CHOPOS

Program zasedání svazku obcí 7/2023 v Mrači dne 29. 8. 2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 7-2023

které se koná v Mrači dne 29. 8. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  - Společenství obcí - informace z jednání se zástupci měst ORP Benešov 
  - dojednat schůzku obcí provozujícíh společně vodovody 
 5. Webové stránky - představení návrhu nových www stránek obcí a svazku obcí
 6. Granty a dotace
 7. Plnění rozpočtu k 29. 8. 2023
 8. Úprava rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 6/2023 v Bílkovicích dne 30. 6.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 6-2023

které se koná v Bílkovicích dne 30. 6. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2022  - schválení
 7. Plnění rozpočtu
 8. Plán obnovy vodovodů - Skupinový vodovod CHOPOS
 9. Společenství obcí

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 5/2023 v Chotýšanech dne 30. 5.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 5-2023

které se koná v Chotýšanech dne 30. 5. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Úprava stanov
 6. Webové stránky

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 4/2023 v Teplýšovicích dne 25. 4.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 4-2023

které se koná v Teplýšovicích dne 25. 4. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Úprava stanov
 6. Webové stránky

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 3/2023 v Popovicích dne 28. 3.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 3-2023

které se koná v Popovicíchh dne 28. 3. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Podpora ekonomických aktivit DS
 6. Koordinátor sociální práce
 7. Plnění rozpočtu a Rozpočtové opatření č. 1

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2023 ve Struhařově dne 24. 2.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 2-2023

které se koná ve Struhařově dne 24. 2. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Vybavení pro provozování vodovodů a nákladní dopravy

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2023 v Ostředku dne 31. 1.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 1-2023

které se koná v Ostředku dne 31. 1. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2022 v Postupicích dne 29.12.2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 10-2022

které se koná v Postupicích dne 29. 12. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Úprava rozpočtu 2022 ke dni 31. 12. 2022
 6. Schválení rozpočtu na rok 2023
 7. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2024-2026
 8. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2023, volba předsedy a místopředsedy na rok 2023
 9. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2022 
 10. Volné téma - prezentace - zhodnocení uplynulého roku a plán práce na rok 2023

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2022 v Soběhrdech dne 29.11.2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 9-2022

které se koná v Soběhrdech dne 29. 11. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření DSO CHOPOS za rok 2022
 6. Návrh rozpočtu na rok 2023 
 7. Rozpočtový výhled na rok 2024 -2026
 8. Vodné v roce 2023 - Skupinový vodovod CHOPOS a další vodovody pod jedním provozovatelem

  

Další zasedání výboru v  Postupicích dne 29.12.2022 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2022 v Tatouňovicích dne 1. 10. 2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 8-2022

které se koná v Tatouňovicích dne 1. 10. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje, z.s.

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 7/2022 ve Vranovské Lhotě dne 27. 9. 2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 7-2022

které se koná ve ve Vranovské Lhotě dne 27. 9. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Aktualizace ceníku nákladní dopravy

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci