Úřad, služby, dokumenty

Rozpočtové opatření č. 4/2023 (2)

Paragraf

položka

UZ

důvod

příjmy

výdaje

3722

2111

 

Příjem z vlastní činnosti - svoz bioodpadu

+150 000,-

 

3722

6122

 

kontejnery

 

+300 000,-

2143

2111

 

příjmy Špulka za ele.

 + 100 000,-

 

2143

2112

 

říjmy zboží Špulka

+100 000,-

 

3639

2111

 

příjmy CHOPOS

+300 000,-

 

6330

4134

 

Převod mezi účty

+284 707,23

 

6330

5345

 

Převod mezi účty

 

+ 284 707,23

2143

5137

 

Drobný majetek Špulka

 

+ 5 000,-

2143

5138

 

Nákup zboží Špulka

 

+50 000,-

2143

5154

 

Elektřna Špulka

 

+10 000,-

2143

5156

 

PHM

 

+ 4 000,-

2143

5169

 

Služby Špulka

 

+ 50 000,-

2143

5362

 

DPH vratka

 

-980 000,-

2310

5134

 

Oděvy vodovod

 

+10 000,

2310

5139

 

Mat. vodovod

 

+800 000,-

2310

5161

 

Poštovné vodovod

 

+ 4 000,-

2310

5172

 

program. Vybavení vodovod

 

+52 000.-

2310

5367

 

Vratka Teplýšovice

 

+1 355 918,68

2310

6349

 

Storno položky

+1 338 355,-

 

3639

5154

 

Ele. energie CHOPOS

 

+80 000,-

3639

5163

 

Pojištění CHOPOS

 

+5 000,-

3722

5137

 

Drobný majetek odpady

 

+30 000,-

3722

5163

 

Pojištění odpady

 

+11 000,-

3722

5171

 

Opravy odpady

 

+10 000,-

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Paragraf

položka

UZ

důvod

příjmy

výdaje

3639

5172

 

webové stránky

 

+250 000,-

 

4121

 

webové stránky

+180 000,-

 

6330

5345

 

převod mezi účty

 

 363 442,-

6330

4134

 

převod mezi účty

 363 442,-

 

Rozpočtové opatření č. 2/2023

Paragraf

položka

UZ

důvod

příjmy

výdaje

6330

5345

 

převod mezi účty

 

2 300 000,00

6330

4134

 

převod mezi účty

2 300 000,00

 

2310

5156

 

PHM a maziva

 

           + 90 000,00

2310

5169

 

nákup ostatních služeb

 

           600 000,00

2310

6121

 

stavby

 

+ 200 000,00

3722

5139

 

nákup materiálu

 

15 000,00

2310

2111

 

příjmy z vlastní činnosti - služby

1 500 000,00

 

Rozpočtové opatření č. 1/2023

Paragraf

položka

UZ

důvod

příjmy

výdaje

6330

5345

 

převod mezi účty

 

1 093 235,00

6330

4134

 

převod mezi účty

1 093 235,00

 

3722

6122

 

stroje, přístroje a zařízení

 

           + 1 520 000,00

2310

6122

 

stroje, přístroje a zařízení

 

       + 1 800 000,00

2310

2111

 

příjmy z vlastní činnosti - služby

+ 400 000,00

 
 

4121

 

neinvestiční příspěvek od obcí

3 002 869,00

 
 

8113

 

krátkodobá finační výpomoc od obcí

1 800 000,00

 

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Paragraf

položka

UZ

důvod

příjmy

výdaje

0000

4116

13013

koordinátor doplacení dotace

100 067,06

0

0000

4221

 

investiční příspěvek obcí vodovod

500 000,-

0

0000

4121

 

neinvestiční příspěvek obcí vodovod

-500 000,-

0

6330

4134

 

převod mezi účty

3 001 929,61

0

2143

5011

 

mzdy na Špulce

 

15 000,-

2143

5362

 

platba daní

 

-150 000,-

2310

5137

 

drobný majetek vodovod

 

175 000,-

2310

5139

 

materiál vodovod

 

60 000,-

2310

5163

 

pojištění vodovod zvýšení oproti rozpočtu *

 

17 000,-

2310

5175

 

vodovod otevření vodovodu

 

33 000,-

2310

5362

 

platba daní

 

1 000,-

2310

6121

 

vodovod stavba

 

800 000,-

3639

5362

 

platba daní

 

2 000,-

3722

5137

 

drobný majetek doprava

 

10 000,-

6330

5345

 

převod mezi účty

 

3 001 929,61

0000

4222

 

dotace na realizaci projektu „Skupinový vodovod CHOPOS

1 406 238,-

0

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Paragraf

položka

 úprava k 31. 5. 2022

původní

úprava

2310

2111

Příjmy vodovod - služby ČSSZ

0 Kč

386 029 Kč

2310

6122

Stroje, přístroje a zařízení

40 000 Kč

100 000 Kč

2310

5137

Drob. hm. dlouhodobý majetek 

10 000 Kč

100 000 Kč   

2310

2112

Příjmy z vlastní činnosti

0 Kč

350 000 Kč

2310

5139

Materiál nákup

0 Kč

200 000 Kč

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021, úprava rozpočtu

 

Paragraf        Pol           UZ                  důvod                            příjmy                      výdaje

0000             4122       00000               dotace na mzdu            250 000,-                      0,-

2310             2112       00000               prodej vodovod             155 000,-                      0,-

3639             2329       00000               přeplatek FÚ                   12 607,-                      0,-

6330              4134      00000               převod mezi účty      18 415 364,48                  0,-

6330              5345      00000               převod mezi účty                      0,-             18 415 364,48

2143              5011      00000               mzda                                         0,-                   40 000,-

2143              5137     00000               pořízení majetku                       0.-                    22 003,-

2310              5138     00000               šachty                                        0,-                  100 000,-

3639              5021     00000               dpp                                            0,-                     20 000,-

3639              5362     00000               DPH                                           0,-                    15 000,-

0000              8115     00000                vyrovnání                                  0,-                             0,-           - 220 604,-

 

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021, úprava rozpočtu

 

Paragraf        Pol           UZ                   důvod                    příjmy               výdaje

6330             4134       00000               převod z ČNB        992 234,29       0,-

6330             5345       00000               převod z ČNB         0,-                    992 234,29

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021, úprava rozpočtu

 

Paragraf        Pol           UZ                   důvod                    příjmy               výdaje

3639             2329       00000                koordinátor SP     168 951,-           0,-

0000             4222       00111               dotace vodovod      889 815,-          0,-

6330             4134       00000               převod z ČNB        19 479 850,91   0,-

6330             5345       00000               převod z ČNB         0,-                     19 479 850,91

0000              8115      00000               vyrovnání                0,-                      0,-

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci