CHOPOS

13.10.2016 - Pozvánka na 34. zasedání zastupitelstva

 

 

I N F O R M A C E

o konání 34. zasedání zastupitelstva obce Bílkovice

Obec Bílkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Bílkovice, svolaného starostou obce Milanem Zárubou v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:     Obecní úřad Bílkovice

Doba konání:     čtvrtek 20.10.2016 od 19:00 hodin

 

Navržený program:

                               1) Zahájení a schválení programu

 

                               2) Záměr zřízení věcného břemene

 

                               3) Výsledky dílčí kontroly hospodaření provedené Středočeským krajem

 

                               3) Rozpočtové opatření č. 7

 

                               4) Diskuze           - vnitřní audit kontrolního a finančního výboru obce

                                                        - finanční hospodaření obce 1-10/2016

 

                               5) Závěr              

     

Originál pozvánky

Svazek obcí CHOPOS

Svazek obcí se rozkládá na okrese Benešov ve Středočeském kraji s centrem vzdáleným asi 50 km od hlavního města České republiky Prahy.

 

Dle posledních údajů k 1. 1. 2023 z ČSÚ zde žije 9 444 trvale hlášených obyvatel.

Program zasedání svazku obcí 2/2024 v Petroupimi dne 5. 3.2024 od 16.00 hodin

Program zasedání 2-2024

které se koná v Petroupimi dne 5. 3. 2024

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Volné téma 
 6. Kulturní aktivity 2024

 

Další zasedání výboru v                       dne                      od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 1/2024 v Ostředku dne 30.1.2024 od 16.00 hodin

Program zasedání 1-2024

které se koná v Ostředku dne 30. 1. 2024

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. REKONSTRUKCE PŘIVÁDĚCÍHO ŘADU DIVIŠOV
 7. Svoz BRO 2023 – Hlášení svozu BRO – ISPOP do 28. 2. 2024

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 11/2023 v Postupicích dne 28.12.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 11-2023

které se koná v Postupicích dne 28. 12. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Granty a dotace
 5. Komunitní energetika – Energetická společenství
 6. Úprava rozpočtu 2023 ke dni 31. 12. 2023 – Rozpočtové opatření č. 5
 7. Schválení rozpočtu na rok 2024
 8. Schválení aktualizace rozpočtového výhledu na rok 2024-2026
 9. Volba Kontrolního a Finančního výboru na rok 2024, volba předsedy a místopředsedy na rok 2024
 10. Inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2023
 11. Volné téma – prezentace roku 2023 a plán práce na rok 2024

  

Další zasedání výboru v  Ostředku dne 30. 1. 2024 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 10/2023 v Divišově dne 28. 10. 2023 od 16.00 hod.

Program zasedání 10-2023

které se koná v Divišově dne 28.11. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Grante a dotace
 6. Návrh rozpočtu na rok 2024viz příloha
 7. Střednědobý výhled na rok 2024 – 2026 – AKTUALIZACE
  viz příloha
 8.  Skupinový vodovod CHOPOS
  -  stanovení a schválení ceny pro vodné v roce 2024

Další zasedání výboru v Postupicích dne 28.12.2024 od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 9/2023 v Drahňovicích dne 30. 10. 2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 9-2023

které se koná v Drahňovicích dne 30.10. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Grante a dotace
 6. Návrh rozpočtu na rok 2024 k diskuzi

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 8/2023 ve Vranově dne 3. 10. 2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 8-2023

které se koná ve Vranově dne 3. 9. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  - Společenství obcí - informace z jednání Asociace ČR 
 5. Webové stránky 
 6. Granty a dotace
 7. Plnění rozpočtu k 30. 9. 2023
 8. Úprava rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 7/2023 v Mrači dne 29. 8. 2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 7-2023

které se koná v Mrači dne 29. 8. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
  - Společenství obcí - informace z jednání se zástupci měst ORP Benešov 
  - dojednat schůzku obcí provozujícíh společně vodovody 
 5. Webové stránky - představení návrhu nových www stránek obcí a svazku obcí
 6. Granty a dotace
 7. Plnění rozpočtu k 29. 8. 2023
 8. Úprava rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3

  

Další zasedání výboru v              dne                  od 16.00 hodin. 

 

Program zasedání svazku obcí 6/2023 v Bílkovicích dne 30. 6.2023 od 16.00 hodin

Program zasedání 6-2023

které se koná v Bílkovicích dne 30. 6. 2023

 1. Prezence účastníků
 2. Zahájení zasedání
 3. Návrh ověřovatelů zápisu ze zasedání
 4. Volné téma
 5. Granty a dotace
 6. Závěrečný účet DSO CHOPOS za období 2022  - schválení
 7. Plnění rozpočtu
 8. Plán obnovy vodovodů - Skupinový vodovod CHOPOS
 9. Společenství obcí

  

Další zasedání výboru v                dne                          od 16.00 hodin. 

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci