CHOPOS

Program zasedání svazku obcí 7/2020 ve Teplýšovicích dne 27. 10. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2020

které se koná v Teplýšovice dne 27. 10. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  - Jak probíhá předaudit v obcích?
  - Návrh rozpočtu na rok 2021 bude připraven do poloviny měsíce listopadu
 5. Centrum společných služeb - projekt je téměř u konce
 6. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 7. Asociace dobrovolných svazků Středočeského kraje, z.s - založena, složení orgánů, cíle, atd.
 8. Granty a dotace - aktuální výzvy a realizace dotačně podpořených projektů
 9. Skupinový vodovod CHOPOS - projednání dodatku č. 2 k smlouvě o dílo, aktuální situace

Další zasedání výboru v Soběhrdech dne 24. 11. 2020 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 6/2020 ve Vranově dne 29. 9. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 6-2020

které se koná ve Vranově dne 29. 9. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb - setkání starostů
  - zpráva o činnosti CSS,
  - ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb,
  - Zpráva - Analýza současného fungování DSO
  - Přehled o stavu veřejnoprávních smluv na území DSO
  - Shrnutí denních sociálních potřeb obyvatel za CSS 
 6. Volné téma
 7. Granty a dotace
 8. Skupinový vodovod CHOPOS

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 5/2020 v Petroupimi dne 26. 8. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 5-2020

které se koná v Petroupimi dne 26. 8. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb
 6. Granty a dotace
 7. Plnění rozpočtu
 8. Skupinový vodovod CHOPOS
 9. Strategie mikroregionu CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 4/2020 v Bílkovicích dne 26. 6. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 4-2020

které se koná v Bílkovicích dne 26. 6. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb
 6. Granty a dotace
 7. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2019 - schválení
 8. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 26. 5. 2020

  položka 4121             -40 000 000 Kč
  položka 4221 40 000 000 Kč
paragraf 2310 položka 2112 3 700 000 Kč
paragraf 3639 položka 2329 78 328 Kč
paragraf 6330 položka 4134 3 578 560,75 Kč
paragraf 6330 položka 5345 3 578 560,75 Kč
paragraf 3722 položka 5156 97 700 Kč
paragraf 6409 položka 2329 17 536 Kč
paragraf 2143 položka 5163 4 000 Kč
paragraf 2143 položka 5164 7 000 Kč
paragraf 2143 položka 5362 80 000 Kč
paragraf 2310 položka 5137 11 990 Kč
paragraf 2310 položka 5138 2 800 000 Kč
  položka 8115 -795 171 Kč

 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2020 v Třebešicích dne 26. 5. 2020 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2020

které se koná v Třebešicích dne 26. 5. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Centrum společných služeb
 5. Volné téma
 6. Granty a dotace
 7. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 8. Rozpočtové opatření č. 1
 9. Plnění rozpočtu
 10. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č.
  03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 11. Svoz BRO – poptávka po kontejnerech
 12. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2020 ve Struhařově dne 6. 3. 2020 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2020

které se koná ve Struhařově dne 6. 3. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. GDPR
 7. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č.
  03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 8. Schválení prodloužení projektu - Centra společných služeb od 1. 3. 2020 - 31. 12. 2020
 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2020 v Ostředku dne 28. 1. 2020 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2020

které se koná v Ostředku dne 28. 1. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 11/2019 v Postupicích dne 27. 12. 2019 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 11-2019

které se koná v Postupicích dne 27. 12. 2019

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Úprava rozpočtu 2019 ke dni 31. 12. 2019 a plnění rozpočtu k 27. 12. 2019
 7. Schválení rozpočtu na rok 2020
 8. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2020, volba předsedy a místopředsedy na rok 2020

  Kontrolního výboru na rok 2020
  Navrženi: předseda František Páv, členové Hana Moravcová a Bc. Iveta Bártová

  Finančního výboru na rok 2020
  Navrženi: předseda Josef Vašák, členové Jana Jíšová, Josef Škvor

  Předsedy svazku obcí na rok 2020 – Ing. Libor Matoušek

  Místopředsedy svazku obcí na rok 2020– Jiří Černý

 9. Skupinový vodovod CHOPOS
 10. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2019
 11. Volné téma 
  - prezentace

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 26. 11. 2019

paragraf 2310 položka 6121                - 16 537 465 Kč
  položka 4121                 -  1 642 278 Kč
přijaté dotace vodovod                                         - 14 895 188 Kč

 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2019 v Čakově (Tatouňovice) dne 26. 11. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 10-2019

které se koná v Čakově (Tatouňovice) dne 26. 11. 2019

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Centrum společných služeb – 8. setkání starostů
  - zpráva o činnosti CSS,
  - ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb
 5. Volné téma
 6. Granty a dotace
 7. Návrh rozpočtu DSO CHOPOS na rok 2020
 8. Plnění rozpočtu
 9. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2019 v Teplýšovicích dne 29. 10. 2019 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2019

které se koná v Teplýšovicích dne 29. 10. 2019

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  - rozpočet v roce 2020 - diskuze
 5. Centrum společných služeb
 6. Granty a dotace
 7. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci