CHOPOS

Upozornění k dokončení vodovodních přípojek

Vážení uživatelé Skupinového vodovodu CHOPOS,

je tomu již více než půl roku od doby, kdy byla zahájena distribuce pitné vody prostřednictvím Skupinového vodovodu CHOPOS. V současné době však ne každý odběratel má svoji vodovodní přípojku dokončenou a vodoměr nainstalovaný. Znamená to tedy, že během následujících 5ti měsíců, přesněji do 27. 4. 2023, by měla být dokončena každá vodovodní přípojka a měla by mít nainstalovaný vodoměr. Tím bude splněna povinnost odběratele vůči obci, kdy se zavázal, že do 1 roku od kolaudace bude vodovodní přípojka dokončena.

Pokud máte vodovodní přípojku dokončenou a vodoměr není nainstalovaný, kontaktujte nás prosím a domluvíme se na instalaci.

Tel.: 721 374 238; 777 193 556
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpráva se týká těchto osad:

 • Vlkov;
 • Ostředek, Mžížovice;
 • Vranov, Vranovská Lhota, Bučina, Mačovice, Bezděkov;
 • Teplýšovice, Čeňovice;
 • Bořeňovice;
 • Křešice.

Odběrných míst, která mají naistalovaný vodoměr se tato zpráva netýká!

Aktuální rozbory pitné vody

Rozbory pitné vody v roce 2023

Vlkov - rodinný dům

Armaturní šachta - Jezero

OÚ Struhařov

Obecní úřad Čakov - Tatouňovice

Bořeňovice

Čeňovice, RD č. p. 44

Čakov, RD č. p. 39

VDJ Zálesí

Křešice - šachta

VDJ Zálesí

ZŠ Teplýšovice

Bezděkov - hydrant

Vranovská Lhota, RD č. p. 54

Ostředek OÚ, č. p. 60

Vranov č. p. 15

Obecní úřad Struhařov

Rozbory pitné vody v roce 2022

Struhařov

Chotýšany

Zálesí - VDJ

Teplýšovice - ZŠ

Tatouňovice - VDJ

Tatouňovice - OÚ

Chotýšany - budova ZDS

Křešice_-_armaturní_šachta.pdf

Ostředek_-_šachta.pdf

Tatouňovice_-_akumulační_nádrž.pdf

Teplýšovice_Zálesí_-_VDJ.pdf

VDJ_Chotýšany.PDF

Vranov_-_šachta.pdf

Čeňovice_-_ATS.pdf

Dodávka pitné vody zahájena dne 27. 4. 2022

Oznamujeme Vám,
že od 27. 4.2022 zahajujeme distribuci pitné vody prostřednictvím Skupinového vodovodu CHOPOS. Znamená to tedy, že od zmíněného data můžete odebírat z veřejného vodovodu pitnou vodu. Tedy, pokud máte dokončenou vodovodní přípojku a námi osazený vodoměr. Pokud tomu tak není, tak nás kontaktujte a požádejte o instalaci vodoměru.

Zpráva se týká těchto osad:
- Vlkov;
- Ostředek, Mžížovice;
- Vranov, Vranovská Lhota, Bučina, Mačovice, Bezděkov;
- Teplýšovice, Čeňovice;
- Bořeňovice;
- Křešice;

S pozdravem

Ing. Miroslav Kratochvíl

Otevřený dopis pro obyvatele městyse Divišov

Obce si budou vodovody provozovat samy

Vážení obyvatelé městyse Divišov, před pár dny jste se dozvěděli, že dobrovolný svazek obcí CHOPOS bude od 1. 1. 2022 provozovat vodovod v Divišově, Dalovech, ale také nově v Měchnově a Křešicích. Chtěl bych vás prostřednictvím této zprávy ujistit, že dodávka vody do vašich nemovitostí bude zajištěna bezpečně a plynule a také vysvětlit okolnosti, které předcházely této změně.

CHOPOS si za účelem provozování vodovodů zajistil potřebnou odbornost a také rozšířil svůj tým o kvalifikované pracovníky. Chceme vše dělat efektivně s minimem zaměstnanců a s využitím moderních technologií. Odběratelé pocítí změny v tom, že budeme postupně nahrazovat původní mechanické vodoměry za „chytré“ ultrazvukové s dálkovým odečtem. Prakticky bude stačit objet vesnici a stavy vodoměrů se automaticky načtou do odečtového programu. Faktury chceme rozesílat nejlépe elektronicky, proto uvítáme, když budeme mít na většinu odběratelů elektronickou kontaktní adresu.

Během prosince chceme každému odběrateli doručit novou smlouvu. I kdyby se nepodařilo každého zastihnout, k přerušení dodávek pitné vody samozřejmě nedojde.

Vše odstartovalo cca před 6 lety rozhodnutí 7 obcí (Čakov, Divišov, Chotýšany, Ostředek, Struhařov, Teplýšovice a Vranov) postavit prostřednictvím dobrovolného svazku obcí CHOPOS skupinový vodovod, který dovede vodu z Želivky do místních částí: Čakov, Vlkov, Tatouňovice, Křešice, Ostředek, Mžížovice, Vranov, Vranovská Lhota, Mačovice, Bučina, Bezděkov, Teplýšovice, Čeňovice, Jezero, Struhařov, Bořeňovice a Chotýšany. Obce se také dohodly, že si budou skupinový vodovod provozovat prostřednictvím dobrovolného svazku samy. Obce mají kompletní kontrolu nad fungováním tohoto svazku.

Následně byla vyprojektována rozsáhlá stavba a vyřízena dotace z Operačního programu životního prostředí. V rámci pravidel poskytovatele dotace byla stanovena podmínka vázaná na budoucí provozování vodovodu. V území, kde se staví dotačně podpořený vodovod, včetně místních částí, ve kterých jsou realizovány rozvodné řady, smí být jen jeden provozovatel. Byli jsme při prvním jednání s úředníky fondu překvapeni, že se toto pravidlo vztahuje i na vodovody, které se skupinovým vodovodem nejsou nijak propojeny. Zjednodušeně řečeno, tím, že se postavil vodovod v osadě Křešice, která je jednou z místních částí Divišova, vztahuje se zmíněné pravidlo na celé území Divišova. Pravidlo také říká, že v celém území musí být jednotná cena vodného, která pokryje nejen veškeré náklady s provozováním a distribucí vody ke spotřebitelům, ale také bude vytvářet zákonem stanovenou rezervu pro budoucí obnovu vodovodních řadů, technologií a objektů vodovodu.

Veškeré změny se dějí naráz v těchto dnech, ještě navíc současně se zdražováním energií
a dalších komodit.

Vy, jako spotřebitelé, zaznamenáte změnu v tom, že smlouvu o dodávce vody uzavřete v nejbližší době s CHOPOSem. Bohužel musíme rovněž předeslat zvýšení ceny vodného o zákonem stanovenou rezervu a navýšení cen energií. Cenu ovlivňuje i nový vodovod v Měchnově, který byl také postaven z dotace
a na který se vztahují stejné dotační podmínky jako na Křešice. 

Pravidla fondu nám předepisují, co musíme a co nesmíme dělat minimálně po dobu 10 let.  Umožňují nám však si některé servisní úkony v Divišově objednat u externího dodavatele. Proto budete i v budoucnu v Divišově potkávat společnost VHS Benešov s.r.o., se kterou jsme uzavřeli smlouvu na řešení vyhrazených servisních služeb.

Budeme i nadále CHOPOS vybavovat potřebným vybavením, technikou, software a know-how, abychom snižovali potřebu si najímat externí dodavatele.

Věřím, že první rozhodnutí, které učinili na počátku starostové sedmi obcí, povede k ekonomické stabilitě všech dotčených vodovodů, k úspoře obecních rozpočtů, ale také k úspoře spotřebitelských peněženek.

Je jasné, že voda bude v budoucnu velmi cenná a tuto skutečnost si budeme v následujících letech uvědomovat čím dál tím častěji.  

Ing. Miroslav Kratochvíl, manažer DSO CHOPOS

Poruchy a odstávky

Aktuálně nejsou hlášeny žádné další poruchy a odstávky. 

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s. Příbram

č. ú. 20036-320495399/0800

 

Kontaktní údaje

Zákaznická linka

pondělí až pátek od 8:00 hod. do 16:00 hod. 

+420 721374238
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

+420 777193556
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Zde s vámi bude řešit záležitosti týkající se dodávky pitné vody příp. problémů či reklamaci atd.Z důvodu rychlosti a efektivnosti vyřizování vašich požadavků vás žádáme o uvádění evidenčního čísla smlouvy a adresy při jakémkoliv kontaktu s naší společností. 

Zde můžete také aktualizovat kontaktní a fakturační údaje.

Hlášení poruch 

pro spotřebiště:

- Čakov,Tatouňovice, Vlkov;
- Křešice;
- Teplýšovice, Zálesí;
- Struhařov, Bořeňovice, Jezero;
- Chotýšany;
- Ostředek, Mžížovice;
- Vranov, Vranovská Lhota, Mačovice, Bučina, Bezděkov

Dispečink: +420 777193556 
(nepřetržitá služba 24 hodin denně)

Aktuálně nejsou hlášeny žádné poruchy ani odstávky.


Vyjádření k existenci sítí

pro osady:

- Čakov,Tatouňovice, Vlkov;
- Křešice;
- Teplýšovice, Zálesí;
- Struhařov, Bořeňovice, Jezero;
- Chotýšany;
- Ostředek, Mžížovice;
- Vranov, Vranovská Lhota, Mačovice, Bučina, Bezděkov
- Divišov, Měchnov, Dalovy

+420 777193556
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Vodné v roce 2023

Vodné v roce 2023

Popis jednotka cena
cena pro vodné variabilní složka bez DPH Kč/m³ 37,81 Kč 
cena pro vodné variabilní složka s DPH Kč/m³ 41,60 Kč
cena pro vodné fixní složka bez DPH Kč/přípojku/rok 454,55 Kč
cena pro vodné fixní složka s DPH Kč/přípojku/rok  500 Kč

Cena vody se skládá z variabilní* a fixní složky**.

* Variabilní složka je závislá na odebraném množství vody.

** Fixní složka je nezávislá na odebraném množství vody. Vztahuje se na všechny odběratele, kteří mají s naší společností uzavřenou smlouvu o dodávce vody. Prostřednictvím fixní složky odběratelé participují na nákladech spojených s umožněním odběru pitné vody z vodovodu.

Vodné v roce 2022

Vodné v roce 2022

Popis jednotka cena
cena pro vodné variabilní složka bez DPH Kč/m³  31,36 Kč 
cena pro vodné variabilní složka s DPH Kč/m³ 34,50 Kč
cena pro vodné fixní složka bez DPH Kč/přípojku/rok 590,91 Kč
cena pro vodné fixní složka s DPH Kč/přípojku/rok  650 Kč

Cena vody se skládá z variabilní a fixní složky.

STANDARDY PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

STANDARDY PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Skupinový vodovod CHOPOS

Standardy rovněž poskytují potřebné informace občanům, jak postupovat při zřizování vodovodní přípojky, jejich práva a povinnosti týkající se zásobování vodou. Standardy vlastníka/provozovatele dobrovolného svazku obcí CHOPOS pro vodovodní přípojky jsou závazné pro všechny stupně projektových dokumentací včetně vlastní výstavby vodovodních přípojek k jednotlivým objektům. Slouží k zajištění jednotného konstrukčního řešení vodohospodářských staveb.

OBSAH STANDARDŮ PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKY:

1.      Základní informace – vodovodní přípojky. 1

2.      Postup při zřizování vodovodní přípojky. 2

3.      Technické požadavky pro návrh vodovodní přípojky. 2

4.      Požadavky provozovatele na provádění vodovodních přípojek. 3

5.      Sankce a pokuty. 4

6.      Související legislativa. 4

1.    Základní informace – vodovodní přípojky

 • Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení
  z vodovodního řadu k vodoměru.
 • Vodovodními přípojkami se připojují nemovitosti na vodovodní řad pro veřejnou potřebu.
 • Vodovodní přípojka se zřizuje pro nemovitost s vlastním popisným nebo evidenčním číslem.
 • Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak.
 • Vlastníkem vodovodní přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
 • Opravy vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních prostředků. V případech, kde je novým potrubím nahrazena definovatelná část přípojky, zvyšuje se hodnota hmotného majetku, si takovou opravu hradí vlastník příslušné části přípojky.
 • Veřejným prostranstvím (v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. §34) se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
  k tomuto prostoru.
 • Zřízení nové přípojky projednává a odsouhlasuje provozovatel na základě předložené projektové dokumentace, ke které vydává příslušné stanovisko.
 • Množství dodávané vody měří provozovatel vodoměrem.
 • Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu a jeho osazení, údržbu a výměnu zajišťuje provozovatel.
 • Pokud je technický stav přípojky nevyhovující nebo neopravitelný, musí následovat rekonstrukce celé přípojky majitelem nemovitosti.

2.  Postup při zřizování vodovodní přípojky

Zjednodušený postup činností při zřizování vodovodní přípojky:

 • Souhlas vlastníka infrastruktury a vyjádření provozovatele k technickým možnostem napojení.
 • Souhlas vlastníka komunikace, veřejného prostranství, stavbou dotčených pozemků.
 • Projektová dokumentace.
 • Schválení projektové dokumentace provozovatelem/vlastníkem.
 • Podmínky pro napojení na hlavní řady.
 • Vyjádření správců dotčených sítí.
 • Předložení územního souhlasu nebo územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, kde jsou zahrnuty přípojky – včetně nabytí právní moci.
 • Realizace vodovodní přípojky.
 • Geodetické zaměření přípojky.
 • Kontrola správnosti dodržování stanovených podmínek.
 • Vyhotovení předávacího protokolu.
 • Podpis smlouvy o dodávkách pitné vody.
 • Instalace vodoměru.

3.    Technické požadavky pro návrh vodovodní přípojky

 • Zásady pro navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek stanovuje ČSN 75 54 11.
 • Vodovodní přípojku je nutno provádět vždy jako celou stavbu od vodovodního řadu, včetně napojení až po hlavní uzávěr vody (včetně vodoměrné sestavy); nelze v žádném případě budovat pouze samostatné odbočení z vodovodního řadu v místech plánovaných staveb, které v budoucnu budou napojeny na veřejný vodovod.
 • Při křížení vodovodní přípojky s kanalizačním nebo jiným potrubím, dopravujícím zdraví škodlivé látky, musí být vodovodní přípojka uložena nad tímto potrubím podle ČSN 73 6005; není-li tento požadavek možné dodržet, musí být uložení přípojky v místě křížení vloženo do chráničky s minimálním přesahem 2 m na každou stranu, při křížení pod komunikací
  s vyvedením chráničky 1m za okraje komunikace.
 • Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.
 • Vodovodní přípojka musí být v celé délce jednotného profilu a materiálu, přímá a co nejkratší.
 • Standardní vnitřní světlost vodovodní přípojky je DN 25 (Ø 32 mm).
 • Materiál vodovodní přípojky je výhradně z PE.
 • Vodovodní přípojky budou zhotoveny s nejmenším možným počtem spojů.
 • Spoje na potrubí a potrubní materiál budou z materiálů a od výrobců, které doporučí provozovatel (např. uzávěry HAWLE, AVK Vodka, potrubí Gerodur, Wavin).
 • Vodovodní přípojka musí být zhotovena z materiálu minimálně HDPE 100 nebo PE 100, tlakové řady SDR11, odolnosti a pevnosti RC.
 • Potrubí bude před záhozem zkontrolováno odpovědným pracovníkem provozovatele.
 • Spoje na potrubí a odbočky musí být spojovány elektrotvarovkami.
 • Délka vodovodní přípojky (od navrtávacího pasu k vodoměru) musí být co nejkratší, bez zbytečných lomů. Na hranici pozemku, nebo těsně za hranicí pozemku bude osazena vodoměrná šachta.
 • Vodovodní přípojka se ukládá do nezámrzné hloubky. Nezámrzná hloubka pro uložení potrubí je min. 1,2 m.
 • Umístění vodoměrné soustavy (pokud tomu nebrání místní podmínky) může být pouze jedním způsobem, a to ve vodoměrné šachtě.
 • Vodoměrná šachta musí být tepelně izolovaná nebo vodotěsná, osazená těsným poklopem
  a chráněná proti mrazu. Poklop by neměl být ocelový z důvodu rušení signálu dálkově odečitatelného vodoměru.
 • Vodoměrné šachty musí být nejlépe plastové tepelně izolované s přípravou pro montáž vodoměru (délky 190 mm) hned pod víkem šachty.
 • Šachta musí být stále přístupná a měla by být umístěna, co nejblíže k hranici pozemku.
 • Výběr šachty je nutné konzultovat s vlastníkem/provozovatelem vodovodu.
 • Hlavní uzávěr se osazuje před vodoměr, musí být dobře přístupný.
 • Ve vodoměrné šachtě smí být umístěno pouze vodovodní potrubí, armatury – uzávěr, zpětná klapka a vodoměr.

4.    Požadavky provozovatele na provádění vodovodních přípojek

 • Provozovatel provede, nebo zajistí výstavbu vodovodní přípojky na náklady odběratele

nebo

 • Odběratel provede výstavbu vodovodní přípojky prostřednictvím odborně způsobilé osoby za podmínek uvedených v tomto dokumentu a v součinnosti s provozovatelem
 • Ke zřízení přípojky musí být s provozovatelem uzavřená smlouva o dodávce pitné vody.
 • Jakákoliv manipulace s vodovodem může být prováděna jen osobou/dodavatelem pouze tehdy, pokud má předchozí písemný souhlas vlastníka vodovodu, jinak bude tato manipulace klasifikována jako neoprávněná, a tedy v souladu s §33h, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutována.
 • Provozovatel požaduje doložit atesty svařovacího zařízení a oprávnění ke svařování vodovodního potrubí.
 • Je nutné prokazatelně oddělit rozvody pitné vody dodávané z veřejného vodovodu a vody ze studny z vlastních zdrojů.
 • Je nutné provést geodetické zaměření vodovodního řadu v místě napojení přípojky a zaměření předat provozovateli, zaměření musí korespondovat s digitální mapou vlastníka/provozovatele.
 • Musí být provedena tlaková zkouška vodovodní přípojky a vodovodního řadu za přítomnosti zástupce provozovatele (protokol o zkoušce bude součástí protokolu o převzetí vodovodní přípojky).
 • Před zásypem potrubí vodovodní přípojky, místa napojení a případně křížení s ostatními inženýrskými sítěmi přizván zástupce provozovatele.

5.    Sankce a pokuty

 • Veškeré manipulace na vodovodní síti pro veřejnou potřebu může provádět pouze pověřená odborně způsobilá osoba.
 • Zásah do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu bez vědomí provozovatele lze kvalifikovat jako ohrožení kvality vody ve vodovodním systému a při naplnění skutkové podstaty až jako trestný čin obecného ohrožení.
 • Podle § 32 a § 33 Zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, budou pokutovány práce prováděné v ochranném pásmu vodovodu bez souhlasu provozovatele, poškození vodovodu, neoprávněná manipulace s vodovodem, odběr vody bez uzavřené smlouvy a neprovádění řádného provozu vodovodní přípojky.

6.    Související legislativa

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění

Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění

Vyhláška č. 252/2004 Sb., k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Schváleno Výborem dobrovolného svazku obcí CHOPOS dne 26. 10. 201, číslo usnesení 8/2021.

Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody

Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody Skupinový vodovod CHOPOS

OBSAH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK:

1.      Úvodní ustanovení 1

2.      Vymezení pojmů. 1

3.      Práva a povinnosti odběratele. 2

4.      Práva a povinnosti dodavatele. 3

5.      Dodávka vody, stanovení jejího množství, ukazatele jakosti 4

6.      Cena a platební podmínky. 5

7.      Doručování písemností 5

8.      Neoprávněný odběr pitné vody. 5

9.      Smluvní pokuty. 6

10.         Změny a ukončení Smlouvy. 6

11.         Reklamace. 6

12.         Závěrečná ustanovení 7

1.    Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), a jeho prováděcím předpisem vyhláškou č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška).

1.2 Všeobecné obchodní podmínky jsou přílohou a součástí Smlouvy o dodávce pitné vody (dále jen Smlouva). Ujednání uvedená ve Smlouvě mají přednost před ujednáními uvedenými v těchto podmínkách.

2.  Vymezení pojmů

2.1 Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod. U budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního předpisu. U budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem jednotky vymezené dle občanského zákoníku nebo dle zákona č. 72/1994 Sb., je odběratelem společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vzniklo. U pozemků nebo budov předaných do hospodaření příspěvkových organizací zřízenými samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby. Pokud Smlouvu uzavírá spoluvlastník i za ostatní spoluvlastníky nemovitosti, má se za to, že jedná po dohodě s ostatními spoluvlastníky a s jejich souhlasem.

2.2 Dodavatel je dle § 2 odst. 5 Zákona provozovatelem vodovodu. Provozovatel má odpovědnost za dodržování Zákona, zejména za plynulé a bezpečné provozování vodovodu.

2.3 Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem.

2.4 Ukončení odběru je ukončení dodávky pitné vody vodovodní přípojkou. Provádí jej dodavatel na žádost a na náklady odběratele. Další odběr bez písemného souhlasu provozovatele se považuje za hrubé porušení Smlouvy.

2.5 Přerušení odběru je dohodnuté ukončení odběru na dobu určitou. Po ukončení termínu přerušení pokračuje smluvní vztah beze změn.

2.6 Odběrné místo je místo, kde dochází k odběru pitné vody.

2.7 Odečtovým obdobím je období mezi odečty ve stanoveném časovém úseku.

2.8 Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru.

2.9 Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod. Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak.

2.10 Opravou vodovodní přípojky dochází k odstraňování účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu, nikoli však totálního poškození zařízení, či provedení změn, které by měli vliv na jeho funkci a vlastnosti.

2.11 Pokud jsou pozemek nebo stavba připojeny na vodovod v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok a dodavateli povinnost uzavřít Smlouvu.

2.12 Hrubým porušením Smlouvy je:

a) neumožnění pracovníkům dodavatele přístup k měřícímu zařízení za účelem provedení údržby, odečtu a případné změny;
b)poškození – zničení měřícího zařízení, neoznámení poruchy měřícího zařízení a jiné závady;
c)bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných skutečností, resp. neuvedení podstatných skutečností (např. změna vlastníka odběrného místa, ukončení užívání odběrného místa);
d)neplacení záloh, pokud jsou sjednány, faktur, smluvní pokuty a úroku z prodlení v případě, že nebude plněno ani ve lhůtě dle písemné výzvy, přičemž lhůta nebude kratší 14 dnů, či v případě, kdy k porušení platební povinnosti plnit řádně a včas dojde opakovaně (3x a více);
e)bude-li zjištěno přímé spojení vnitřního vodovodu odběratele připojeného na vodovod s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. ze studny či vrtu).

3.    Práva a povinnosti odběratele

3.1 Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy prokázat vlastnictví k pozemku nebo ke stavbě připojené na vodovod.

3.2 Odběratel je povinen do 14 dnů nahlásit dodavateli všechny změny týkající se technických, účetních, daňových, evidenčních, nebo majetkových a právních souvislostí se Smlouvou.

3.3 Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k přípojce.

3.4 Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k vodoměru zejména za účelem provedení odečtu z vodoměru a kontroly, opravy nebo výměny vodoměru. Stejné povinnosti odběratele se vztahují i na zařízení pro dálkový odečet, pokud je na odběrném místě umístěno, a další příslušenství vodoměru, montážní plomby a plomby prokazující úřední ověření vodoměru podle obecně závazných právních předpisů. V případě zjištění poškození těchto zařízení je odběratel povinen bezodkladně oznámit dodavateli jejich poškození či závady v měření.

3.5 Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením, ztrátou nebo odcizením, a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru, zařízení pro dálkový odečet, dalšího příslušenství vodoměru nebo montážní plomby a plomby prokazující úřední ověření vodoměru bez souhlasu dodavatele je nepřípustný. Dodavatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění nebo vodoměru je porušením Smlouvy. Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.

3.6 Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná, zakrytá vhodným poklopem s úchytem, odvodněná a bez nečistot.

3.7 Zjistí-li dodavatel závady na vodovodní přípojce, vodoměrné šachtě nebo vnitřním vodovodu je odběratel povinen odstranit závady ve lhůtě stanovené dodavatelem, která nesmí být kratší než 3 dny.

3.8 Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod připojený na veřejnou síť s potrubím zásobovaným z jiného zdroje.

4.    Práva a povinnosti dodavatele

4.1 Dodavatel nesmí při uzavírání Smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Dodavatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem přezkoumat a má právo požadovat změnu Smlouvy v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

4.2 Dodavatel je oprávněn za účelem kontroly, údržby, stavební úpravy nebo provozu vodovodu vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem přímo dotčené cizí pozemky, a to způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí.

4.3 Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu, vodovodní přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího upozornění také v případě, kdy je mu při stavu nedostatku vody vyhlášeném podle zvláštního právního předpisu příslušným orgánem upraveno, omezeno nebo zakázáno nakládání s vodami.

4.4 Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:
a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích;
b)nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku;
c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup přípojce;
d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky;
e)neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny;
f) při prokázání neoprávněného odběru vody;
g) v případě prodlení odběratele s placením vodného či záloh na tyto služby podle sjednaného způsobu úhrady delšího než 30 dnů.

4.5 Přerušení nebo omezení dodávky vody podle č. 4.4 je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody
a) podle čl. 4.4 písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,
b)podle čl. 4.4 písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.

5.    Dodávka vody, stanovení jejího množství, ukazatele jakosti

5.1 Právo na dodávku vody vzniká uzavřením Smlouvy. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky. Pokud Smlouva nestanoví jinak, je odběr pitné vody bez omezení množství.

5.2 Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy. Dodavatel má právo měřidlo zajistit jednotlivé části měřidla proti neoprávněné manipulaci.

5.3 Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.

5.4 Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že
a) údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody a podle odstavce 6, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne jinak,
b) údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel,
c) pozbylo platnosti ověření vodoměru podle zvláštního právního předpisu, považuje se vodoměr za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v případě nesouhlasu odběratele provede postupem uvedeným v písmenu a),
d) vodoměr je nefunkční, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením provozovatel.

5.5 Osazení, údržbu a výměnu vodoměrů provádí dodavatel.

5.6 Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené dodavatelem. Pokud nevyhovují požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na vyzvání dodavatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.

6.    Cena a platební podmínky

6.1 Dodávky pitné vody se fakturují za sjednanou cenu. Za sjednanou cenu se považuje cena pro vodné dle platného ceníku dodavatele, který je k dispozici v sídle dodavatele a na webových stánkách www.chopos.cz. Kalkulace ceny je prováděna podle platných cenových předpisů způsobem a v členění položek podle přílohy č. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích provozovatelem a je schválena vlastníkem vodovodů.

6.2 Cena pro vodné je stanovena v souladu se smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a vlastníkem vodohospodářské infrastruktury.

6.3 Cena pro vodné bude uplatňována ve dvousložkové formě.

6.4 V případě, že dojde k úpravě cen pro vodné a nebude proveden fyzický odečet stavu vodoměru, provede se fakturace na základě průměrné denní spotřeby propočtené počtem dní za původní cenu, respektive počtem dní od doby platnosti nové ceny do doby provedeného fyzického odečtu. Tento postup se uplatní i v případě změny sazby DPH, pokud to příslušná novela zákona o DPH bude umožňovat.

6.5 Splatnost faktur je 14 dní.

7.    Doručování písemností

7.1 Písemnosti a daňové doklady (faktury) jsou zasílány prostřednictvím internetových doručovacích prostředků uvedených odběratelem. V případě, že odběratel nevyužívá těchto prostředků, jsou písemnosti a daňové doklady (faktura) zasílány na doručovací adresu, určenou ve smlouvě odběratelem.

7.2 Účastníci jsou oprávněni změnit adresu pro doručování s tím, že tato změna je účinná okamžikem doručení písemného oznámení změny druhé straně.

7.3 Účastníci se dohodli, že vzájemná korespondence související s plněním této smlouvy, jakož i s realizací práv a povinností podle této smlouvy, bude vedena prostřednictvím elektronických nástrojů. V případě, že odběratel nevyužívá těchto nástrojů, doručí provozovatel písemnosti osobně nebo využije veřejného doručovatele (pošta) s tím, že v případě nepřevzetí z jakéhokoliv důvodu se písemnost považuje za doručenou třetím dnem následujícím po dni, v němž se pošta pokusila provést doručení.

8.    Neoprávněný odběr pitné vody

8.1 Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:
a) před vodoměrem;
b) bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní;
c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává, či zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný;
d) přes vodoměr, jenž odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.

8.2 Odběratel je povinen nahradit dodavateli ztráty vzniklé neoprávněným odběrem vody.

9.    Smluvní pokuty

9.1 Dodavatel a odběratel si za porušení smlouvy nebo porušení těchto podmínek sjednávají smluvní pokuty. Dodavatel může odběrateli účtovat a tento je po jejím vyúčtování povinen zaplatit smluvní pokutu.

9.2 Při prodlení s úhradou plateb má provozovatel právo požadovat od odběratele zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Odběratel je povinen uhradit náklady spojené s vymáháním dluhu. Náklady spojené se zasláním jedné upomínky činí 200,- Kč.

9.3 V případě že je provozovatel nucen přistoupit k přerušení dodávek vody z důvodů porušení povinností (včetně povinnosti uhradit ve lhůtě splatnosti účetní doklad) na straně odběratele, je provozovatel oprávněn vyúčtovat veškeré úkony dle platného ceníku služeb.

9.4 Odběratel odpovídá za škodu, kterou způsobil provozovateli zaviněným porušením právní povinnosti, touto škodou jsou i náklady, které vznikly provozovateli v souvislosti se zjišťováním neoprávněného odběru vody.

9.5 Smluvní pokuta se může vyúčtovat za každé porušení Smlouvy a těchto obchodních podmínek zvlášť. Její zaplacení nezbavuje odběratele povinnosti uhradit vzniklou škodu.

9.6 Smluvní pokuta pro případ hrubého porušení smlouvy dle čl. 2.12 této smlouvy se sjednává ve výši 10 000 Kč za každý případ porušení.

10. Změny a ukončení Smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran či osob oprávněných zastupovat smluvní strany; stejným dnem nabývá i účinnosti, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

10.2 Práva a povinnosti založené Smlouvou je možné ukončit:
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených právními předpisy;
c) písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 3 měsíc a začíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

10.3 Změnou vlastnictví nemovitosti, která je připojena na vodovod, Smlouva nezaniká. Odběratel je povinen hradit vodné až do doby ukončení Smlouvy.

10.4 V případě úmrtí odběratele (fyzické osoby) přechází práva a povinnosti odběratele na dědice. V případě zániku právnické osoby přechází práva a povinnosti odběratele na právního nástupce.

11. Reklamace

11.1 Odběratel je oprávněn v případě pochybností do 15 dnů po obdržení faktury tuto fakturu reklamovat v sídle dodavatele. V písemné reklamaci odběratel uvede důvod reklamace. Podáním písemné reklamace přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury.

11.2 Dodavatel je povinen písemně vyrozumět odběratele o výsledku reklamačního řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení reklamace. V případě nesprávnosti faktury je dodavatel povinen fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou a tuto zaslat odběrateli s vyrozuměním o výsledku reklamačního řízení. Nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet dnem doručení vyrozumění o výsledku reklamačního řízení.

11.3 Reklamace kvality a technických parametrů služeb poskytovaných dodavatelem na základě smlouvy se podávají v sídle dodavatele.

11.4 Odběratel je povinen poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost při prošetřování a řešení reklamací, zejména je povinen umožnit přístup k vodoměru za účelem jeho kontroly, odečtu stavu nebo jeho výměny v souvislosti s prověřením jeho funkčnosti, zúčastnit se osobně odběru kontrolních vzorků nebo tímto pověřit jinou osobu, umožnit přístup pověřeným zaměstnancům dodavatele do připojené nemovitosti a předkládat dodavateli potřebné doklady k prověření správnosti účtovaného množství dodané pitné vody. Pokud odběratel neposkytne při vyřizování reklamace dodavateli potřebnou součinnost, není dodavatel termínem pro vyřízení reklamace vázán.

12.   Závěrečná ustanovení

12.1 Provozovatel upřednostňuje zasílání písemností elektronicky. Ve výjimečných případech budou písemnosti doručeny na adresu odběratele uvedené ve Smlouvě.

12.2 Pokud odběratel zmaří doručení doporučené zásilky dodavatele tím, že ji odmítne převzít nebo tuto nevyzvedne v úložní době nebo neoznámil dodavateli jinou adresu pro doručování, má se za to, že zásilka je doručena dnem, kdy byla doručovatelem vrácena odesílateli (dodavateli).

12.3 Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, které odběratel uvedl ve Smlouvě.

12.4 Odběratel podpisem Smlouvy uděluje dodavateli jako správci údajů souhlas shromažďovat osobní údaje v rozsahu nutném pro plnění Smlouvy, její zpracování a uchovávání, včetně naplňování práv a povinností ze Smlouvy. Dále uděluje souhlas i k vedení agendy o dodávkách pitné vody v souladu se Zákonem, a to po celou dobu platnosti Smlouvy a dále po dobu nutnou pro její uchování v souladu s příslušnými právními předpisy.

12.5 Dodavatel je oprávněn veřejné obchodní podmínky novelizovat, popř. je nahradit novými veřejnými obchodními podmínkami, zejména z důvodu změny právních předpisů (např. Zákona a Vyhlášky) a změny údajů, které musí být dle Zákona povinnou náležitostí Smlouvy. Odběratel je oprávněn do 2 měsíců od doručení informace o nových veřejných obchodních podmínkách změny odmítnout a současně Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět.

12.6 Nové veřejné obchodní podmínky zveřejní provozovatel způsobem umožňujícím dálkový přístup na své webové adrese www.chopos.cz a dále je provozovatel povinen alespoň 2 měsíce předem oznámit odběrateli změnu veřejných obchodních podmínek (prostřednictvím svých internetových stránek nebo veřejných sdělovacích prostředků). Odběratel je povinen se s novelizovanými veřejně obchodními podmínkami seznámit.

12.7 Tyto veřejné obchodní podmínky byly schváleny dne 27. 4. 2021, usnesení výboru č. 3/2021.

12.8 Tyto veřejné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.

Hlášení stavu vodoměrů - červen 2023

Vážení odběratelé Skupinového vodovodu CHOPOS,

rádi bychom vás informovali, že se blíží konec června, a s ním i pravidelné odečty vodoměrů. Prosíme vás o spolupráci a o nahlášení stavu vašich vodoměrů, ideálně ke konci června.
Tímto nám umožníte správné a přesné fakturace vaší spotřeby.

Pro nahlášení stavu vodoměrů máte k dispozici několik možností:

 1. On-line formulář: Nejjednodušší způsob, jak nahlásit stav vodoměru, je prostřednictvím on-line formuláře. Stačí vyplnit požadované údaje a nahlásit stav vodoměru pomocí tohoto odkazu: https://www.chopos.cz/skupinov%C3%BD-vodovod-chopos/on-line-formul%C3%A1%C5%99-pro-hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-stavu-vodom%C4%9Bru.html
 2. E-mail: Pokud preferujete komunikaci prostřednictvím e-mailu, můžete nám stav vodoměru nahlásit na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Stačí uvést jméno a příjmení, adresu odběrného místa a stav vodoměru ke dni odečtu.
 3. Telefon: Pokud upřednostňujete telefonickou komunikaci, rádi přijmeme váš nahlášený stav vodoměru i telefonicky. Zavolejte prosím na číslo 721 374 238 a sdělte nám vaše údaje.

Pokud vám již byl nainstalován vodoměr s dálkovým odečtem, není nutné nahlášení stavu provádět. Tento typ vodoměru umožňuje získání odečtu automaticky. (Vodoměry s dálkovým odečtem se montují průběžně. Přijde řada i na vaše odběrné místo.)

Děkujeme vám za spolupráci a pochopení. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedených kontaktech.

S přáním hezkého dne

 

Ing. Nela Kratochvílová

Zákaznické centrum Skupinového vodovodu CHOPOS

Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany

IČ: 69000948, DIČ: CZ69000948

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci