videa pro Středočeský kraj vytvoří First Unit a svým odborným názorem přispějí například:

✳profesor Jan Krejsek, CSc. – imunolog, přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové¨

✳RNDr. Marek Petráš, Ph.D. - vakcinolog, přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK

✳primářka MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol.

Nové díly seriálu se budou objevovat každý týden na sociálních sítích kraje.

Celkové náklady na 10 dílů jsou 82.390 Kč bez DPH.

Informace o aktuální situaci v kraji pak přináší každý druhý pátek tisková konference přenášená živě na Facebooku kraje.

Ta další se koná 5. 2. od 9,30 za účasti mé, radního pro zdravotnictví Pavla Pavlíka a krajského koordinátora očkování MUDr. Martina Poláka.

V příloze opět posíláme letáky s informacemi, odkazem na web a linkami pro vaše občany, v PDF a JPG, pokud byste chtěli využít.

Srdečně Vás zdravím,

Petra Pecková

Vše o očkování ve Středočeském kraji

Vše o očkování web. stránky JPG

Migrace lidí na rekreační chatu či chalupu

Vážení občané, vážení chalupáři.

 

Dnes se množí na mé telefonní číslo dotazy, zda majitelé rekreačních chat i chalup se mohou přesunout se svými blízkými z Prahy i z jiných měst na své chalupy  a chaty v osadách a v obci . V rámci opatření, která jsou vládou vyhlášena a schválena je nepřípustné podnikat takovéto přesuny nad rámec výjimek z karanténních opatření k nám na venkov. Jsme všichni v nepříjemné situaci a musíme dodržovat daná pravidla. A jedno z nejzákladnější je omezit jakýkoliv zbytečný pohyb osob. Pokud se k sobě budeme chovat odpovědně a nebudeme zbytečně cestovat a přesouvat se , jedině tak můžeme účinně vzdorovat šířící se nákaze. Berte v úvahu vysoký věkový průměr našich občanů v obci a osadách. Děkuji Vám všem za pochopení ,odpovědný přístup a těším se s Vámi na setkání v době, kdy skončí tato naše těžká zkouška.

V Popovicích dne 16.3.2020

S pozdravem F. Páv,starosta obce

Zrušení divadelních představení v Popovicích

Na základě vydaných opatření proti šíření koronaviru místní divadelní spolek při TJ Sokol Popovice ruší svá představení v Popovicích v obecním hostinci Pod hrází a to v pátek 13.3.2020 a v sobotu 14.3.2020.

 

S pozdravem F.Páv,starosta obce.

BENE-BUS Oznámení o zveřejnění

DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov,

IČ: 75120321

 O Z N Á M E N Í   O   Z V E Ř E J N Ě N Í

 

schválených dokumentů

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023

Rozpočet na rok 2020

Závěrečný účet za rok 2018

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018

     

    

Všechny výše uvedené dokumenty jsou v elektronické podobě zveřejněny na stránce www.benebus.cz

 

Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout na adrese

 Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510

ve dnech pondělí – čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod.

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce  http://chopos.cz/obecni-urad-popovice/uredni-deska-popovice.html, internetových stránkách obce http://chopos.cz/obecni-urad-popovice/popovice-rozpocty.html a http://chopos.cz/obecni-urad-popovice/popovice-zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Popovice je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Popovice 78, 257 02 Popovice, v úředních hodinách: čtvrtek     18.00- 20.00.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

 

 

 

Zkrotíme energie

Cílem kampaně Zkrotíme energie je poskytnout rady a návody, jak se vypořádat s enormně vysokými cenami energií.

Připravili jsme pro vás přehledné informační materiály, které můžete zařadit do svých obecních zpravodajů či jiných periodik, zveřejnit na svém webu či jinak dále propagovat.

Letáky a plakáty ke stažení jsou na tomto odkazu.

Budeme rádi, když nám pomůžete seznámit vaše spoluobčany s možnostmi, jak zvládnout probíhající energetickou krizi. Všechny potřebné informace najdete na webu Zkrotíme energie.

S pozdravem a přáním pěkných dnů

Státní fond životního prostředí ČR

Obec Popovice nabízí veřejnosti dopravu NA MAN /5T/ kontejner

Obec Popovice nabízí veřejnosti dopravu NA MAN /5T/ kontejner za ceny , viz níže:

a) cena na 1 hodinu provozu s ujetými km do 15 km …………500,-Kč

b) cena za ujetý km nad 15 km a 1 hodinu provozu…………….25,-Kč/km

c) cena za pronájem kontejneru na 1 den a každý započatý……100,-Kč

obec není plátce DPH.

DVB-T2 - komunikační balíček

Vážení občané,

s blížícím se termínem přechodu na nový digitální standard televizního vysílání DVB-T2 pro vás Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo kompletní komunikační balíček,
Připravte se včas a zajistěte si, aby během Vánoc jste nepřišli o programy České televize!

Komunikační balíček můžete volně stahovat zde.

 

Popovická lípa

Lípa jako národní symbol byla zvolená v roce 1848 na všeslovanském sjezdu v Praze, který měl za cíl sjednotit všechny Slovany žijící v rakouské monarchii. Lípa v sobě uchovává nejen vznešenost, ale také moudrost a láskyplnou kvalitu energie. Pro svou mohutnost je spojována také s životní energií.

V loňském roce jsme si i v Popovicích připomněli 100 let od založení Československého státu. Je tomu právě letos také 100 let, co  v naší obci a osadách vysázeli předkové lípy, které tuto událost měly navěky připomínat. V Popovicích je ještě pár takovýchto velikánů v dobrém stavu a ze strany obce je o ně pečováno. Právě jeden takový skvost se nachází v Popovicích u uzavřeného mostu přes říčku Chotýšanka. V roce 2017 byla lípa podrobena zkoumání jejího „zdravotního stavu“ a odborníky bylo konstatováno, že není třeba kácet , pouze ořezat suché větve a zpevnit tři hlavní kmeny koruny. Obec do této operace investovala téměř 15 000,-Kč a bylo jasné, že lípa se kácet nebude. I po odborném ořezu se lípa opět na jaře 2018 mohutně zazelenala a později jako každoročně  jsme cítili medovou vůni jejich květů.

Jaké je naše letošní překvapení, když naše lípa opět mohutně zazelenala a po čase začíná hnědnout a osychat. Už se zřejmě nedočkáme jejího plného rozkvětu, vůně a bzukotu včel na květech.

Po opětovné prohlídce stavu stromu odborníkem z Českého svazu ochránců přírody byl z hrůzou zjištěno, že lípa byla několikrát v místě kořenů navrtána a zřejmě byla do otvorů aplikována neznámá chemická látka, která strom pozvolna ničí. Případem se zabývá i Policie České republiky. Z praxe je známo, že zjistit viníka je v těchto případech velmi těžké. Ovšem není zase tak složité se zamyslet, komu mohla v tomto případě lípa vadit, že našel odvahu strom pomalu zlikvidovat. Čeho dalšího je takovýto člověk ještě schopen? Zodpovězení těchto otázek nechám na Vás vážení občané. Jisté je však to, že pokud strom příští jaro znovu neobrazí, bude na základě pravomocného rozhodnutí ve správní řízení pokácen. A příští  podzim už si vítr nebude pohrávat se spadaným listím podél břehu Chotýšanky. A konečně nebude třeba listí uklízet, že?

Přeji Vám hezký den a už snad žádné takovéto zprávy. S pozdravem F.Páv, starosta obce Popovice.


 

Beseda s kronikou

V pátek 9. listopadu 2018 pokračovaly v Popovicích oslavy 100 let od založení ČSR dalším pořadem. Tentokrát se občané sešli v obecním hostinci Pod Hrází.  Shlédli a vyslechli vyprávění paní kronikářky Mgr. Voříškové a pana Ing. Ludvíka Hocka o životě v Popovicích a okolí od začátku I. světové války až po rok 1945, tak jak je zaznamenali místní kronikáři.

Beseda byla doplněna projekcí dobových fotografií, pohlednic a kreseb, které poskytli občané. Po více než dvou hodinách starosta obce František Páv poděkoval oběma přednášejícím za zajímavé vyprávění a uvedl, že obec hodlá v těchto besedách pokračovat. Na závěr přítomní shlédli videoreportáž Martina Páva z 27. 10. 2018, kdy obec zahájila oslavy 100 let vzniku ČSR.

Oslavy 100. výročí ČSR v Popovicích

V sobotu 27.10.2018 probíhaly v celé republice oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky. Popovice nezůstaly stranou a jako většina obcí uspořádaly skromnou oslavu. Od 14.00 hodin byla v kostele Sv.Jakuba Staršího v Popovicích zahájena bohoslužba paterem Košmidkem, který požehnal praporu a znaku Obce Popovice. Po bohoslužbě se vydal průvod tvořený dobrovolnými hasiči, členy TJ Sokol , členy Mysliveckého sdružení Skála a také občany k nedalekému pomníku uctít památku padlých v I. a II. světové válce. Při vzpomínkové akci byl položen věnec k pomníku a promluvil starosta obce F.Páv. Ve svém projevu mimo jiné  zdůraznil, že důležitým momentem v současném životě je připomínat si hlavní mezníky vzniku a vývoje Československé a České republiky. Nezapomínat a nebát se vyslovovat slova vlast, vlastenectví. A v tomto duchu vychovávat i další generace.

Po projevu starosty obce byl vzpomínkový akt zakončen zpěvem československé hymny , kterou zazpívala Kateřina Ševidová a řada přítomných.

Večer pak v sále obecního hostince proběhl zábavný program v podání Banjobandu Ivana Mládka.

Obec Popovice děkuje všem , kteří pomáhali celý den připravovat. Poděkování patří také všem přítomným , kteří si udělali čas a přišli uctít památku padlých hrdinů a také důstojně oslavili tak významné výročí české státnosti.

František Páv, starosta obce

foto p. Jaroslav Böhm

Upomínkové předměty obce Popovice

Vážení občané . Obec Popovice nechala zhotovit upomínkové předměty, které budou k dostání přímo na obecním úřadě a v obecním hostinci v Popovicích.

V jednání je i rozšířit prodej i na poště v Popovicích.

Vlaječka se znakem obce …………………………..75,- Kč
Pamětní mince ………………………...240,- Kč


Magnetka ……………………...60,- Kč

Pouze pamětní mince je v omezeném množství 50 ks.

 

S pozdravem F.Páv,starosta obce.

 

Kontakty

Oficiální název Obec Popovice
Kontaktní adresa Obecní úřad Popovice
  Popovice 78
  257 02 Popovice
Telefony obecní úřad     317 796 619
  starosta František Páv     608 350 950
E-mail OÚ

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny středa    8.00-10.00 a 18.00- 20.00
Bankovní spojení 0320050349/0800 - pro styk s veřejností
Číslo účtu u ČNB 94-1014121/0710 - pro styk s institucemi
00508411
DIČ CZ00508411

 

Vyhláška č. 1/2000

Vyhláška č. 1/2000
o místních poplatcích nahrazuje
vyhlášku č. 1/95


Obecní zastupitelstvo obce Popovice schválilo dne 20. Prosince 1999 podle §16, 14 a 36 Zákona o obcích č. 367/1990 Sb. a ve znění pozdějších předpisů změnu čl. 3 odst. 4 vyhlášky č. 1/95.


Sazba poplatků ze psů činí:
a) za jednoho psa 100,- Kč
b) za každého druhého psa a dalšího 200,- Kč
c) u osob uvedených v odst. š čl. 3 se snižuje uvedená částka za jednoho psa o 50%.

Tato obecní vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2000.

Vyvěšeno dne 7.12.1999
Sejmuto dne 30.12.1999

starosta
zástupce starosty

Vyhláška č. 1/1996

Vyhláška č. 1/96
o čistotě a veřejném pořádku obce Popovice


Úvodní ustanovení
Obecní zastupitelstvo schválilo vyhlášku o čistotě a pořádku v obci podle §16 a §36 odst. 1, písm. f a §14 odst. 1, písm. o, i, r zákona č. 367/90 Sb o obcích, ve znění pozdějších předpisů dne 10. června 1996.

Čl. I

Vyhláška stanovuje pravidla chování, jejichž dodržování je potřebné z důvodu zachování čistoty a pořádku, která nejsou obsažena v právních předpisech vyšší právní moci. Účelem vyhlášky je zajištění jak veřejného pořádku tak i bezpečnosti a zdraví občanů a chránit přírodu a zdravé prostředí.

Čl. II

Ustanovení této vyhlášky se vztahují na všechny občany, na fyzické i právnické osoby oprávněné k podnikání, na osoby přechodně pobývající v k.ú. obce a na návštěvníky obce i osad.

Čl. III
Ochrana životního prostředí

1) Ochrana životního prostředí před znečišťováním a poškozováním je upravena v zákoně č. 114/1973 Sb. o životním prostředí.
2) Zejména upozorňujeme, že ochrana vod před znečišťováním je upravena v zákoně č. 138/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství ve znění pozdějších předpisů.
Není dovoleno např.:
- vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod v rozporu s ustanoveními vodního zákona
- mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo v místech, kde by mohlo dojít k ohrožení nezávadnosti vod
- znečišťování povrchových nebo podzemních vod
- jakékoliv ohrožení zdravotní nezávadnosti vod.

Čl. IV
Nakládání s odpady

1) Nakládání s odpady je upraveno zákonem č. 238/1991 Sb. o odpadech. Zbavovat se komunálních odpadů mohou občané jen v místech k tomu určených, t.j. ukládat do kontejnerů - viz místní vyhláška o odpadech.
2) Podnikatelé jsou povinni zajistit nezávadnou likvidaci odpadů na svůj náklad.
Je zakázáno např.:
- zakládat kdekoliv neoprávněnou skládku
- odkládat odpadky mimo vyhrazená místa
- ukládat do kontejnerů takové odpadky, které nedovoluje místní vyhláška o odpadech..

Čl. V
Užívání veřejných prostranství

1) Veřejná prostranství jsou ta místa v obci, která slouží veřejnému užívání. Patří mezi ně místní komunikace, silnice, chodníky, návsi, veřejná zeleň apod.
Podle §17 zákona o obcích je na takových místech zakázáno z důvodu ochrany veřejného pořádku:
- znečišťování veřejných prostranství odhazováním odpadků, nedopalků cigaret apod.
- volné pobíhání psů a domácího zvířectva
- nepovolené stání motorových vozidel.
2) Vlastních nemovitosti odpovídá za čistotu veřejných prostranství přiléhajících k jeho nemovitosti a má povinnosti úklidu.
3) Kácení bez povolení, lámání a jiné poškozování stromů a keřů je zakázáno. Viz §87 odst. 2, písm. e) a §87 odst. 3, písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Čl. VI
Pobíhání psů

1) Vlastníci psů jsou povinni, v rámci zachování čistoty a bezpečnosti, dbát o to, aby psi nepobíhali volně po veřejných prostranstvích a tyto neznečišťovali a neohrožovali zdraví a bezpečnosti spoluobčanů.
2) Za volné pobíhání psů v obci zodpovídá vlastních psa po všech stránkách a nese též plnou zodpovědnost za případné pokousání psem.

Čl. VII
Chov zvířat

1) Chov domácích zvířat je upraven zvláštními předpisy, zejména zákonem č. 215/1992 Sb. o veterinární péči, zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a zákonem č. 17/1992 o životním prostředí a vodoprávními předpisy.
Pro stavby určené k chovu zvířat platí příslušné stavební předpisy.
2) Chovatelé zvířat jsou povinni zajistit, aby zvířata nevnikala na veřejná prostranství a neohrožovala bezpečnost. To platí v plné míře pro slepice.

Čl. VIII

Sankce za porušení povinností ukládají kompetentní orgány dle zvláštních předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti za 15 dnů po vyvěšení.

Vyvěšeno dne 11.6.1996
Sejmuto dne 15.7.1996

starosta
zástupce starosty

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci