CHOPOS

Program zasedání svazku obcí 3/2023 v Popovicích dne 28. 3.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 3-2023

které se koná v Popovicíchh dne 28. 3. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Podpora ekonomických aktivit DS
 6. Koordinátor sociální práce
 7. Plnění rozpočtu a Rozpočtové opatření č. 1

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 2/2023 ve Struhařově dne 24. 2.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 2-2023

které se koná ve Struhařově dne 24. 2. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Vybavení pro provozování vodovodů a nákladní dopravy

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2023 v Ostředku dne 31. 1.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 1-2023

které se koná v Ostředku dne 31. 1. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2022 v Postupicích dne 29.12.2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 10-2022

které se koná v Postupicích dne 29. 12. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Úprava rozpočtu 2022 ke dni 31. 12. 2022
 6. Schválení rozpočtu na rok 2023
 7. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2024-2026
 8. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2023, volba předsedy a místopředsedy na rok 2023
 9. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2022 
 10. Volné téma - prezentace - zhodnocení uplynulého roku a plán práce na rok 2023

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2022 v Soběhrdech dne 29.11.2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 9-2022

které se koná v Soběhrdech dne 29. 11. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření DSO CHOPOS za rok 2022
 6. Návrh rozpočtu na rok 2023 
 7. Rozpočtový výhled na rok 2024 -2026
 8. Vodné v roce 2023 - Skupinový vodovod CHOPOS a další vodovody pod jedním provozovatelem

  

Další zasedání výboru v  Postupicích dne 29.12.2022 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2022 v Tatouňovicích dne 1. 10. 2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 8-2022

které se koná v Tatouňovicích dne 1. 10. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje, z.s.

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 7/2022 ve Vranovské Lhotě dne 27. 9. 2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 7-2022

které se koná ve ve Vranovské Lhotě dne 27. 9. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Aktualizace ceníku nákladní dopravy

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Paragraf

položka

UZ

důvod

příjmy

výdaje

0000

4116

13013

koordinátor doplacení dotace

100 067,06

0

0000

4221

 

investiční příspěvek obcí vodovod

500 000,-

0

0000

4121

 

neinvestiční příspěvek obcí vodovod

-500 000,-

0

6330

4134

 

převod mezi účty

3 001 929,61

0

2143

5011

 

mzdy na Špulce

 

15 000,-

2143

5362

 

platba daní

 

-150 000,-

2310

5137

 

drobný majetek vodovod

 

175 000,-

2310

5139

 

materiál vodovod

 

60 000,-

2310

5163

 

pojištění vodovod zvýšení oproti rozpočtu *

 

17 000,-

2310

5175

 

vodovod otevření vodovodu

 

33 000,-

2310

5362

 

platba daní

 

1 000,-

2310

6121

 

vodovod stavba

 

800 000,-

3639

5362

 

platba daní

 

2 000,-

3722

5137

 

drobný majetek doprava

 

10 000,-

6330

5345

 

převod mezi účty

 

3 001 929,61

0000

4222

 

dotace na realizaci projektu „Skupinový vodovod CHOPOS

1 406 238,-

0

Program zasedání svazku obcí 6/2022 ve Všechlapech dne 30. 8. 2022 od 16.00 hodin

Program zasedání 6-2022

které se koná ve Všechlapech dne 30. 8. 2022

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Plnění rozpočtu a Rozpočtové opatření č. 2

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Paragraf

položka

 úprava k 31. 5. 2022

původní

úprava

2310

2111

Příjmy vodovod - služby ČSSZ

0 Kč

386 029 Kč

2310

6122

Stroje, přístroje a zařízení

40 000 Kč

100 000 Kč

2310

5137

Drob. hm. dlouhodobý majetek 

10 000 Kč

100 000 Kč   

2310

2112

Příjmy z vlastní činnosti

0 Kč

350 000 Kč

2310

5139

Materiál nákup

0 Kč

200 000 Kč

Program zasedání svazku obcí 4/2022 v Litichovicích dne 31. 5. 2022

Program zasedání 4-2022

které se koná v Litichovicích dne 31. 5. 2022 od 16.00 hod.

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1
 7. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021
 8. Whistleblowing – Evidence oznamovatelů

  

Další zasedání výboru v                        dne                   od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci