CHOPOS

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021, úprava rozpočtu

 

Paragraf        Pol           UZ                   důvod                    příjmy               výdaje

3639             2329       00000                koordinátor SP     168 951,-           0,-

0000             4222       00111               dotace vodovod      889 815,-          0,-

6330             4134       00000               převod z ČNB        19 479 850,91   0,-

6330             5345       00000               převod z ČNB         0,-                     19 479 850,91

0000              8115      00000               vyrovnání                0,-                      0,-

 

Program zasedání svazku obcí 4/2021 v Popovicích dne 25. 5. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 4-2021

které se koná v Popovicích dne 25. 5. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2021 ve Struhařově dne 27. 4. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2021

které se koná ve Struhařově dne 27. 4. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatření č. 1/2021
 6. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2021 v Ostředku dne 23. 2. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2021

které se koná v Ostředku dne 23. 2. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2020 v Postupicích dne 27. 12. 2020 od 16.00 hodin (2)

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2020

které se koná v Postupicích dne 29. 12. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Úprava rozpočtu 2020 ke dni 31. 12. 2020 a plnění rozpočtu k 29. 12. 2020
 7. Schválení rozpočtu na rok 2021
 8. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2021, volba předsedy a místopředsedy na rok 2021

  Kontrolního výboru na rok 2021
  Navrženi: předseda František Páv, členové Hana Moravcová a Bc. Iveta Bártová

  Finančního výboru na rok 2021
  Navrženi: předseda Josef Vašák, členové Jana Jíšová, Josef Škvor

  Předsedy svazku obcí na rok 2021– Ing. Libor Matoušek

  Místopředsedy svazku obcí na rok 2021– Jiří Černý

 9. Skupinový vodovod CHOPOS
 10. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2020
 11. Volné téma 
  - prezentace

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2021 v Chotýšanech dne 26. 1. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2021

které se koná v Chotýšanech dne 26. 1. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma-výroční zprávy, www stránky
 5. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 6. Granty a dotace
 7. Skupinový vodovod CHOPOS
 8. Svoz BRO v roce 2020 – Hlášení svozu BRO – ISPOP do 15. 2. 2021

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2020 v Soběhrdech dne 24. 11. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2020

které se koná v Soběhrdech dne 24. 11. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 6. Granty a dotace - aktuální výzvy a realizace dotačně podpořených projektů
 7. Návrh rozpočtu na rok 2021 - diskuze 
 8. Plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 3
 9. Skupinový vodovod CHOPOS 

Další zasedání výboru v Postupicích  dne  29. 12. 2020 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 7/2020 ve Teplýšovicích dne 27. 10. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2020

které se koná v Teplýšovice dne 27. 10. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  - Jak probíhá předaudit v obcích?
  - Návrh rozpočtu na rok 2021 bude připraven do poloviny měsíce listopadu
 5. Centrum společných služeb - projekt je téměř u konce
 6. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 7. Asociace dobrovolných svazků Středočeského kraje, z.s - založena, složení orgánů, cíle, atd.
 8. Granty a dotace - aktuální výzvy a realizace dotačně podpořených projektů
 9. Skupinový vodovod CHOPOS - projednání dodatku č. 2 k smlouvě o dílo, aktuální situace

Další zasedání výboru v Soběhrdech dne 24. 11. 2020 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 6/2020 ve Vranově dne 29. 9. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 6-2020

které se koná ve Vranově dne 29. 9. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb - setkání starostů
  - zpráva o činnosti CSS,
  - ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb,
  - Zpráva - Analýza současného fungování DSO
  - Přehled o stavu veřejnoprávních smluv na území DSO
  - Shrnutí denních sociálních potřeb obyvatel za CSS 
 6. Volné téma
 7. Granty a dotace
 8. Skupinový vodovod CHOPOS

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 5/2020 v Petroupimi dne 26. 8. 2020 od 16.00 hod.

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 5-2020

které se koná v Petroupimi dne 26. 8. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Centrum společných služeb
 6. Granty a dotace
 7. Plnění rozpočtu
 8. Skupinový vodovod CHOPOS
 9. Strategie mikroregionu CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci