CHOPOS

Program zasedání svazku obcí 8/2021 v Mrači dne 26. 10. 2021

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 8-2021

které se koná v Mrači dne 26. 10. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Nové podmínky profilu zadavatele
 6. Granty a dotace
 7. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 7/2021 ve Vranově dne 5. 10. 2021

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 7-2021

které se koná ve Vranově dne 5. 10. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Vyhlášky
 6. Granty a dotace
 7. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatření č. 4 a plnění rozpočtu
 8. Skupinový vodovod CHOPOS
 9. Přístupnost www stránek 

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021, úprava rozpočtu

 

Paragraf        Pol           UZ                  důvod                            příjmy                      výdaje

0000             4122       00000               dotace na mzdu            250 000,-                      0,-

2310             2112       00000               prodej vodovod             155 000,-                      0,-

3639             2329       00000               přeplatek FÚ                   12 607,-                      0,-

6330              4134      00000               převod mezi účty      18 415 364,48                  0,-

6330              5345      00000               převod mezi účty                      0,-             18 415 364,48

2143              5011      00000               mzda                                         0,-                   40 000,-

2143              5137     00000               pořízení majetku                       0.-                    22 003,-

2310              5138     00000               šachty                                        0,-                  100 000,-

3639              5021     00000               dpp                                            0,-                     20 000,-

3639              5362     00000               DPH                                           0,-                    15 000,-

0000              8115     00000                vyrovnání                                  0,-                             0,-           - 220 604,-

 

Program zasedání svazku obcí 6/2021 ve Lbosíně, rozhledna Špulka dne 31. 8. 2021

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 6-2021

které se koná ve Lbosíně, rozhledna Špulka dne 31. 8. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Aktualizace provozního řádu mobilního zařízení a nové povolení ke sběru odpadů CZS02593
 7. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatření č. 3 a plnění rozpočtu
 8. Výměna tiskárny
 9. Právní informační systém CODEXIS Green
 10. Skupinový vodovod CHOPOS
 11. Projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu CHOPOS“ CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009852
 12. Přístupnost www stránek

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021, úprava rozpočtu

 

Paragraf        Pol           UZ                   důvod                    příjmy               výdaje

6330             4134       00000               převod z ČNB        992 234,29       0,-

6330             5345       00000               převod z ČNB         0,-                    992 234,29

Program zasedání svazku obcí 5/2021 v Bílkovicích dne 25. 6. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 5-2021

které se koná ve Bílkovice dne 25. 6. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2020 - schválení
 6. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021, úprava rozpočtu

 

Paragraf        Pol           UZ                   důvod                    příjmy               výdaje

3639             2329       00000                koordinátor SP     168 951,-           0,-

0000             4222       00111               dotace vodovod      889 815,-          0,-

6330             4134       00000               převod z ČNB        19 479 850,91   0,-

6330             5345       00000               převod z ČNB         0,-                     19 479 850,91

0000              8115      00000               vyrovnání                0,-                      0,-

 

Program zasedání svazku obcí 4/2021 v Popovicích dne 25. 5. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 4-2021

které se koná v Popovicích dne 25. 5. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2021 ve Struhařově dne 27. 4. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 3-2021

které se koná ve Struhařově dne 27. 4. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatření č. 1/2021
 6. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2021 v Ostředku dne 23. 2. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 2-2021

které se koná v Ostředku dne 23. 2. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2020 v Postupicích dne 27. 12. 2020 od 16.00 hodin (2)

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 9-2020

které se koná v Postupicích dne 29. 12. 2020

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Úprava rozpočtu 2020 ke dni 31. 12. 2020 a plnění rozpočtu k 29. 12. 2020
 7. Schválení rozpočtu na rok 2021
 8. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2021, volba předsedy a místopředsedy na rok 2021

  Kontrolního výboru na rok 2021
  Navrženi: předseda František Páv, členové Hana Moravcová a Bc. Iveta Bártová

  Finančního výboru na rok 2021
  Navrženi: předseda Josef Vašák, členové Jana Jíšová, Josef Škvor

  Předsedy svazku obcí na rok 2021– Ing. Libor Matoušek

  Místopředsedy svazku obcí na rok 2021– Jiří Černý

 9. Skupinový vodovod CHOPOS
 10. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2020
 11. Volné téma 
  - prezentace

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2021 v Chotýšanech dne 26. 1. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 1-2021

které se koná v Chotýšanech dne 26. 1. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma-výroční zprávy, www stránky
 5. Odpovědné zadávání veřejných zakázek
 6. Granty a dotace
 7. Skupinový vodovod CHOPOS
 8. Svoz BRO v roce 2020 – Hlášení svozu BRO – ISPOP do 15. 2. 2021

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci