CHOPOS

Program zasedání svazku obcí 9/2022 v Soběhrdech dne 29.11.2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 9-2022

které se koná v Soběhrdech dne 29. 11. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření DSO CHOPOS za rok 2022
 6. Návrh rozpočtu na rok 2023 
 7. Rozpočtový výhled na rok 2024 -2026
 8. Vodné v roce 2023 - Skupinový vodovod CHOPOS a další vodovody pod jedním provozovatelem

  

Další zasedání výboru v  Postupicích dne 29.12.2022 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2022 v Tatouňovicích dne 1. 10. 2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 8-2022

které se koná v Tatouňovicích dne 1. 10. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje, z.s.

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 7/2022 ve Vranovské Lhotě dne 27. 9. 2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 7-2022

které se koná ve ve Vranovské Lhotě dne 27. 9. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Aktualizace ceníku nákladní dopravy

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Paragraf

položka

UZ

důvod

příjmy

výdaje

0000

4116

13013

koordinátor doplacení dotace

100 067,06

0

0000

4221

 

investiční příspěvek obcí vodovod

500 000,-

0

0000

4121

 

neinvestiční příspěvek obcí vodovod

-500 000,-

0

6330

4134

 

převod mezi účty

3 001 929,61

0

2143

5011

 

mzdy na Špulce

 

15 000,-

2143

5362

 

platba daní

 

-150 000,-

2310

5137

 

drobný majetek vodovod

 

175 000,-

2310

5139

 

materiál vodovod

 

60 000,-

2310

5163

 

pojištění vodovod zvýšení oproti rozpočtu *

 

17 000,-

2310

5175

 

vodovod otevření vodovodu

 

33 000,-

2310

5362

 

platba daní

 

1 000,-

2310

6121

 

vodovod stavba

 

800 000,-

3639

5362

 

platba daní

 

2 000,-

3722

5137

 

drobný majetek doprava

 

10 000,-

6330

5345

 

převod mezi účty

 

3 001 929,61

0000

4222

 

dotace na realizaci projektu „Skupinový vodovod CHOPOS

1 406 238,-

0

Program zasedání svazku obcí 6/2022 ve Všechlapech dne 30. 8. 2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 6-2022

které se koná ve Všechlapech dne 30. 8. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Plnění rozpočtu a Rozpočtové opatření č. 2

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Paragraf

položka

 úprava k 31. 5. 2022

původní

úprava

2310

2111

Příjmy vodovod - služby ČSSZ

0 Kč

386 029 Kč

2310

6122

Stroje, přístroje a zařízení

40 000 Kč

100 000 Kč

2310

5137

Drob. hm. dlouhodobý majetek 

10 000 Kč

100 000 Kč   

2310

2112

Příjmy z vlastní činnosti

0 Kč

350 000 Kč

2310

5139

Materiál nákup

0 Kč

200 000 Kč

Program zasedání svazku obcí 4/2022 v Litichovicích dne 31. 5. 2022

Program zasedání 4-2022

které se koná v Litichovicích dne 31. 5. 2022 od 16.00 hod.

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1
 7. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021
 8. Whistleblowing – Evidence oznamovatelů

  

Další zasedání výboru v                        dne                   od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2022 ve Struhařově dne 1. 3. 2022

Program zasedání 2-2022

které se koná ve Struhařově dne 1. 3. 2022 od 16.00 hod.

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2022 v Petroupimi dne 26. 4. 2022

Program zasedání 3-2022

které se koná v Petroupimi dne 26. 4. 2022 od 16.00 hod.

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2022 v Ostředku dne 22. 2. 2022

Program zasedání 1-2022

které se koná v Ostředku dne 22. 2. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  - Kontrola přístupnosti webových stránek obcí Ministerstvem vnitra ČR
  - Doplnění skutečně uhrazených cen u veřejných zakázek na profilu zadavatele obcí a jejich archivace
 5. Granty a dotace
 6. Skupinový vodovod CHOPOS
  - schválení provozních řádů vodovodů
  - kolaudační řízení

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2021 v Postupicích dne 28. 12. 2021 od 16.00 hodin

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 

Program zasedání 10-2021

které se koná v Postupicích dne 28. 12. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Úprava rozpočtu 2021 ke dni 31. 12. 2021 a plnění rozpočtu k 28. 12. 2021
 7. Schválení rozpočtu na rok 2022
 8. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2022, volba předsedy a místopředsedy na rok 2022

  Kontrolního výboru na rok 2022
  Navrženi: předseda František Páv, členové Hana Moravcová a Bc. Iveta Bártová

  Finančního výboru na rok 2022
  Navrženi: předseda Josef Vašák, členové Jana Jíšová, Josef Škvor

  Předsedy svazku obcí na rok 2022– Ing. Libor Matoušek

  Místopředsedy svazku obcí na rok 2022– Jiří Černý

 9. Skupinový vodovod CHOPOS
 10. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2021
 11. Volné téma 
  - prezentace

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2021 v Benešově dne 16. 12. 2021

Program zasedání 10-2021

které se koná v Benešově dne 16 12. 2021 od 15:00 hod.

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Postupicích dne 28. 12. 2021 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2021 v Teplýšovicích dne 30. 11. 2021

Program zasedání 9-2021

které se koná v Teplýšovicích dne 30. 11. 2021

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Návrh rozpočtu DSO na rok 2022 
 6. Granty a dotace
 7. Skupinový vodovod CHOPOS

  

Další zasedání výboru v Postupicích dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci